A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 29.
száma.

Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök a Kremlben

CSURKA ISTVÁN VITAINDÍTÓ ELŐADÁSA MONORERDŐN 1985-BEN

MEDVECZKY ÁDÁM ’77 – A Kossuth-díjas karmester szerint a keresztény művész nem lehet közömbös. Jézus urunk is ostorral űzte ki a kufárokat a templomból. Tehát a hitnek harcosnak kell lennie.

POLGÁRŐRÖK EZREI VÉDIK A HATÁRT – Dr. Barnucz Szilvia, az Országos Polgárőr Szövetség főigazgatója: Szent László a mi védőszentünk, több mint hatvanezer polgárőrnek, akik fogadalmat tettek arra, hogy megvédjék településeink közrendjét.”
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Az egészséges veszélytudat a szervezőerő

kurultáj

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a legnagyobb történelemformáló őseink – akiknek e Hazát is köszönhetjük – tiszteletére szervezett az Ősök Napja, nagyszabású hagyományőrző ünnep Bugacon, augusztus 11–12–13-án. Az Ősök Napja mára olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. Az elmúlt években létrejött össznemzeti összefogás lehetővé tette, hogy hagyományt teremtsenek.
Minden nemzet életének az egyik elengedhetetlen alapeleme a kollektív nemzeti tudat. A magyar nemzet valós hagyományainak megőrzése és átadása az egymást követő generációknak a magyarság megmaradásának a legfontosabb záloga! A nemzetet összefogó kapcsok egyik legfontosabb eleme a nemzeti történelmünk ismerete, valamint a magyar történelem legnagyobb eseményeinek, nemzetrészeket és generációkat összekötő közös megünneplése.
A IV. Ősök Napján a magyar hagyományőrző társadalom színe java gyűlik össze a bugaci pusztán, hogy méltósággal emlékezzen a magyarság a legnagyobb őseire, Atillára, Árpád vezérre, és színvonalas programokon keresztül mutassa be a magyarság legősibb hagyományait az oda látogató nagyközönségnek. A Turán Szövetség hívására 120 csapat érkezik Bugacra, ahol képviseltetik magukat Erdély, Kárpátalja, Felvidék és a Délvidék hagyományőrzői is.
A Magyar Turán Alapítvány által szervezett ünnepség főbb programjait (kiállítások, seregszemle, jurtatábor, kézműves vásár) mind szakemberek készítik elő (történészek, antropológusok, régészek, néprajzosok) és a legkiválóbb hagyományőrző csapatok valósítják meg. Mára a Magyar Törzsi Gyűlés – Kurultaj – mellett az Ősök Napja vált a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző ünnepévé, amely generációkat és nemzetrészeket köt össze. A három nap alatt több mint ötven zenei és hagyományőrző, valamint tudományos ismeretterjesztő program valósul meg. Mindez egy a honfoglalás korának hangulatát felidéző hatalmas, több mint száz jurtából álló nomád táborban valósul meg. A nagy területen zajló események között mindenki megtalálhatja a neki legjobban tetsző programokat.
A keleti lovas harcmodor és a lovas hagyományok bemutatása is az egyik legfontosabb eleme a rendezvénynek. Az ünnepség családbarát, és a gyermekek is számtalan program közül választhatnak. A Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző ünnepségén tradicionális seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és lovas vetélkedők, íjász programok, a magyar–hun–avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei és magyar táltoszenei programok lesznek. Hatalmas jurtatábor épül, kézműves bemutatók, kézműves vásár, gyermekprogramok és tudományos ismeretterjesztő előadások fogják emelni az ünnepi hangulatot.
A rendezvény nyújtotta lehetőségeket egyre többen, kívánják teljesen átélni (este is számos zenei programot, valamint táncházat tartanak) így több napig maradnak a táborban a vendégek. Ezeknek a látogatóknak a kényelmére gondolva kialakítottak, a jurtatábor közelében egy hatalmas kempinget, amelyet mobil illemhelyekkel és mobil zuhany konténerekkel tesznek kényelmesen lakhatóvá.
Az Ősök Napja a magyar kultúra és a magyar összefogás ünnepe. Pártok és politikai nézetek fölött áll és 15 millió magyart képvisel.
Minden kedves érdeklődőt várnak a szervezők, az ősi magyar hagyományoknak ezen a nagyszabású látványos ünnepén. A rendezvény fővédnöke Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke.

Magyar őseinkre, az évtizedek, évszázadok, évezredek történelmi próbatételeinek névtelen és neves hősire emlékezünk az Ősök Napján. A résztvevők történelmi hazánk minden aranyos szegletében, napfényben és árnyékban, fenyegetettségben, megújuló bizakodással őrzik, védelmezik és gazdagítják életerős hagyományainkat, kultúránkat. Az Ősök Napja a szellemi honvédelem egyik korszerű csúcsteljesítménye. Fontos az emlékezés a régmúltra, a magyar ősökre, az évtizedek, évszázadok, évezredek messzeségében élőkre, a történelmi próbatételek névtelen és neves hőseire. Ők adnak erőt, bátorságot, nyugalmat és biztonságot, akik Árpád hadi népétől az 1956-os pesti srácokig életüket és vérüket adták szülőföldjükért, a magyar hazáért.
Ami itt történik az nemzetünk válasza az európai uniós durrdefektre, amely veszedelmes tévútra sodorta Európát és a felismerhetetlenségig roncsolta az alapító eredeti szándékát: a független európai nemzetek szövetségét. Bennünket az egészséges veszélytudat szervez. Nemzetmegtartó és építő munkánkban közeli és távolabbi őseink adnak erőt és bátorságot, nyugalmat és biztonságot. (Lezsák Sándor)


A legújabb Magyar Fórumot keresse az újságárusoknál vagy kiadóhivatalunkban!