A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 16.
száma.

Pálffy Ilona:
Szó sincs adatvesztésről


A választások óta még jobban megveti a vidéket a városi „értelmiség”


Elhasaltak a demokratikus választásokon, aztán együtt tüntettek demokráciáért: Gyurcsány, Vona és a többi


Csáky Csongor:
A Kárpát-medencei magyarság közös sikere a Nemzeti Kisebbségvédelmi kezdeményezés

Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Paks II. megkapta a környezetvédelmi engedélyt

Környezetvédelmi és klímavédelmi szempontból is szükséges beruházás

A Baranya Megyei Kormányhivatal kiadta a Paks II Projekt környezetvédelmi engedélyét. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű bővítésének kormánybiztosa: a környezetvédelmi hatóság engedélyének megszerzése igazolja, hogy a projekt teljesíti az Európai Unió és Magyarország környezetvédelmi és természetvédelmi előírásait. Aszódi Attilától megtudtuk, hogy a létesítési engedély birtokában kezdődik majd meg a konkrét építkezés.

A környezetvédelmi engedély kiadása mennyiben gyorsítja föl az építkezést?
 

– Tény, hogy a környezetvédelmi hatóság engedélyének megszerzése igazolja, a projekt teljesíti az Európai Unió és Magyarország környezetvédelmi és természetvédelmi előírásait. Az ominózus engedély viszont az építkezés ütemezését nem befolyásolja. A matematika nyelvére „lefordítva”: szükséges, de nem elégséges feltétel. Fontos és kell a környezetvédelmi engedély, de ez csak egy a sok engedély közül.
 
Még milyen engedélyeket kell megkapniuk?
 

– A következő nagy feladat a telephelyre vonatkozik. Telephelyengedélyt kell szereznünk, amely igazolja, hogy a telephely alkalmas a létesítmény befogadására. A telephely-engedélyezési folyamat október végén veszi kezdetét, akkor nyújtjuk be az erre vonatkozó kérelmet – jelenleg ehhez állítjuk össze a szükséges dokumentumokat. Kijelenthetem: kevés olyan telephely van a világon, amelyről olyan körültekintő, korszerű vizsgálati anyag áll rendelkezésre, mint a paksiról. Ezt követi majd a létesítési engedély megszerzése, ami tisztázza a műszaki részleteket, s az azokon belüli gépészeti-technológiai megoldások működését. Majd a létesítési engedély és további engedélyek birtokában kezdhetjük meg a konkrét építkezést. Ezek a legfontosabbak, de összesen kb. 6000 engedély szükséges a teljes folyamatban.
 
A környezetvédelmi engedély kiadását hosszú eljárás előzte meg…
 

– Természetesen. A környezetvédelmi eljárás körülbelül két évvel ezelőtt indult. 2014. december 19-én adta be a projekttársaság a hatósághoz a környezetvédelmi engedélykérelmet. Az eljáráshoz hazai és külföldi konzultációs szakasz társult, összesen 11 ország bevonásával. A paksin kívül kilenc külföldi helyszínen tartottunk közmeghallgatásokat, illetve szakértői konzultációkat. Az eljárás során kapott kérdéseket, észrevételeket, véleményeket, és a visszajelzéseket figyelembe vette a környezetvédelmi hatóság a döntés meghozatalakor. A 120 oldalas környezetvédelmi engedélyben külön fejezet foglalkozik ezzel.
 
Azt olvastam az egyik ellenzéki gazdasági hetilapban, hogy bár kiadta az illetékes kormányhivatal az engedélyt, de azt az Energiaklub és a Greenpeace megfellebbezte, így az egyelőre nem használható fel a beruházás tényleges megkezdéséhez. Ennek van valami valóságalapja? Mert ha igen, akkor ki tudja, meddig húzódik ez az ügy.
 
