A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXIX. évfolyamának 50. száma.


Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
A magyar katona a hazáját védi

Csorja Gergely

A Magyar Honvédség 1990 óta a tetszhalál állapotában volt. Ugyan katonáink képezték magukat, dolgoztak, gyakorlatoztak, sőt részt vettek külföldön végrehajtott békefenntartó és logisztikai akciókban is, de valahogy az átlagpolgár nem érezte, hogy a honvédség garantálja a biztonságát. Hinni akartuk, hogy majd a NATO csapatai, azon belül az amerikaiak megvédenek minket, de lassan a közvélemény számára is kiderült, hogy a NATO védelme inkább csak valamiféle elvi biztosíték.
Amikor Európában az első komolyabb terrortámadások megjelentek, amikor a párizsi, nizzai és londoni tragédiák bizonyították, hogy lényegében bárhol robbanthatnak, gázolhatnak, lövöldözhetnek, akkor a kormány határozott lépést tett. Hosszú ideje először megjelentek a magyar katonák a köztereken azért, hogy végre megvalósítsák valós küldetésüket: a magyar polgárok védelmét.
A párban gépkarabéllyal járőröző katonákra nézve az átlagember valamiféle megnyugvást érzett. Most a honvédség újra hasonló feladatott kapott. A Magyar Honvédség látja el a Budapesten megrendezendő Úszó, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítmények őrzését és védelmét.
Az elkövetkező évtized létkérdése lehet, hogy a honvédség milyen állapotban van, hogy mi magyarok mennyire számíthatunk katonáinkra, hogyan viszonyulunk a honvédelemhez. Rengeteg munka, fejlesztés, katonai bikkfanyelven képességfejlesztés áll még előttünk. És bizony rengeteg pénzt kell elköltenünk a hadiiparra, a hadseregre, a honvédelemre.
Az elkövetkező évtized(ek) legfontosabb kérdése, a népek és nemzetek nagy versenyének döntő momentuma, hogy ki rendelkezik erős, ütőképes hadsereggel. Hogy melyik nép bízik katonáiban, melyik hajlandó pénzt, munkát és ha kell, életet áldozni a nemzet túléléséért.
Egészséges, túlélésre képes nemzeteknél a hadsereggel, a honvédelem fontosságával, hősiességével való szembesülés szinte a mindennapok része. Most talán nekünk is megadatik, hogy a fiatalok akár az újonnan létrejövő lőtereken, akár a most alakuló önkéntes századokban, akár az utcán járőrözve, akár a vizes vb-n találkozzanak katonáinkkal és megérezzék, hogy a hazát védeni fontos és jó cselekedet.