A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 16.
száma.

Pálffy Ilona:
Szó sincs adatvesztésről


A választások óta még jobban megveti a vidéket a városi „értelmiség”


Elhasaltak a demokratikus választásokon, aztán együtt tüntettek demokráciáért: Gyurcsány, Vona és a többi


Csáky Csongor:
A Kárpát-medencei magyarság közös sikere a Nemzeti Kisebbségvédelmi kezdeményezés

Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Kiemelt terület az utánpótlás-nevelés

A 2017-es vizes világbajnokság közös érdekünk

Az állam közvetlenül biztosít állami támogatást a szövetségi szintnek, így téve még rugalmasabbá, gyorsabbá a felhasználást – nyilatkozta lapunknak Szabó Tünde államtitkár, kiemelve, hogy a jövőben még inkább előtérbe kerül a sportért felelős államtitkárság és a szövetségek közötti közvetlen kapcsolattartás.

Lázár János miniszter a 74. Kormányinfón bejelentette, hogy a kormány 2017-ben még jobban segíti az egészségügyet, s ennek egyik módja, hogy több pénzt fordítanak a sportra mint a megelőzés egyik eszközére. Lehet már tudni az összeget, s azt, hogy ebből a forrásból új létesítmények épülnek, a szakágakat támogatják vagy a tömegsportot?
 

– A pontos összeget még nem tudjuk. A magyar kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot, hiszen pozitív hatásai szinte minden ágazatra kihatnak. Fokozottan igaz ez az egészségügyre, ahol a népegészségügyi mutatók javítására a sportos, egészséges életmód erőteljes befolyással lehet. A pluszráfordítást ennek érdekében használják majd fel.
 
Jövő nyáron úszó-világbajnokságot rendezünk. Hogy állunk az előkészületekkel?
 

– Magyarország számára ez egy rendkívül fontos esemény, amelynek szervezésében minden résztvevő legjobb tudása szerint teljesít, a szakemberek folyamatosan dolgoznak és a Szervező Bizottság is zökkenőmentesen végzi a munkáját.
 
Néhányan fölvetették, hogy Gyárfás Tamás lemondása árt a vb-nek. A sajtóban megy az „adok-kapok”. Mi erről a véleménye?
 

– A 2017-es vizes világbajnokság közös érdekünk, egy nemzet érdeke. Túlmutat az egyéneken és a szövetségen belüli konfliktusokon. A 2024. évi olimpiai pályázat elbírálása előtt a világbajnokság hírét viheti világszerte annak, hogy Magyarország erősödik.
 
Az év végéhez közeledve tartsunk egy kis összegzést. Miért volt szükség a sporttörvény módosítására?
 

– A sporttörvény legutóbbi átfogó módosítása 2011-ben történt. Az azóta eltelt időszakot értékelte a kormányzat, különös tekintettel a sportot támogató intézkedések gyakorlati hatásaira, a kormányzat által biztosított finanszírozási programok szakmai megvalósulására, valamint a sportigazgatás szervezeti átalakításának hatásaira. Ezt követően döntött az állami sportirányítás és a civil sportigazgatás közötti feladat- és hatáskörmegosztás újraszabályozásáról. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mindeközben új támogatási programok indultak el, sportirányú fejlesztések valósultak meg vagy vannak folyamatban, amelyek szintén azt indokolják, hogy a magyar sport teljes igazgatási és finanszírozási rendszere a MOB-tól az EMMI államtitkárságához kerüljön át. Elindult a 16 kiemelt sportág támogatási programja, a 20 felzárkóztatási sportág fejlesztési programja, bevezettük a kiemelt edzők státusának rendszerét, a kiemelt egyesületek támogatásának rendszerét, valamint nagyszabású sportlétesítmény-építési és -felújítási program kezdődött és nem utolsó sorban megfogalmazódott az a szándék is, hogy Magyarország 2024-ben olimpiát rendezzen.
 
Mi az úgynevezett egycsatornás finanszírozási rendszer lényege?
 

– A sportfinanszírozás egycsatornássá válása a gyakorlatban azt jelenti, hogy a központi források tervezése, elosztása, felhasználása, elszámolása és ellenőrzése is az állami irányítószerv, a sportért felelős államtitkárság hatásköre lesz. Még tervezhetőbbé, átláthatóbbá, és ezáltal szakmailag teljes körűen összehangolttá válik az állami sportcélú támogatások elosztási rendszere. Az állam által közvetlenül a szövetségi szintnek nyújtott források felhasználása így hatékonyabb, rugalmasabb és gyorsabb lesz a jövőben. A finanszírozás során tehát – a sportági programok áttekintését, értékelését és következő olimpiai ciklus céljainak meghatározását követően – előtérbe kerül az EMMI és a szövetségek közötti közvetlen kapcsolattartás, valamint a konzultációs csatornák kialakítása. A sportért felelős államtitkárság irányítása és felügyelete alá kerül továbbá a járadékok és ösztöndíjak megállapítása, az ezzel összefüggő ellenőrzési feladatok, illetve a juttatások kifizetése is. Az államtitkárság hatáskörébe tartoznak a jövőben a személyi jellegű kifizetések, mint például a Kiemelt Edző Program vagy a Gerevich Aladár-sportösztöndíj, hiszen ezek kifizetésére minden esetben az állam biztosítja a forrást. Az egycsatornás finanszírozási rendszer bevezetése hozzájárul a közvetlenül államilag koordinált edzőképzési és foglalkoztatási rendszer megvalósításához is.
 
