A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 21.
száma.

Kassai Lajos: Lépjünk ki a komfortzónánkból

Áder János az első államfő, aki a csángókhoz látogatott, kendezőt tettek a nyakába, amilyet a csángó esküvők kitüntetett vendégei szoktak kapni

Az SZDSZ bábja: különösen ízléstelen volt a taxisblokád alatti magatartása

Szita Károly: 67-es gyorsút, iparterületek, sportcsarnok, uszoda, busztelephely, színház, közlekedési központ, okospark - az történik Kaposváron, amit megálmodtunk
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Keresztény győzelem

Märle Tamás

Ritka eset, amikor örömmel tudósíthatunk egy bírósági döntésről, azonban most mégis ez történik. Nagycsütörtökön érkezett a hír, mely szerint jogerős döntést hozott a bíróság a „Vallásgyalázás abortusztablettával” ügyben, és az elkövetőknek bocsánatot kell kérniük, illetve sérelemdíj fizetésére kötelesek.
Történt ugyanis, hogy a tolerancia bajnokai közül tizenvalahány 2016. április 10-én a Lengyel Nagykövetség elé vonult, hogy tüntessen az új lengyel abortusztörvény ellen. Lila hajú „harcos feministák”, Krasznahorkai Emma, Antoni Rita, Szatmári Réka (Nőkért Egyesület), Dr. Barna R. Emília (egyetemi adjunktus, BME Szociológia), soraikban Lendvai Ildikóval (MSZP) kifüggesztették a szivárványos lobogót és az egyik fiú püspöknek öltözve „Ha gyóntatok, járuljatok szentáldozáshoz” kijelentéssel hívta „áldozni” a résztvevőket. Egy ABORTUSZTABLETTA feliratú zacskóból osztotta ki a résztvevőknek az Oltáriszentséget kifigurázó „abortusztablettákat”, és mint a papok szentmisén, úgy mondta közben minden alkalommal, hogy „Krisztus teste”.
Az eset nem hagyta nyugodni Zaymus Esztert és a CitizenGO csapatát. „Míg Jézus a keresztények számára az Életet jelképezi, a tüntetők ezzel a halált hozó tablettával (gyógyszernek nem nevezhetjük, mert senkit nem gyógyít) azonosították, meggyalázva ezzel a keresztények hitét. Magyarország Alaptörvénye kimondja, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak a gyakorlása nem irányulhat vallási közösségek méltóságának megsértésére. A közösséghez tartozó személyek jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni.”
A CitizenGO petíciót tett közzé az interneten azzal a céllal, hogy az emberek aláírásukkal támogassák azon törekvésüket, mely alapján a vallásgyalázó esemény szervezőit bocsánatkérésre akarják bírni.
A CitizenGO-t egyébként olyan emberek alkotják, akik célul tűzték ki az emberi élet, a család és a szabadság védelmét világszerte. Rendszeresen indítanak útjára petíciókat, és lépnek fel hasonló esetekben, úgymint személyiségfejlődést károsító internetes játékok ellen, vagy azért, hogy ne árusítsanak olyan tankönyveket elsősöknek, amelyben kendőzetlen szexuális képek láthatóak. De olyan ügyben is dolgoznak, hogy szülessen közkegyelmi törvény a 2006 és 2010 közötti időszak politikai ellenállói védelmében.
Visszatérve a vallásgyalázó esetre, a petícióhoz pár nap alatt 12 000 ember csatlakozott, bocsánatkérés az abortuszpárti résztvevőktől mégsem érkezett. Ezért Zaymus Eszterék jogi lépésekre szánták el magukat, segítségükre lett dr. Lábady Tamás volt alkotmánybíró, Zarka Rozina Borbála életvédő aktivista és dr. Frivaldszky Gáspár, az Emberi Méltóság Központ jogi igazgatóhelyettese, akik a keresetet beadták. Az ügyet 2016. november 24-én tárgyalta a Fővárosi Törvényszék, a tárgyaláson átadták a bíróságnak és az alpereseknek az aláírt petíciós íveket.
Az elsőfokú ítélet 2016. december 12-én született meg, mely elutasította a felperesek keresetét. A vallásgyalázás szervezői nem is kértek bocsánatot, tagadták, hogy az esemény ötletgazdái lettek volna, továbbá azt a kifogást találták mondani, hogy ez nem a magyar keresztény emberek ellen irányult. (Próbáltak volna meg ekképpen magyarázkodni annak idején a Charlie Hebdo szerkesztőségében.)
A keresetet beadók azonban nem adták fel a harcot és fellebbeztek, 2017. április 13-án, Nagycsütörtökön pedig a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon jogerős ítéletében helyt adott nekik a „Vallásgyalázás abortusztablettával” ügyben. A döntés értelmében a vallásgyalázásban részt vevők megsértették a keresztény közösség tagjainak emberi méltóságát. Mivel Jézus Krisztus a keresztények számára magát az Életet jelenti, a katolikus tanítás szerint a Szentostyában maga Jézus van jelen, és az Úrvacsorában a protestánsok is Jézusra emlékeznek, az akció résztvevői magát Jézust azonosították a halált hozó abortusztablettával, meggyalázva ezzel a keresztények hitét és méltóságát.
Az akció három fő résztvevőjét minden további jogsértéstől eltiltotta az Ítélőtábla, a perköltségeken kívül 600 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelesek, törölniük kell az internetről az inkriminált részeket, és bocsánatot kell kérniük.
„Nagyon szomorú lettem, amikor először láttam a videót a vallásgyalázó akcióról. Feltettem magamnak a kérdést: Ma Magyarországon valóban nyilvánosan, minden következmény nélkül meg lehet gyalázni a keresztény hitet, megsértve ezzel emberek ezreit?” – emlékezett vissza a petíció elindítására Zaymus Eszter. Hála Istennek a válasz: nem.
Maga az eset jól jellemzi korunk Magyarországát. Van egy liberális törpe kisebbség, amelyik effajta gusztustalan akciókkal, hangoskodással, zavarkeltéssel, véleményterrorral alapjaiban változtatná meg a minket körülvevő világot. Viszont, ha vannak közöttünk olyan emberek, akik veszik a bátorságot, hogy szembeszálljanak velük és kiálljanak a számunkra legfontosabbak mellett, mi pedig melléjük állunk, akkor kiderül, hogy többen vagyunk, hogy igazságot tudunk tenni és meg tudjuk védeni értékeinket.