A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 21.
száma.

Kassai Lajos: Lépjünk ki a komfortzónánkból

Áder János az első államfő, aki a csángókhoz látogatott, kendezőt tettek a nyakába, amilyet a csángó esküvők kitüntetett vendégei szoktak kapni

Az SZDSZ bábja: különösen ízléstelen volt a taxisblokád alatti magatartása

Szita Károly: 67-es gyorsút, iparterületek, sportcsarnok, uszoda, busztelephely, színház, közlekedési központ, okospark - az történik Kaposváron, amit megálmodtunk
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Elveink, céljaink változatlanok, a módszerek újak

A Magyar Közösség Pártja a megyei választásokra összpontosít

A régióinkban erősek vagyunk, ha erre építkezünk a továbbiakban, akkor a Magyar Közösség Pártjának (MKP) nem csak jövője, hanem sikerei is lesznek – emelte ki a Magyar Fórumnak adott interjúban Menyhárt József, az MKP elnöke, akit az esetleges összefogásról és a magyar–magyar párbeszédről is kérdeztünk.

Hogyan fogadták a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt összefogása által elért eredményt?
 

– Természetesen örömmel fogadtuk az erdélyi sikert; még a választások éjszakáján gratuláltam Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének a kiváló eredményhez. Kissé féltünk attól, hogy magas részvételi arány esetén nem lesz sikeres a választás. Hála Istennek a magyar egység meghozta a remélt százalékpontokat, és bízom benne, hogy egy olyan összefogás, amely során félre tudják tenni a korábbi sérelmeket, és a kisebbségi érdek mentén együtt tudnak politizálni, minden nemzetrésznél eredményre vezet. Úgy látom, hogy a magyarság nem összetartó nemzet, viszont az erdélyi választások bebizonyították, ha kell, mégis meg tudjuk változtatni az eddigi gyakorlatot, és az összefogás meghozza a várt eredményt.
 
Erdélyben a magyarság etnikai alapú érdek-képviseleti szervezetei fogtak össze. Felvidéken egy finoman szólva vegyes és egy magyar párt között elképzelhető az összefogás?
 

– Felvidéken az etnikai alapú politizálást a Magyar Közösség Pártja valósítja meg, míg a Híd olyan, magát polgárinak valló párt, amelynek tagsága magyarokból, szlovákokból és más nemzetiségekhez tartozókból áll. Nyilvánvaló, hogy amit magyar–magyar párbeszéd formájában elkezdtünk, bizonyos szintig hasonlít ahhoz, ami Erdélyben történt – olyan értelemben, hogy szakpolitikai kérdésekben tárgyaltunk. Az oktatáspolitikai, kulturális, gazdasági kérdések területén közös nevezőre tudunk jutni, de ez nem jelenti azt, hogy pártpolitikai szempontból egy irányba tartanánk. Az MKP-ban azt gondoljuk, hogy az által amit a márciusban lezajlott parlamenti választások során, a választási programunk és listánk által megvalósítottunk – hogy a civil szférától, a kulturális szervezeteken át, a függetleneken keresztül, a Via Nova Ifjúsági Csoportig – sikerült olyan kampányt és egy irányba haladást véghezvinni, ami az összefogást jelenti. Amennyiben ezt a módszert továbbgondoljuk, akkor mindenképpen szükséges a párbeszéd szakpolitikai kérdésekben. Az is tény, hogy az MKP egy jelentős, kemény magja sosem tudja elképzelni az együttműködést Bugár Bélával és meggyőződése, hogy valós párbeszéd csak akkor jöhet létre, ha nem ő lesz a Híd elnöke. A másik kérdés, hogy az összefogás milyen típusú választásoknál és hogyan valósul meg. Jövőre megyei választásokra készülünk, ami azt jelenti, hogy regionális szinteken – ahol mi erősek vagyunk – kell majd egyeztetnünk bizonyos kérdésekben. Ahol tömbmagyarság él, ott lehetséges és szükséges is versenyeztetni az egyes jelölteket, ahol viszont szórványban él a magyarság, érdemes elgondolkozni azon, hogy a jobb eredmények elérése érdekében összefogjunk, akár a Híddal, akár szlovák pártokkal – ez megyénkét eltérő lehet. Mindez még nem eldöntött tény, csupán lehetőség, mert egy beterjesztett jogszabály-módosítás miatt még nem tudjuk, hogy a megyeelnök személye egy vagy két körben lesz-e megválasztva. Azt is tudni kell, hogy az együttműködésről nálunk a kerületi tanácsok döntenek, és nem az MKP elnöksége. Az adott régióban élők jól tudják, hogy érdemes-e összefogni más pártokkal, vagy egyedül is képesek vagyunk a győzelemre.
 
Bugár Béla is azt nyilatkozta, hogy nem kizárt az együttműködés az MKP-val a jövő évi megyei választások során.
 

