A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

A felívelõ magyar korszak elsõ jelei

CLA

Hétfõn a nagyvárad-újvárosi református templomban tartották a Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitó ünnepségét, melynek díszvendége Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt. Számos egyházi és világi személyiség megtisztelte a jelenlétével a rendezvényt.
Zsúfolásig megtelt hétfőn délben a várad-újvárosi református templom, minden bizonnyal amiatt, hogy az idén a Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitó ünnepségét megtisztelte jelenlétével Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ugyanakkor a felszólalókon kívül olyan világi és egyházi személyiségek tartották még fontosnak, hogy ott legyenek, mint például Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Balog Zoltán humánerõforrás-miniszter, Böcskei László római katolikus megyés püspök, Csűry István királyhágómelléki református püspök, Adorjáni Dezsõ Zoltán evangélikus-lutheránus püspök, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, Mile Lajos kolozsvári fõkonzul, valamint a Kárpát-medencei magyar felsõoktatási intézmények rektorai, élvonalbeli politikai szereplõk.
Az ünnepség istentisztelettel kezdõdött, melyen Szomor Abigél egyetemi lelkész hirdette az igét, Ézsaiás próféta könyve 40. része 31. verse alapján. Szószéki beszédében azt hangsúlyozta: akkor felelünk meg a leginkább Isten akaratának, ha álmodunk, termelünk, alkotunk, kérdéseket teszünk fel és a határainkat feszegetjük. Mindehhez szellemi és fizikai „üzemanyag”, hajtóerõ szükséges, de ezek illékony és változó fogyóeszközök, ezért csak akkor tudjuk sikeresen megvalósítani a célkitűzéseinket, ha bízunk az Úrban, akinek köszönhetõen újra és újra erõt kapunk.

Erõs hátország

A nagy tapsot kapó Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: készen állnak az együttműködésre, és jól fog járni, sõt már most jól jár a Kárpát-medencében az a nép, amelyik együttműködik a magyarokkal. Kifejtette: a magyarok megerõsödése hozzájárul a Kárpát-medencében élõ más népek békességéhez, és jólétéhez is. Szerinte mindez annak a következménye, hogy „sikerült erõs és tekintélyes európai középállammá tennünk Magyarországot”. Úgy vélte: a kettõs állampolgárság, az oktatási lehetõségek bõvítése, a magyar szellemi erõközpontok megerõsítése, mind a felívelõ magyar korszak elsõ jelei. „Ma olyan gazdasági programok futnak szerte a Kárpát-medencében, amelyek segítik önöket, hogy a szülõföldön megmaradhassanak, és boldogulhassanak” – fogalmazott.
Fontosnak tartotta, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem nevében is szerepel a keresztény és a Partium szó. Úgy vélte, az elõbbi azt jelzi, hogy az egyetem kiáll az európai fõsodorból már kiszorított olyan értékek mellett, mint a keresztényi szeretet, az igazságosság és a felelõsség, utóbbi pedig azt a küldetést jelzi, melyet a történelem során a Partium megtestesített: „az egész nemzet megvédéséhez az egyes részek megóvásán keresztül vezet az út”.
A jövõ kérdéseire válaszolva kijelentette: „ma csak annyit mondhatunk, hogy minden egyes nappal szélesebb lesz az alap, amelyre a magyarok az anyaországban, önök pedig Erdélyben, Partiumban saját jövõjüket építhetik”. Ma már van minek nekivetnünk a hátunkat. Olyan erõs a hátország, amelyrõl egy évtizeddel ezelõtt legfeljebb csak álmodozhattunk – tette hozzá. „Az anyaország összeszedte magát és a saját lábára állt: munka alapú gazdaság, családalapú társadalom, patrióta oktatás, és nemzeti elvű külpolitika” – húzta alá.
A kormányfõ emellett további támogatást ígért az egyetemnek. Kijelentette: csak akkor lesz magyar jövõ a Kárpát-medencében, ha elkötelezett és felkészült fiatalokat sikerül a nemzet szolgálatába állítani. „A magyar jövõt azok a fiatalok jelentik, akik elég bátrak ahhoz, hogy a családot, a közösséget, a nemzetet válasszák, elég merészek ahhoz, hogy a hagyományos és bevált európai értékek mellett döntsenek a mindent egynemű masszává gyúró szellemi divatirányzatok helyett” – fogalmazott. Végül arra biztatta az egyetem tanárait, hogy neveljenek bátor, felkészült, és tettre kész erdélyi fiatalságot, olyan nemzedéket, amelyben lesz elég életerõ, kurázsi, és nagyra törés, hogy hozzá illõ és a magyarok múltjához méltó jövõt válasszon, és fel is építse azt.
Az ünnepségen a hagyományokhoz híven megtörtént az elsõéves hallgatók fogadalomtétele. Emellett műsorral szolgált a Csillagocska Alapítvány és fellépett a PKE kórusa Kovács Gábor karnagy vezényletével.

