A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Tamási Áron emlékezete: Ábel, a székely őskép és Csíksomlyó

Dr. Diószegi György Antal

A magyar művelődéstörténet legjelentősebb székely írói közé tartozik Tamási Áron, aki 50 esztendővel ezelőtt hunyt el. Egyetemes értékrendet felmutató irodalmi hőse, a székely Ábel békés lelkületű és rendíthetetlenül vállalt erkölcsi értékvilágából fakadó életerős alakjában örökre újjászületik minden magyar nemzedékben Tamási Áron múltat, jelent és jövőt összeszövő léleküzenete.
Vajtai István írt arról, hogy Tamási Áron „egy vérbeli népi figura megteremtésével”, Ábel alakjával maradandó értéket teremtett. „Regényes trilógiájának a hőse, Ábel, az írói ihletettségnek olyan szerencsés alkotása, mint annak idején Petőfi Sándor János vitéze volt, vagy Arany Toldi Miklósa. Ábel alakjában valami elemezhetetlen frissesség van és lélektani, emberi igazsága annyira nyilvánvaló és önmagától beszélő, hogy szinte azt érezzük: testi valóságban is előttünk áll. Csupa élet és ez azért fontos, mert Ábel remekbe szabott emberpéldány és olyan emberi erényei vannak, melyeket hamar mondanánk romantikus túlzásnak, ha nem éreznők meg mögöttük az élet; a valóság csalhatatlan ízeit. Ábel nem „álomkép” és mégis szinte álomszerű vonásokat testesít meg magában. Talpraesett, biztos a dolgában – főleg fennt a havasokban  – győzhetetlenül szívós és elméje szinte játékosan szikrázó. Nem züllik el, mikor  – lekerülve a havasokról  – proletársorsba kerül és még Amerikában sem tud belőle az élet gépalkatrészt csinálni.” 
Vajtai István azt is rögzítette, hogy  a népi írók, így Tamási Áron is, „a magyarság lelkét, jellemét mutatják meg, múltját értelmezik és jövőjét jelölik ki”. 
Tamási Áron emlékezete jegyében a fenti összegzés, látásmód és üzenet alapján érdemes Ábel lélektörténeti gyökereit, azaz a székely értékvilág ősi tartalmát az évezredeken átívelő gyökereik révén értelmezni. Érdemes Ábel alakjában a székely őstörténet máig ható üzenetét látni, hiszen Tamási Áron hőse szabad ember. Nem a valóságból fakadóan szabad ember, hanem abból az emberi minőségből, ami mindannyiunk számára lehetőség: a józan ész és az erkölcs alapján méltó lelkiismerettel vállalható szabad emberi minőségünk az egyetlen életcél, melynek megteremtése és vállalása rajtunk múlik.
A székely Ábel sorsában a szabadság útján járó magyarság döntési keretei fogalmazódnak meg. A szabadságot az ember nem kapja, hanem velünk és bennünk születik, és életdöntéseink értékét az adja, ha ezt sikerül megőriznünk.
A székely ősképben a szabad ember eszménye és valósága, a sorsközösségben élő szabad ember teremtő ereje ölt testet. Igaz ez a hétköznapok világában, a felelősségvállalásban, melynek Égre mutató lelki eredménye az életút végén a Csillagösvény reménye.

Olvassa el a teljes tanulmányt a novemberi Havi Magyar Fórumban!