A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXIX. évfolyamának 50. száma.


Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Az egyetemi rendszer bukása

Csorja Gergely

A Soros György nevéhez köthető CEU melletti szimpátiamegnyilvánulások felvetnek egy komoly, tulajdonképpen évtizedek óta halogatott kérdést. Milyen helyet foglal el a felsőoktatás a tudástranszferben?
A kérdés alapját az adja, hogy az internet széles körű elterjedésével a tudás egyre nagyobb hányada érhető el világhálón. Tudományágtól és szakterülettől függetlenül.
Míg a 70-es, 80-as években bizonyos tudások, bizonyos könyvek, bizonyos tudásbázisok csak a professzor személyén keresztül voltak elérhetők, addig ma egyre nagyobb tudáshányad hozzáférhető némi kereséssel, valamint egyre több intézmény jelenik meg a világhálón értékelhető tudást adva. Az online kurzus segítségével nemcsak az előadások nézhetők meg helyszínfüggetlenül, de teljes tananyag, oktató és gyakorló programok is elérhetővé válnak.
Ha ezt a lehetőséget összekötjük azzal, hogy a hallgató együttműködve későbbi munkahelyével az így megszerzett tudás mellé a gyakorlati oktatásban már majdani tevékenysége helyszínén részesül, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a hagyományos egyetemi oktatás terei, gyakorlata az elkövetkező évtizedekben radikálisan megváltoznak.
Ezzel együtt feltehetőleg az intézmények is átalakulnak, jelentős részük megszűnik. Erre a lehetőségre legnagyobb erővel Clayton Christensen, a Harvard világhírű sztárprofesszora hívta fel a figyelmet, amikor leszerződött egy online egyetemhez. Christensen megdöbbentette a hagyományos egyetemi struktúrák szereplőit, köztük közvetlen munkatársait is, hogy nevét adta a felületesnek és komolytalannak kikiáltott oktatási formához. Christensen érvelése azonban egyértelművé tette, hogy az online oktatás évtizedeken belül ellehetetleníti, feleslegessé teszi a hagyományos egyetemi struktúrákat.
Ilyen körülmények között erősen kétséges, hogy mi értelme van Soros egyeteme mellett tüntetni, és bizony idézőjelbe teszi a mai egyetemi struktúrában résztvevők hangos szolidaritását is. A mai felsőoktatási rendszert nem a gonosz Orbán-kormány szigorúsága, hanem az elodázhatatlan változás fogja megtizedelni.