A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Közösségi főiskola indul Sümegen

A felsőoktatásnak nevelési feladatai is vannak

A hazai gyakorlatban teljesen új intézményformában, közösségi főiskolaként működik majd az a felsőoktatási intézmény, amelynek elindításáról a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola John Henry Newman Intézete és Sümeg Város Önkormányzata állapodott meg. Kertész-Bakos Ferencet a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola John Henry Newman Intézete vezetőjét a leendő szakokról, a newmani etikáról és a balliberálisok és a jobbikosok támadásáról kérdeztük.

Az eredeti terv szerint 2015 szeptemberében indult volna Sümegen a budapesti Wekerle Sándor Üzleti Főiskola közgazdász alapképzéseihez kapcsolódó média szakos felsőfokú oktatás. Mi a késlekedés oka?
– Valóban meghirdettük ezt a szakot. Meg is kaptuk az Oktatási Hivataltól a szakindítási engedélyt, de csak Budapestre, mert közben megváltoztatták a felsőoktatási törvényt, s létrejött a közösségi főiskola fogalma, aminek a teljes neve: közösségi felsőoktatási képzési központ, és ez kizárta annak a lehetőségét, hogy egyetemek, főiskolák a továbbiakban székhelyükön kívül működtessenek kihelyezett tagozatokat. Ugyanakkor a törvény végrehajtási rendelete csak novemberben született meg, így a két dátum közt nem volt lehetőség sehol sem kihelyezett képzést elindítani. A rendszer úgy működik, hogy Sümeg városának önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolával, és létrehozták a közösségi felsőoktatási képzési központot. Ehhez ingatlant biztosítottak, melynek műszaki átalakítása megtörtént. Majd a törvény előírása szerint a főiskola és az önkormányzat közösen engedélyezési kérelmet nyújtott be a szaktárca vezetőjéhez, melyben elemezni kellett a régió felsőoktatási helyzetét, a munkaerő helyzetét, azt, hogy milyen képzésekkel segíthetjük a helyi munkaerőpiacot. Miniszter úrtól megkaptuk az előzetes engedélyt. Ezután az önkormányzat és a főiskola felkereste a környékbeli vállalkozásokat, a nagyobb szállodákat és megállapodásokat kötött velük, hogy itt elindulnak kereskedelmi, turisztikai és marketing-alapképzések. A szállodák az itteni hallgatóknak gyakorlóhelyet biztosítanak, s később duális képzést alakítanak ki. Tehát egyszerre oktatási és duális képzés folyna, ami a közösségi főiskola lényege. Minden év február 15-ére tehető a felvételi eljárás végpontja. Tehát a felvi.hu-n eddig adják be a hallgatók a jelentkezéseket, s mielőtt még lezáródik mindez, a főiskolák, egyetemek január utolsó hetéig tudnak korrigálni képzési kínálatukon. Mindennek január utolsó hetében meg kell történnie. Akkor oda már bekerülnek a közösségi főiskolák, nem csak a mienk, hanem a másik kettő is, ami most indul 2016-os képzéssel. Jelenleg az Oktatási Hivatal azt ellenőrzi, hogy infrastrukturális téren megfelelünk-e a követelményeknek. Még a minőségi világítást is megmérik. Ezután hirdetik ki a szakokat. Most tehát az utolsó fázisban vagyunk.
Tehát a józsefvárosi Wekerle Sándor Üzleti Főiskola és a sümegi közösségi főiskola egymáshoz szorosan kötődik?
