A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 16.
száma.

Pálffy Ilona:
Szó sincs adatvesztésről


A választások óta még jobban megveti a vidéket a városi „értelmiség”


Elhasaltak a demokratikus választásokon, aztán együtt tüntettek demokráciáért: Gyurcsány, Vona és a többi


Csáky Csongor:
A Kárpát-medencei magyarság közös sikere a Nemzeti Kisebbségvédelmi kezdeményezés

Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Közös V4 nyilatkozat

A visegrádi országok vezetői a migrációról, a belső biztonságról, az Ukrajnával tervezett társulási és szabadkereskedelmi egyezményről, valamint az egységes digitális piacról kialakított álláspontjukat rögzítő közös nyilatkozatot fogadtak el Brüsszelben, az uniós állam- és kormányfőket tömörítő tanács ülése előtt tartott szűk körű megbeszélésükön csütörtökön.

A visegrádi országok kormányfői elismerték, hogy a migráció kérdésével kapcsolatban közeledtek az álláspontok az unió külső határvédelmét illetően. Megjegyezték ugyanakkor, további erőfeszítésre van szükség a  migrációs politikák összehangolása érdekében. Véleményük szerint egy új európai migrációs politika csak a bevándorlási nyomás csökkentését hatékonyan biztosító külső határok teljes ellenőrzése által lehet sikeres.
    Leszögezték, a romló biztonsági körülmények miatt mindent meg kell tenni az unió és a tagállamok, valamint polgárainak biztonságáért. A polgárok bizalmát erősítő biztonságos környezet érdekében a terrorizmusellenes intézkedéseket el kell fogadni, a légi utasok adatainak kezeléséről szóló új európai irányelvet (PNR) végre kell hajtani - tették hozzá.
    Arra szólítottak fel, hogy a tagállamok cselekedjenek felelősségteljesen és fokozzák erőfeszítéseiket az olyan kihívásokkal szemben, mint a hibrid, kiber és más számítógépes fenyegetések, valamint a terrorizmus különböző megjelenési formái ellen.
    A miniszterelnökök hangsúlyozták, hogy szoros együttműködésre van szükség az Európai Unió és a NATO között Európa biztonsága és a közös biztonság- és védelempolitika kialakítása érdekében.
    Üdvözölték a két szervezet gyakorlati együttműködést biztosító közös nyilatkozatát, amelynek segítségével elkerülhetőek a szükségtelen átfedések és biztosítja a források és kapacitások hatékony felhasználását.
    A visegrádi országok vezetői megerősítették, hogy támogatják Ukrajna társulási és szabadkereskedelmi megállapodásának ratifikációs folyamatát, valamint hangsúlyozták, olyan megoldást keresnek, amely lehetővé teszi a folyamat gyors lezárását valamennyi uniós tagállam jóváhagyásával.
    A megállapodással a kétoldalú kapcsolatok erősödni fognak, létrejötte fontos eleme a keleti partnerségi és az európai szomszédsági politikának. Hozzátették, meg kell adni Ukrajna polgárainak a vízummentes beutazás lehetőségét minden további késedelem nélkül.
    A nyilatkozat szerint a visegrádi országok miniszterelnökei elvárják, hogy az Európai Tanács ismételten megerősítse az erősebb és egységesebb digitális piac létrejöttének fontosságát, amely alapvető a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás szempontjából Európa valamennyi régiójában.
    Kijelentették, hogy meg kell megszünteti a digitális gazdaság határokon átnyúló fejlesztésének, valamint az adatok szabad áramlásának akadályait, amely elengedhetetlen a modern gazdaságok gyarapodásához.
    "Meggyőződésünk, hogy a digitális infrastruktúra és modern technológiák különböző iparágakban való alkalmazásának támogatásával válhat versenyképesebbé Európa a globális piacon" - fogalmaztak nyilatkozatukban a visegrádi országok vezetői.