A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 20.
száma.

Kövér László: Az ellenzéki tábor intellektuálisan üres

Nem tisztújítás zajlott, csupán a csicskák közé durrantott Lajos egy vaktölténnyel. Azok, mint a varjak felrebbentek, majd visszaültek ugyanannak a fának egy másik ágára

Tamás Gáspár Miklós végigrohanta Európát, és mindenütt elmondta, hogy az MDF antiszemita párt

Benkő Tibor honvédelmi miniszter: Téves elképzelés, hogy ha kevesebb a bevándorló, akkor csökkenteni lehet a katonák létszámát
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Idegen beavatkozásra várva

Märle Tamás

Az utóbbi időben megszaporodtak ellenzéki oldalon az olyan tartalmú nyilatkozatok, elemzések, amelyek szerint, ha törvényesen nem megy, akkor törvénytelenül kell leváltani az Orbán-kormányt. Szerkesztőségekre törnek rá, Gulyás Márton élő lánccal, blokáddal, épületfoglalásokkal fenyegetőzik. Schilling Árpádban valamiféle határátlépési vágy dúl, ahogy ő fogalmazott, és korlátozott erőszakhoz akar folyamodni. Követendő példaként jelölte meg azt az esetet, „amikor bedobálták klaviatúrával a Fidesz-székház ablakát. Ilyen szimbolikus, kvázi erőszakos akciókra van szükség.”
Az a tény, hogy van néhány elvetemült ember, aki fel akarja forgatni a rendet, annyira nem különös. Na, de hogy el is hiszik magukról, hogy mindehhez tömegeket tudnak maguknak megnyerni, már annál érdekesebb.
A történelem egyik alapigazsága, hogy zűrzavaros időkben, gyenge kezű hatalom esetén megerősödnek a szélsőségesek. Gondoljunk először arra, hogyan kerülhetett hatalomra Adolf Hitler. Nem volt elég a vesztes háború a német népnek, az antant örökre el akarta őket tiporni megalázó békefeltételeivel. Olyan mértékű jóvátételre kötelezték Németországot, amely kifizetésére képtelen volt, nemhogy talpra állítsa a háborúban kimerült gazdaságát. Ehhez még vegyük hozzá, hogy a frontról hazatérő katonák többsége nem kapott munkát, a munkanélküliség pedig 50%-osra rúgott. Ilyen körülmények között csoda, hogy népszerű lett valaki, aki munkát, rendet és büszke Németországot hirdetett?
Hasonló körülmények között emelkedhetett fel Mussolini is. A háború igen csak megviselte Itáliát, gondoljunk például az Isonzónál két évig folyó háborúra és a sikeres osztrák–magyar caporettói áttörésre. Olaszország ráadásul hiába volt győztes, az antant hatalmak nem kezelték egyenrangú félként, balkáni igényeit megtagadták, ahogyan Fiume átadását is. Ebben a gazdaságilag gyenge, frusztrált társadalomban erősödhettek meg a fasiszták.
A bolsevikok sem kerülhettek volna hatalomra törvényes választással. Annak ellenére, hogy a cári Oroszország évszázados elmaradottsággal küzdött, több tízmillió valóban mélyszegénységben élő ember lakta, lényegében nem létezett nehézipara és vasútja, az államigazgatás bürokratikus, korrupt és despotikus volt, és mindez egy gyenge kezű uralkodóval párosult. A japánoktól elszenvedett 1905-ös vereség megpecsételte II. Miklós cár sorsát, amire rátett még egy lapáttal a világháború okozta hatalmas nélkülözés. Ilyen körülmények között érthető a forradalom és a bolsevik hatalomátvétel.
Ahogy hazánkban is csak egy vesztes világháború és a Monarchia szétesése után tudott a miniszterelnöki székig jutni a vörös gróf, akinek kudarcos és ostoba politikája következtében Magyarország is szétesett, majd Károlyi Kun Béláék kezére játszotta a hatalmat.
E négy történelmi példa után vizsgáljuk meg, hogy mennyiben hasonlít a mai Magyarország az egykori Németországhoz, Olaszországhoz, Oroszországhoz vagy a majdnem száz évvel ezelőtti Magyarországhoz. Azt még a kormány ellenfelei is elismerik, hogy Orbán Viktor erőskezű vezetője az országnak. Kétségtelen tény, hogy a magyar gazdaság növekszik és azok az intézetek, amelyek korábban nem győztek bennünket leminősíteni, most sorra minősítik fel hazánk gazdaságát. Ugyancsak tény, hogy Magyarország megfékezte a népvándorlást, nincsenek terrorakciók, az emberek biztonságban élnek. A családok soha nem látott támogatásban részesülnek, egyre-másra újulnak meg a városok és két év alatt olyan vizes világbajnokságot rendeztünk, amelyre azt mondta a világ, hogy ilyet még nem látott.
Na most ilyen helyzetben, mennyi esélye van annak, hogy ez a néhány elvetemült társadalmi támogatottságot szerez magának és erőszakos akcióinak? Semmi.
Ha csak nem áll elő az a helyzet, mint 1945-ben, amikor is idegen hatalom ültette Magyarország élére a moszkovitákat. Ahogy Rákosiéknak a Tanácsköztársaság volt a példa, úgy Schilling Árpádéknak a három évvel ezelőtti, André Goodfriend által szervezett Fidesz-székház ostroma és a többi tüntetés. És ahogy a II. világháború után csak hazugsággal szereztek híveket és csalással szavazatokat, úgy most sincs fogadókészség elborult ötleteikre. Önmagukban mit sem érnek, de a külföldről szervezett zavarkeltés egyáltalán nincs kizárva. Ez ellen kell védekezzünk, erről kell konzultáljunk.