A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
FELHÍVÁS!

Népszavazásra 2016. október 2-án

Ma már egyre több európai ember számára világos, hogy az iszlám hadsereg és beszervezett terroristáinak célja Európa megszállása, elfoglalása fegyveres harccal. Mögöttük áll és szervezi a migrációt az ún. láthatatlan világkormány, a glóbusz egészét uralni akaró pénzhatalom bankárcsoportja. Végrehajtójuk a magyar nevű tőzsde-spekuláns, Soros György, aki a magyar liberálisokat, a baloldalt is támogatja, befolyásolja. Hallhattuk szemtelen és ellenszenves tanácsait EU-s felszólalásakor, amikor a világbanktól EU-hitelfelvételt és a tagországok támogatás-csökkentését hangoztatta a migráció költségeinek fedezésére.
A szegény néptömegek bevándorlása, inváziója ma már megállíthatatlan, állítólag az elején kellett volna egységesen fellépni. A történelmi időkben mindig volt kisebb-nagyobb népvándorlás, de most egy földrész sorsa van veszélyben, mert az iszlám hit előírásának hatalmas ereje van. Nem a kibombázott, otthontalan, az éhezés elől menekülő egyszerű mohamedán hívő a veszélyes, hanem a közéjük vegyülő iszlám terroristák.
Szinte naponta közli a média a robbantásos, késeléses, baltás, vagy bozótvágó késes merényleteket ma még csak Európa nyugati részén. Céljuk a félelem, rettegés elérése, de ezt nem szabad hagynunk, meg kell védenünk családunkat, honfitársainkat az iszlám veszedelemtől.
Az Iszlám Állam háborút hirdet Európa ellen, ezt éppen most hallom a TV híradóból. A szavazólapok postázása is megkezdődött. Döntenünk kell október 2-án arról, hogy akarjuk-e az EU-s betelepítés ránk kényszerítését.
NEM, NEM, ÉS NEM, EZT NEM AKARHATJUK! Nemmel kell szavaznunk!
Történelmünk során megszenvedtük a 150 éves török-iszlám uralmat, kiirtották a lakosság több mint felét, nyomorgott népünk az adóbehajtásoktól. A magyarok védték meg a nyugati államokat a török hadaktól, először Nándorfehérvárnál 1456-ban. A 2016. júliusi, előző szám 22. oldaláról idézve: „A magyar vérét ontotta az emberiségért. Európát Hunyadi János mentette meg a török betöréstől. Ez az önvédelmi harca a legnemesebb nemzetek közé emeli a magyart.”  (E. Doumergue)
Később Mohácsnál és Szigetvárnál is a magyarok ütköztek meg velük, és nagy vérveszteséggel állították meg a továbbnyomulásukat, Európa meghódítására.
Minden hazáját szerető magyar hazafi kötelessége a migráció ellen szavazni! Meg kell őrizni állami szuverenitásunkat, nem hagyhatjuk, hogy az EU ránk erőltesse elosztási kvótarendszerét! 
Ha odafigyelünk, láthatjuk, hogy az EU brüsszeli vezetését a bankár világkormány irányítja és a német miniszterelnök asszony, Merkel a leghívebb végrehajtójuk. Naponta beigazolódik, hogy az európai kultúra és az iszlám összeegyezhetetlen. A multikultúra maszlag nem létezik! Ez nem jöhet létre, mert tagadja a nemzeti érzést, a hazafiságot.
Az október 2-i szavazás népünk és hazánk jövőjét befolyásolhatja, ha összefogunk és nem engedjük be a terrorista iszlám hadsereg tagjait hazánkba. Az életünkről is döntünk, mert annak minősége és létünk is bizonytalanná válhat. Első honvédő háborúnk a 907. évi pozsonyi csata volt. Most nem vagyunk egyedül, mert sikeres szavazásunk a Visegrádi Négyek (már Károly Róbert idejében is volt ilyen szövetség) migrációs állásfoglalását logikailag és érzelmileg is megerősítheti.
Baráti társaságban elhangzott egy kissé pesszimista megközelítés, ami így hangzott: - Mit tehet akkor a kormányunk, ha a jelenlegi szabad munkaerő vándorlást kihasználva a német, francia, olasz, vagy bármely nyugati tagország állampolgárságot ad a letelepedett migránsoknak és azok elárasztják hazánkat. Töprengtünk ezen, de megoldást nem találtunk, a kérdés fennmaradt lezáratlanul.
Október 2-a az európai kultúra részét képező katolikus vallás ünnepe, a SZENT ŐRZŐANGYALOK napja. Lehet, hogy ez véletlen egybeesés?
Minden hívő magyar az ünnep megtartásával és szavazatával tehet a haza javára.
 „A Tridenti zsinat rendeletéből a Katekizmus tanítja: gondos szülő védő vezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei Atya is ezt teszi a veszedelmek ellen.
A SZENT ŐRANGYALOKRÓL Szent Bernát tanítja: tiszteletet kell adnunk a jelenlétükért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őrségért.
A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő küldetésében szolgálnak.
Az ünnep hódolat Istennel szemben, aki szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet és öntudatot. Növelnie kell bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizteti azt.
Az ünnep Spanyolországban keletkezett és a 16. században jutott át Franciaországba. V. Pál pápa szeptember első vasárnapjára, X. Kelemen pápa a Szent Mihály ünnepe utáni első szabadnapra, végül X. Piusz pápa október 2-ára helyezte az ünnepet.” (Idézve: http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000216.HTM)
 
Egységesen és határozottan kell fellépnünk a liberális baloldal nemzetvesztő propagandája ellen főként a szavazás előtt.
Minden magyar hazafi NEM szavazatára és mindegyik SZENT ŐRZŐANGYAL segítségére szükség lesz hazánk megvédéséhez.

Kimmel István