Mikor határozzák meg a nemzeti sportinformációs rendszer megalkotásának feladatait?
 

– A Nemzeti Sportinformációs Rendszer működtetése (NSR), amely a sportolókra, sportszakemberekre, sportszervezetekre, sportszövetségekre, sportköztestületekre és tevékenységükre, valamint a sportlétesítményekre vonatkozó adatok elektronikus nyilvántartása, a sportpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozik. Az NSR fejlesztés első üteme ez év közepétől már elindult, rendszeres szakmai konzultációk zajlanak, és 2017 első félévében várhatóan már feláll a rendszer. Az NSR második ütemében olyan támogatási modul fejlesztése a cél, amely lehetővé teszi az állami sportigazgatási szerv részére az állami források hasznosulásának ellenőrzését a tervezéstől a felhasználásig.
 
A Magyar Olimpiai Bizottságot milyen változtatások érintik?
 

– A Magyar Olimpiai Bizottság szakmai munkája a módosítást követően alapvetően sportszakmai javaslattételre, az olimpiai mozgalommal kapcsolatos szakmai koncepciók megalkotására, valamint az abban való közreműködésre irányul. Az olimpiai mozgalommal összefüggő alapfeladatait és a törvényben meghatározott további sportszakmai feladatait természetesen továbbra is ellátja a MOB. A változások a MOB részbeni tehermentesítését szolgálják annak érdekében, hogy hatékonyan tudjon együttműködni a 2024-es olimpiai pályázat előkészítésében, illetve még nagyobb hangsúlyt fektethessen a sportszakmai munkára, a szakmai feladatok ellátásra is. A MOB eddigi tagozati rendszerét is átalakítja a módosított sporttörvény, hiszen az eddig belső szervezeti egységekként működő tagozatok önállóvá válnak és az élősport egyes nagy területein közfeladatokat ellátó köztestületekként működnek tovább. Ennek alapján az új sportköztestületi struktúrában négy köztestület működik majd: a MOB, amely továbbra is az olimpiai sportágak, a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) a nem olimpiai sportágak, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a fogyatékkal élők sportjának, valamint a Nemzeti Diák-hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ), a diák-, hallgatói és szabadidősportok köztestülete.
 
Mit tudnak tenni az utánpótlás-nevelés érdekében?
 

– A magyar kormány kiemelt területként tekint az utánpótlás-nevelésre, ezért a szakmai munka feltételeit új szervezeti keretek között és feladat-ellátási rendben valósítja meg. Az egységes, átfogó utánpótlás-nevelési rendszer létrehozása és működtetése lehetővé teszi az egycsatornás finanszírozás megvalósítását az utánpótlás-nevelés területén is. A sportpolitikáért felelős miniszter közvetlenül biztosítja az utánpótlás-nevelési programok végrehajtásának forrását az azokért felelős szakmai sportszövetségek részére. Ez a hatékonyabb és költségkímélőbb folyamat új sportágak utánpótlás-nevelési programba való bevonását is eredményezheti. A szervezeti keretek tekintetében januártól létrejön a Nemzeti Utánpótlás-Nevelési és Sportkapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság, melynek élén Sárfalvi Péter világbajnok öttusázó áll majd. Az új helyettes államtitkárság alapvető célja a működő sportági programok összehangolása, új programok indítása és a terület működtetését szolgáló központi források hatékonyabb felhasználása lesz. A helyettes államtitkárság hatáskörébe tartozik a módszertani feladatok ellátása is, így felelős lesz a sportiskolai képzési programok felügyeletéért, összehangolásáért; az edzőképzés, kiemelten az utánpótlás-korosztályok edzőképzése egységes rendszerének szervezéséért, valamint a sportági szakfelügyeleti rendszer felállításáért.
 
2018. május elején floorball világbajnokságot rendeznek Kínában. Tudom, hogy ez a sportág még „gyerekcipőben” jár Magyarországon, de azt is, hogy az Eger, a Vajda Péter utcai iskola csapata – utóbbi Szlovákiában első lett egy bajnokságon –, a Paks elég jól szerepelnek. Támogatják a vb-re kimenő csapatot?
 

– Elkötelezettek vagyunk a sport minden formája és minden sportág mellett, így amennyiben támogatási vagy regisztrációs kérelmet nyújtanak be a 2018-as évre vonatkozóan, szívesen kezdünk tárgyalásokat a floorball hazai képviselőivel a támogatási lehetőségekről, programokról.
 
Medveczky Attila