A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 29.
száma.

Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök a Kremlben

CSURKA ISTVÁN VITAINDÍTÓ ELŐADÁSA MONORERDŐN 1985-BEN

MEDVECZKY ÁDÁM ’77 – A Kossuth-díjas karmester szerint a keresztény művész nem lehet közömbös. Jézus urunk is ostorral űzte ki a kufárokat a templomból. Tehát a hitnek harcosnak kell lennie.

POLGÁRŐRÖK EZREI VÉDIK A HATÁRT – Dr. Barnucz Szilvia, az Országos Polgárőr Szövetség főigazgatója: Szent László a mi védőszentünk, több mint hatvanezer polgárőrnek, akik fogadalmat tettek arra, hogy megvédjék településeink közrendjét.”
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Két zalaegerszegi ’56-os „apróság”

A magyar szabadságért 1956-2016

Több ezer éves történelmünkben csupán két olyan esztendő, esemény van, amelyek jelölésére két számjegy elegendő: ’48 és ’56.
Az utóbbinak mi – elmenőben levők – még megélői voltunk. Fiatalon, forrófejűén, sokszor a következményekre nem gondolva. Az utóbbit példázza az alábbi két történet.
Az elsőnek négy osztálytársunk volt a szereplője. A Népakarat és a Lánctalp alatt napja után, november egyik esti szürkületében társaink szeme a városi tanács déli falán levő „ÉLJEN KÁDÁR!” feliratára szegeződött. A csínytevésekben csúcstartó V. G. – valószínű – előre megfontoltan szedte rá S. J.-t, hogy a hazaárulót dicsőítő jelszó elé írjon egy – a jelentést alaposan megváltoztató – F betűt.
A sok mindenre rávehető – egy ideig – padtársam ezt megtette, majd sietve távoztak a tett színhelyéről. A „FÉLJEN KÁDÁR!”-t – feltehetően – csak néhány óráig lehetett látni. A négyek szerencsésen megúszták, veszedelmes szemtanú nem vette észre őket. Ellenkező esetben a forradalom névtelenjeiből annak nevesei lehettek volna: halál a kiötlőre és az elkövetőre, börtön a tett megakadályozását elmulasztó másik kettőre (S. I. és T. J.) …
Valamivel később történt, hogy bennünket, zrínyiseket a város akkori mozijának termébe tereltek – „agymosásra”. Egy magas rangú szovjet katonatiszt magyarázta nekünk: örüljünk, mert az itthoni forradalmi erők az ő segítségnyújtásukkal úrrá lettek az ellenforradalmárok fölött… Érdekes módon kérdezni is lehetett. Az egyik bátrabb, felsős diák (a nevére pontatlanul emlékszem) azt kérdezte: az elmondottak ellenére mégis, miért menekültek százezrek, és miért nem Keletre, hanem Nyugatra… A felelet az volt: Magyarországon akkora volt a zűrzavar, hogy az emberek egy része azt sem tudta, merre van Kelet, merre meg Nyugat… Nem véletlenül válaszoltunk erre a „válaszra” hatalmas füttyel, nevetéssel. A kérdezőnek pedig maradt a „választása”: a Haza helyett a Nyugat…
 
Szakál István