– 2017 elején valószínűleg tárgyalnunk kell az esetleges együttműködés feltételeiről. Ez azért is lényeges, mert Szlovákiában a megye jelentős közigazgatási feladatokat lát el – ide tartoznak a szociális intézmények, kórházak, középiskolák. A megyei képviselők határozzák meg azt is, hogy egy adott középiskolában – főleg magyar tannyelvűben – hány osztály nyílhat. Ezért kiemelten fontos, hogy megyei szinten erős képviselete legyen a magyar közösségnek. A Magyar Közösség Pártjának jelenleg 5 megyében 42 képviselője van és három helyen megyei alelnöki posztot is betöltünk. Erős bázisaink vannak, ezt tudja a Híd is, amelynek sokkal gyöngébb a megyei képviselete. Ezért is érdekük a közeledés. Bugárék szerint ez az együttműködés lesz az első lépés a jövőbeni összefogás felé, de ez eléggé bizonytalan, mert nem tudjuk, hogy nem lesznek-e a kormányon belül koalíciós szakadások.
 
A sajtóban gyakran hangoztatják az előrehozott választásokat, míg Fico szerint a mostani kormánynak nincs alternatívája.
 

– Egyértelmű, hogy minden regnáló hatalom az eredményeket, saját erejét próbálja kiemelni. Találgatások folynak, meddig tart ki a jelenlegi koalíció. Mi azt látjuk, a párt- és az egyéni érdek egyelőre összetartja őket, egyelőre nincsenek koalíciós repedések. A Magyar Közösség Pártja a megyei választásokra összpontosítja erejét. A jelenlegi és esetleges képviselőinket készítjük fel arra, hogy a legjobb eredményt érjük el, hangot adhassunk a kisebbséget érintő kérdéseknek.
 
Nehéz meghúzni a határt az összefogás és az önfeladás között?
 

– Számunkra nem: elveinket nem adjuk fel! A novemberi magyar–magyar párbeszéd is azt bizonyította, szakmai kérdésekben meg tudunk egyezni. Tehát meg lehet határozni azokat a területeket, ahol a közösség érdekében össze kell fogni. Szem előtt kell tartanunk a jelentős népességfogyást. A népszámlálási adatok is azt bizonyítják, hogy 1991 és 2011 között 110 ezerrel csökkent a magyarság száma. A két párt pedig a magyar választókért versenyez. Mi eleve szinte kizárólag magyar szavazatokra számíthatunk, míg a Híd a szlovákokat is megszólítja. Szlovák szavazatok nélkül a Híd nem került volna be a parlamentbe. Azt is tudni kell, hogy 110-130 ezer magyar nem ment el választani, nekünk őket kell megszólítanunk. Hogy ki és milyen programmal tudja őket az urnák elé vinni, ez lesz a 2017-es év fő kérdése. Megyei programunkban az alulról építkezést vesszük alapul; olyan témakörökkel, problémákkal, megoldásokkal állunk elő, amely egy adott régióra vonatkozik. Más gondokkal küzdenek a gömöri, kassai, bodrogközi, csallóközi magyarok. A számukra megfogalmazott, célzott megoldásokat, üzeneteket kell eljuttatnunk az egyes járásokba.
 
Bősön kijelentette, hogy annak ellenére, hogy a legutóbbi választás az MKP számára sikertelen volt, mégis van pozitív eredménye. Mire gondol?
 
– Pozitív eredmény, hogy több mint 100 ezren szavaztak ránk. Erőteljes kampányt folytattunk, melynek során nem más pártokkal egyezkedve, hanem a magunk megerősítésén dolgoztunk. Abban látom az MKP jövőjét, hogy saját erejére támaszkodik. A régiókban erősek vagyunk. Nagyon sok polgármesterünk van, aktívan jelen vagyunk a megyékben és európai parlamenti képviselettel rendelkezünk. A parlamenti választást kivéve minden megmérettetésen jó eredményt értünk el. Természetesen nem lehetünk elégedettek, ezért új kommunikációs csatornákat kell megnyitni, a passzívakat meg kell győzni, és bebizonyítani, hogy érdemes az MKP-ra szavazni. Ezt csak terepmunkával, választóink javaslatainak programunkba való beépítésével tudjuk elérni. Az előző parlamenti választáson megmérettettünk, és ha kevésnek mutatkoztunk is, de nem reménytelennek. Ezt emeltem ki Bősön és minden egyes járásban, ahol eddig megfordultam, próbáltam az emberekben a hitet megtartani. A felvidéki magyarok sikerre szomjasak, ehhez viszont a közösségünkben rejlő erő teljes kiaknázása szükséges. Ha a régióban erősek vagyunk, és erre építkezünk a továbbiakban, akkor a Magyar Közösség Pártjának nem csak jövője, hanem sikerei is lesznek.
 
Medveczky Attila