– A hatósági határozat jogerőre emelkedése bizonyos feltételekhez kötött. A hatóság a dokumentumot elküldi az engedélyesnek, illetve az ügyfeleknek (pl. köztük az Energiaklub és Greenpeace szervezeteknek – szerk.), a szakhatóságoknak, illetve az eljárásban részt vett más szervezeteknek is. Ez most is így történt. Ilyen esetben 15 nap áll rendelkezésre, hogy az érintettek, ha akarnak, fellebbezzenek. Úgy értesültünk a sajtóból, hogy az Ön által említett két szervezet fellebbezni fog – ha jól tudom ez még eddig (szerk. megj.: az interjú október 7-én készült) nem történt meg, csak bejelentette szándékát. Amennyiben fellebbeznek, az megakadályozza a határozat jogerőre emelkedését. Október 5-én az egyik kereskedelmi televízió vitaműsorában az Energiaklub egyik vezetőjével ütköztettük álláspontjainkat. Abból a műsorból egyértelműen kiderült, hogy az Energiaklub úgy döntött a fellebbezés mellett, hogy még a dokumentumot sem olvasta el, és nem ismerte az engedélykérelem tartalmát sem.
 
A fellebbezések elbírása mennyi időt vesz igénybe?
 

– A fellebbezés esetén másodfokú eljárás veszi kezdetét, és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az ő eljárására ugyanúgy a közigazgatási hatósági eljárásokra irányadó szabályok vonatkoznak, és ezek alapján folytatja le a másodfokú eljárást. A főfelügyelőség megítélésén múlik, hogy ebbe milyen lépéseket iktat be, kiket hallgat meg, és ezután dönt a másodfokú határozatról. Az eljárás lefolytatására meghatározott határidő 70 nap, persze egyes cselekmények némiképp növelhetik ezt az időtartamot.
 
Az Energiaklub energiapolitikai szakértője szerint a „Paks II szennyező, veszélyes és drága; és hogy Magyarország számára mind környezetvédelmi, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból zsákutca az atomerőmű tervezett bővítése”. Valóban ennyire drága lenne a bővítés, és gazdaságilag nem éri meg?
 
– A gazdaságossági kérdés nem környezetvédelmi ügy. Tehát a gazdaságosságról nem kell döntenie a környezetvédelmi hatóságnak. Nem megkerülve persze a választ: ez a projekt szükséges Magyarország villamosenergia-ellátásának biztosításához. Ráadásul nem csak szükséges, hanem gazdaságosan meg is valósítható. Ez egy olyan alaperőmű, ami hosszú távon, alacsony áron képes a villamos energia biztosítására. A paksi atomerőmű eddig is jelentősen hozzájárult az ország biztonságos villamosenergia-ellátásához, s ez a jövőben is így lesz: a Paks II. Projekt segítségével a mostani helyzetet egészen az évszázad végéig fenn tudjuk tartani. Mindez még inkább felértékelődik a klímaváltozás elleni küzdelem miatt. Nemrég ratifikálták a párizsi klímaegyezményt, már hatályba is lépett, így világszinten komoly intézkedések várhatók a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítására. Ehhez nélkülözhetetlenek a szén-dioxid-kibocsátás nélküli termelők, ilyen a magyar atomerőmű, mely nem csak gazdaságossági, környezetvédelmi, de klímavédelmi szempontból is megvalósítható és szükséges beruházás.
 
Mit gondol, az úgynevezett környezetvédők mögött erős politikai lobbi áll?
 

– Erre nem tudok konkrétan válaszolni. Nem tudom, miért teszik az ellenlépéseket, és azt sem, milyen erők állnak mögöttük.
 
Nyíltan kijelenthetjük, hogy egyeseknek az lehet a céljuk, hogy a magyar kormány Paks ügyében meghátráljon?
 

– Ha van ilyen cél, az minden alapot nélkülöz. A nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás konzultációs szakasza 2016. augusztus 26-án zárult. A környezetvédelmi hatóság a hazai és nemzetközi eljárásban gyűjtött sok információt a szakhatóságok bevonásával értékelte, az eljárás során a szabályoknak megfelelően a környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság részvételét több ponton, széles körben biztosította. Az engedélyezés halad előre. Az atomerőmű új blokkjaira szükség van ellátásbiztonsági, klímavédelmi, gazdasági okokból is. A blokkok megépíthetők, és biztonságosan üzemeltethetők lesznek a paksi telephelyen – semmi oka nincs tehát arra a kormánynak, hogy meghátráljon Paks II ügyében.
 
Medveczky Attila