A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 11.
száma.

A hatóságok tehetetlenek: Svédország kiütve

A Jobbiktól a DK-n át az LMP-ig: mind egy hajóban

Semjén Zsolt: Brüsszel nem ismeri el a keresztényüldözést


Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Nem Isten szándéka, hogy ismeretlen eredetű és szándékú tömegek lepjék el hazánkat

Isten a 21. századi Magyarországtól azt várja, hogy olyan néppé váljon, vagy az maradjon, ahol az embereket a tízparancsolat védi, és ahol a teremtésre tisztelettel és alázattal tekintenek. Európának is szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni, éppen a Szent István-i eszméket szem előtt tartva.
Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugat-európai abszolutizmus kialakulni, ahol a király azt mondja: „Az állam én vagyok.” Ő az országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy ő csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá mint intézőre bíztak. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól egészen az újkorig, akkor az európai kontinens sok szenvedéstől és nélkülözéstől megmenekült volna. Hála Istennek, hogy államunk mai vezetői is így gondolkodnak. Minden ellenkező híresztelés ellenére, Szent István állammal kapcsolatos eszméit követik, és a diktatúra szellemisége messze van tőlük. 

P. Reisz Pál OFM írása a Magyar Fórum 33. számának 3. oldalán

(A festmény Diego Velázquez alkotása)