– Igen, mert a közösségi főiskolák létrejöttének logikája az, hogyha egy adott önkormányzat azt mondja, hogy felsőoktatás-mentes övezetbe tartozunk, s félő, hogy ezért elköltöznek innen a fiatalok, ezért szeretnénk működtetni itt egy felsőoktatási intézményt. Régebben, ha meg tudtak egyezni egy felsőoktatási intézménnyel, akkor az kihelyezhetett oda egy tagozatot. A törvény megváltozott, egy közösségi felsőoktatási képzési központ valóban képes minőségbiztosítási szempontból megfelelni a felsőoktatással szembeni követelményeknek. Ami nagyon lényeges, mert a kihelyezett tagozatoknál nem minden esetben voltak meg az elvárható követelmények. Sümeg önkormányzata úgy döntött, hogy szüksége van turizmus szakos menedzserekre, illetve marketingesekre. Keresett hozzá egy képzőhelyet. Megtalálta a főiskolánkat, amelynek ez a profilja. A Wekerle az együttműködés során odahozza a szakokat, és az önkormányzat biztosítja a képző központban ezen szakok működtetésének feltételeit.
John Henry Newman a névadójuk. Tudtommal a Sümegen élő Dr. Barsi Balázs ferences atya nagy tisztelője az anglikán vallását elhagyó katolikus bíborosnak. Ezért is vették föl Newman bíboros nevét?
– Nem, hanem gondviselésszerű a két gondolat, program összetalálkozása. Nálunk is létezik egy csoport, amely a newmani gondolatok alapján elkezdett felsőoktatási szervezési feladatokkal foglalkozni. Tehát főiskolánkon létrejött a John Henry Newman Intézet, mely alapvetően tudományszervezéssel foglalkozik. Könyveket adunk ki. Például Newman könyveit fordítjuk. Egyetemi jegyzeteket is kiadunk, és konferenciákat szervezünk.
Az azért érdekes, bár nem meglepő, hogy mind a balliberálisok, mind a jobbikosok támadják a sümegi főiskolaprojektet. Mi állhat a támadások hátterében?
– Egyértelmű, hogy a balliberálisok miért akarják ellehetetleníteni a projektünket. Ugyanis amellett, hogy képzési programot szeretnénk lebonyolítani, a felsőoktatásnak nevelési feladatai is vannak. A Newman Intézet megpróbálja a mintatanterveket úgy alakítani, hogy azokban az alapozó képzésekben, melyekben társadalomtudományi és gazdasági kérdések vetődnek föl, olyan tantárgyakat állítsanak rendszerbe, melyek áthagyományozzák a tradicionális normarendszert. Fel szeretnénk kelteni a hallgató érdeklődését, hogy ismerje meg az igazság forrását. Bár nem filozófusokat képezünk, de rendkívül erős az etikai ismeretek átadása. Bemutatjuk, hogy a liberalizmus térhódításával elvesztette az ember az önazonosságát, s azt is, hogy megszűnt a morál, mert nincsenek Európában etikai normák. Ezért mindenki azt tesz, amit akar. Az egyéni szabadság, szabadosság lett mindennek a fokmérője, ami válságba sodorja az ember humánreprodukciós készségét is. Gondolhatunk a gender-ideológia térhódítására. Nem teológiai a képzés, de visszavezetjük a hallgatókat az indulóponthoz, az igazsághoz. Azt is közöljük velük, hogy nemzetben kell gondolkodni, alapvetően keresztény ideológiát képviselünk, amit a liberálisok nem tűrnek el. Ezenkívül támad még minket a leszbikus, biszexuális, homoszexuális, transzvesztiták lobbija, azért mert azt mondjuk, hogy a család, amely a társadalom alapja, egy férfiből és nőből és az ő kapcsolatukból megszületett gyerekekből áll. Barsi Balázs atya múltkor felszólalt egyik konferenciákon, hogy az USA-ban most már a családi kérdőíveken nem az szerepel, hogy apa, anya, hanem: szülő 1, szülő 2. Szellemesen tiltakozott a gender-ideológia nevében, mondván, hogy vajon ki a szülő 1? Csak nem az apa? Mert akkor legyen szülő 1 és szülő 1. Ezzel figurázta ki ezt a természetellenes ideológiát. A Jobbik viszont politikai alapon támadta a készülő sümegi főiskolát, hiszen a város polgármestere kormánypárti, míg a térség országgyűlési képviselője jobbikos.