A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Kábítás helyett tettek

Széplaky Bálint

Egy kispap, útját keresve arra az elhatározásra jutott, hogy elmegy Afrikába, segíteni az éhezőkön és szomjazókon, hiszen erős vágy volt benne, hogy valami igazán nagy, világmegváltó ügyben segítsen. Amikor erről beszélgetett egy papfeleséggel, aki közben nap mint nap mélyszegénységben és rozoga viskókban élő cigányokhoz járt, kiderült, hogy hetente súlyos összegeket költ sárkányrepülőzésre. Ekkor egy merészet gondolt a papné. Azt mondta, fogja azt a pénzt, amit a hobbijára költene és csináltassa meg belőle a kalibák ajtaját, hogy a cigányok ne fagyjanak meg télen és gyűjtse össze az összes segítő szándékát és jöjjön, segítsen néhány hónapig a cigányoknak. Azóta pap lett az illető és évek távlatából is hálás Orosz Istvánnénak, hogy lebeszélte a harmadik világba való utazásról, és hallgatva szavára ráébredt arra, hogy segíteni a közvetlen környezetében is tud. Az igazi segítség az, amikor lemondunk arról, ami nekünk fontos. Ha tényleg a segítettről szól a segítség, akkor ahhoz sosem kell messzire menni!
 
Demagóg jelszavakkal való kábítás
 
Orosz Rita, Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyünk parókusának felesége azon kevesek közé tartozik, akik az elmúlt időszakban a cigánykérdésre több aspektusból szereztek rálátást. Korábban lakásotthon-vezetőként, majd gyámhatósági ügyintézőként is dolgozott és férjével együtt gyakran járt cigánytelepekre, ahol testközelből megismerte az ottani nyomort. Jelenleg a Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs munkájában vesz részt, ezért fordultunk hozzá.
Miskolcon egy papszentelés ünnepi liturgiája után kezdtünk beszélgetni. A bevezetőben olvasható hírre reagálva megjegyezte, ő is érzékeli, hogy ismét „lopódzik a köztudatba” az autonómia ötlete. Ezt természetesen irreálisnak tartja, mert borzasztó kevés a cigány értelmiségi és már vajdát is alig találni. Megjegyezte „demagóg jelszavakkal való kábítás”-ból van elég, igazi rátermett vezetőből nincs.
Más forrásból arról is értesültünk, hogy az önkormányzatokban nem ritka az olyan választott képviselő, aki a nevét sem tudja leírni. A képviselők a polgármestertől kapott – jóllehet meglehetősen kevés – pénzt sokszor a választók „jóllakatására” fordítják kulturális program helyett. Nem is kérdés, hogy ilyen helyzetben a roma autonómia elképzelhetetlen.
Orosz Ritával elméleti felvetések helyett inkább a valóságról, és az emberek politikai érdekek mentén történő befolyásolása helyett az evangélium tanítása, a Görögkatolikus Egyház tevékenysége felé terelődött a szó. Három egyházmegyéje területén nagyon magas a cigányság aránya, az egyház erőn felül segíti őket, összhangban a kormány azon elképzelésével, hogy a nevelőszülői hálózatok bővítése is cél, és igénybe véve a pályázatok által nyújtott lehetőségeket. (lakásotthonok, roma szakkollégiumokkal). Valódi történetekről, reményt keltő tapasztalatokról és nehéz helyzetekről beszélgettünk.
Orosz Rita, Isten szolgálójaként kötelességének tekinti a segítségnyújtást, szívből jön az elesettek megsegítése. A kérdéssel azonban a teljes társadalomnak szembe kell néznie, nincs választásunk, hiszen jelenleg Magyarországon a megszületett gyermekek több mint fele cigány. Könnyű belátni, hogy ezzel a tendenciával 2050-re lakosság dolgozni képes része többségében cigány lesz.

Olvassa végig riportunkat, nézze meg képeinket az október 12-én megjelent Heti Magyar Fórumban!