Nagybetűs ünnep

Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora nagybetűs ünnepnek nevezte a rendezvényt azért is, mert „élünk, fennmaradtunk és itt vagyunk, új helyzetben, új épülettel, nagyszerű lehetõségekkel és áldást hozó vendégekkel”, akinek a jelenléte csak fokozza az oktatás minõsége iránti elkötelezettséget. Arra hívta fel a figyelmet: a váradi magyar felsõoktatás évszázados múltra tekint vissza, amire büszkék lehetünk, még akkor is, ha ez a folyamat idõnként megszakadt. Úgy fogalmazott: az elmúlt idõszak fejlesztéseinek, átszervezéseinek, a kitartó munkának, a tudatos oktatáspolitikának és a bölcs támogatóknak betudhatóan már látják az alagút végét, de még sokat kell dolgozniuk ahhoz, hogy elérjék. A meghozott intézkedések, reformok azonban lassan biztosítják az egyetem költséghatékony működését, lehetõséget nyújtanak arra, hogy egy megszilárduló pályára álljanak. Folyamatosan javul a PKE társadalmi beágyazottsága, és újdonság például az, hogy az egyetem hamarosan Cambridge-nyelvvizsga helyévé válik, illetve a Colloquia nyelvvizsga központtal közösen létrehoz egy ösztöndíjat. Hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a PKE az általa képviselt értékrendet ne csupán a partiumi magyarság számára, hanem az európai és nemzetközi közösség számára is közvetíteni tudja, nemzetköziesített képzési formában, elõremeneküléssel. Ugyanakkor kiemelte, hogy a PKE elindult a campusosodás útján, a diákoknak pedig azt kívánta: váljanak sorsformálókká.

A szülõföldön

Tõkés László, a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke többszörösen is köszönetet mondott a magyar kormánynak, nem csupán az egyetemnek nyújtott nagylelkű anyagi segítségért, hanem azért is, hogy a várad-újvárosi református templom felújítását is társfinanszírozta. Megtisztelõnek nevezte, hogy Orbán Viktor a világ jelentõs helyszínein tett látogatásai után Erdélyben és a Partiumban folytatta az útját, szerinte ez beszédes kifejezése annak, hogy politikájának, illetve kormányának értékrendjében, a prioritásai közt milyen fontos helyet foglal el az 500 éves reformáció. Tragikusnak nevezte, hogy az országunk élen jár a kivándorlásban, meglátása szerint nyíltan ki kell mondanunk, hogy a migránsbarát Brüsszelnek inkább arra kéne erõfeszítéseket tennie, hogy a szülõföldünkön boldogulni tudjunk, idehaza legyünk büszke európaiak. Hangsúlyozta: Magyarország a politikájával erre törekszik, ezt a célt szolgálják gazdasági és egyéb stratégiái, a határokon átívelõ nemzetegyesítést kitűzõ nemzeti együttműködés rendszere. Az általános helyzet- és problémafelvetés után a volt püspök az anyanyelven folyó oktatás jelentõségét nyomatékosította.
Kató Béla erdélyi református püspök, a magyar állam által erdélyi felsõoktatásra biztosított pénzösszeget kezelõ Sapientia Alapítvány elnöke az elmúlt 17 esztendõre visszatekintve kifejtette: létrehozása óta, 2016 végéig a Sapientia Alapítvány 25,6 milliárd forint támogatást kapott a magyar államtól. Ennek az összegnek több mint 25 százalékát, 7,3 milliárd forintot a Partiumi Keresztény Egyetem működtetésére fordították. Az ingatlanfejlesztésekre 11,6 milliárd forintot költöttek, ebbõl a forrásból 2,3 milliárd jutott a partiumi egyetemnek. Az elmúlt 17 év alatt az összes magyar támogatás, amely eljutott az alapítványhoz, meghaladja a 37 milliárd forintot – jelezte.

Oktatni és nevelni

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke azon meggyõzõdésének adott hangot, hogy az egyetemnek nem csupán oktatnia, hanem nevelnie is kell.
Arra a saját maga által feltett kérdésre választ adva, miszerint elegendõ-e, ha egy egyetem csak oktat, vagy nevelnie is kell, tartsa-e szem elõtt a nemzet elõtt álló kihívásokat, kijelentette: nem elegendõ csak oktatni, különösen egy olyan egyetemen, amelyet a magyar állam alapított és működtet. A nevelésnek is helyet kell kapnia, hiszen az erdélyi oktatási hagyományok is bizonyítják, hogy akkor volt fejlõdés, felemelkedés, ha az oktatás együtt járt a neveléssel. „Különösen fontos itt és most, kisebbségi létben, Erdélyben és Partiumban új utakat keresni, amelyeken a hagyományokra is építve folytatni lehet az ezeréves utat”. Megjegyezte: az egyetem nemcsak épület, hanem szellemiség, lelkület, elkötelezõdés a tudományok iránt, új utak keresése, szabadságszeretet és nemzeti jövõkép is, majd Orbán Viktorhoz fordulva azt mondta, helyes döntés volt az erdélyi egyetemek, a Sapientia és a Partiumi egyetem létrehozása, ami hozzájárul, hogy „a magyar közösség nem válik futó emlékké”.