A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Örök érvényű Esterházy János szellemi öröksége

Nem fogadunk el olyan döntést, amely a magyarokat megillető jogokat csorbítja

„Kiemelten támogatjuk mindazokat a magyar szervezeteket és intézményeket, amelyek a Kárpát-medence magyar szigetein élőket fogják össze” – summázta Dr. Szilágyi Péter a Miniszterelnökség helyettes államtitkára.

Mi Esterházy János mártír üzenete a Kárpát-medencei magyarságnak?
 

– Esterházy Jánostól kapott szellemi örökségünk örök és változatlan. Ma is azt üzeni nekünk, hogy szerzett jogainkhoz minden körülmények között ragaszkodjunk. A 60 esztendeje elhunyt gróf emlékéhez ma akkor maradunk hűek, ha nem hallgatunk a külhoni magyarságot ért támadásokról és kimondjuk: nem fogunk elfogadni semmilyen döntést, amely a magyarokat megillető jogokat csorbítja.
 
Mit tett, mit tesz kormány a szórványmentés érdekében?
 

– Kiemelt feladatunknak tekintjük a szórványmagyarság megtartását, 2010 óta a nemzetpolitikai munka fontos szakterületeként működik a szórványmentés. Ennek szellemében hoztuk létre a Kőrösi Csoma Sándor Program mintájára a Petőfi Sándor Programot, kifejezetten a szórványközösségek megsegítése céljából. A program segítségével 2015-ben 50, 2016-ban 51 ösztöndíjast – köztük mindkét évben több mint 15 külhoni magyart – küldtünk ki a szórványközösségekhez azzal a céllal, hogy segítsük a magyarság identitásának megerősítését, a közösségi hálózatok kiépítését. Idén már tizenöt fővel növeltük az ösztöndíjasok számát. Az elmúlt években soha nem látott összegeket mozgósítottunk annak érdekében, hogy meg tudjuk tartani a szórványban élő magyarság védőbástyáit jelentő magyar szervezeteket és intézményeket. Támogatjuk a szórványban működő magyar iskolák és kollégiumok fenntartását. Egy új programnak köszönhetően pedig számos bölcsőde és óvoda épül fel és újul meg a szórványvidékeken is. Kiemelten támogatjuk mindazokat a magyar szervezeteket és intézményeket, amelyek a Kárpát-medence magyar szigetein élőket fogják össze.
 
Ide tartozik a Vasárnapi Iskola Alapítvány feladatköre?
 

– A Vasárnapi Iskola Alapítvány 2004-ben indította el szórványmentő munkáját. Az alapítvány ma 60 körüli önkéntes pedagógust tart nyilván, akik havi rendszerességgel indulnak a határon túli településekre, hogy a magyar nyelv és irodalom, történelem, mese- és mondavilágra épülő saját tanmenetük alapján segítsék a gyermekeket magyarságuk megőrzésében. Az önkéntesek határközeli városokból járnak át a határ túloldalára havi egy alkalommal szombatonként, hogy segítsék az ott élő kisebbség kulturális fejlődését, azonosságtudatának megőrzését. Az általuk foglalkoztatott korosztály az óvódásoktól a tizenévesekig terjed. Nagyon fontos és hiánypótló munkát végeznek, ezért is támogatjuk tevékenységüket.
 
Medveczky Attila