A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 21.
száma.

Kassai Lajos: Lépjünk ki a komfortzónánkból

Áder János az első államfő, aki a csángókhoz látogatott, kendezőt tettek a nyakába, amilyet a csángó esküvők kitüntetett vendégei szoktak kapni

Az SZDSZ bábja: különösen ízléstelen volt a taxisblokád alatti magatartása

Szita Károly: 67-es gyorsút, iparterületek, sportcsarnok, uszoda, busztelephely, színház, közlekedési központ, okospark - az történik Kaposváron, amit megálmodtunk
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
I am a big fan of Hungary

Csorja Gergely

36 évvel ezelőtt, amikor a szocializmus végelgyengülésében átalakult eredeti tőkefelhalmozássá, a széles tömegek azt gondolták, hogy az éppen megválasztott amerikai elnök majd mindig ezt fogja mondani. Majd érdekli, hogy ez a kis ország, mely elsőként lázadt fel a Szovjetunió és a Szovjetuniót kiszolgáló alja nép ellen, valami különleges helyet foglal el a szabadság hazáját vezető ember szívében.
A széles tömegek – köztük én is – tévedtek. Az amerikai elnökök és a mögöttük álló hatalmas ország, mely országban több nagy hatalmi kör állandó egymásnak feszüléséből alakul ki az a meglehetősen kétes értékű politikai cselekvés, mely a világot egy évszázada jelentős mértékben alakítja, a legkisebb figyelemre sem méltatta hazánkat. Kizsákmányolható gyarmati területnek, birodalmi csatolmánynak, érdektelen kisállamnak tartották.
Az Amerikai Egyesült Államok mint birodalom ezekben az években – tehát a kilencvenes évek elején – érte el hatalma csúcsát. Az USA volt a világ egyetlen szuperhatalma, hegemónja, a világpolitikát aktívan befolyásoló egyetlen tényező. A csúcsra vezető út köveire a demokrácia, a szabadság, az emberi jogok, a piacgazdaság, az ember, az áru és a tőke szabad mozgása, a multikulturalizmus, a globalizmus és egyéb, a liberális demokrácia fogalomtárába tartozó kifejezések voltak felvésve.
Francis Fukuyama 1989-ben megjelent néhány oldalas dolgozata, mely lényegében a liberális demokráciához írt dicsőítésnek is értékelhető, ezért lett világhírű. Fukuyama elmélete ugyanis örökkévalóvá tette az Amerikai Birodalom hatalmát, bejelentette a történelem végét, ahol a liberális demokrácia marad az örök társadalomformáló erő.
Vele szemben akkor legnagyobb hatással Samuel P. Huntington civilizációs összecsapások elmélete állt, de a két korántsem hibátlan elmélet tulajdonképpen egy irányba mutatott. Az amerikai – és a hozzá kapcsolódó nyugati – elit, a magát a liberális demokrácia letéteményesének kikiáltó elit hivatalossá tette, (ál)tudományos alapon bizonyította, hogy ők a világ urai.
A történelem azonban csak nem akart befejeződni és a mérhetetlen harácsolás, a történelmi léptékű bűnök és a liberális demokrácia, azaz az elit köré szerveződő társadalmi, gazdasági és pénzügyi csoport és az azt működtető rendszer a saját súlya alatt kezdett megroppanni. Ma már az alapok is recsegnek.
Ezért a Nyugat, a világtörténelem egyik legrugalmasabb civilizációja megpróbál újra ideológiát váltani és megújulni. Sutba dobja a liberális demokráciát és valami másba kezd.
Erre hivatott Donald Trump, aki a látszat ellenére nem az amerikai Dr. Torgyán József. Trump – bár sajátos személyiség – nem ostoba ember, nem csak egy politikai bohóc, a mögötte állók, a republikánusok többsége pedig belátta, hogy váltani kell.
A címben szereplő mondat, mely az Orbánnal folytatott telefonbeszélgetésben hangzott el, annak szól, hogy Magyarország ezt a paradigmaváltást 2010-ben elsőként vitte véghez, és ez a miniszterelnök sokat támadott tusványosi beszédében egyértelműen, üzenetként meg is jelent. Illiberális demokráciát is lehet építeni.
Az amerikai elnök kedveskedő mondata annak szól, hogy Orbán fél évtizeddel megelőzte a meghatározó trendet. Ha ügyesek vagyunk, ebből a helyzetből most nagyot nyerhetünk. Európa országainak többségében a politikai váltás még várat magára. Ahhoz, hogy ezekben az országokban is bekövetkezzen a váltás, kell egy olyan mélypont, mint ami Magyarországon 2006-ban volt.
Így akár tíz évet is nyerhetünk, amit ha az egyéb területeken tapasztalható hiányosságok pótlására fordítunk, akkor felzárkózunk az élvonalhoz.