A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Soros dörömböl a kapukon

czyla

„A Magyar Szocialista Pártnak régóta az a véleménye, hogy az a szerencsés és az a jogállami választási rendszer, amelyben a leadott szavazatok és a kiosztott mandátumok között minél nagyobb az arányosság. Minél közelebb áll a ténylegesen leadott szavazatok és a parlamenti mandátumok aránya. Jelenleg azt lehet látni, hogy szélsőségesen eltér a leadott szavazatok és a mandátumok aránya. 40 százalék körüli támogatottsággal akár kétharmados többséget is lehet szerezni a parlamentben” – nyilatkozta Molnár Zsolt. Távol álljon tőlünk az MSZP levesébe esett szőrszál hasogatása, csak kíváncsiak vagyunk a dátumra; mióta ez a párt véleménye? Mert mi úgy emlékszünk, amikor a választásra jogosult 8 milliónál valamivel több emberből 6 millió kétszázezren nem az MSZP-re szavaztak listán, tehát az ország választásra jogosult polgárainak pici híján kétharmada egyáltalán nem jelezte abbéli óhaját, hogy az 1994-es győztest látná szívesen kormányon, akkor ezzel a szavazatszámmal szerzett abszolút többséget az MSZP a parlamentben, 22%-os listás eredménnyel törvényesen juttatta a rájuk szavazó 1,8 millió állampolgár a parlamenti mandátumok 54,1%-ához a szocikat. Addig minden rendben volt? Mert elmondták, hogy az 1994-es választás volt az egyetlen a harmadik Magyar Köztársaság történetében, ahol a kommunisták utódpártjának abszolút többséget sikerült szereznie. Hozsannázott is a liberális sajtó, a pozíciókért folyó ádáz belső harcokról viszont hallgatott, Horn Gyula pártelnök pedig hagyta, hogy Magyar Bálinték beüljenek a nyakukba, és az SZDSZ-be tömörült magyar és román bolgár és szovjet és a többi internacionalista-kommunista-ávós apák első generációs szabad demokrata fiai ráüssék a tréfli szocikra és persze az ő pufajkájára a kóser pecsétet.
Amennyire az SZDSZ mint a hazai politikai és gazdasági eseményeket két évtizedig markában tartó terrorszervezet meghatározó tényezője akart lenni az egész magyar életnek, ugyanannyira telepedett rá az MSZP kormányzati ciklusaira. Kis János, az SZDSZ alapembere még a Gyurcsány-kormány csúfos bukása előtt, tulajdonképpen a Vona vezette Jobbik reptetésének hajnalán pártja teljes arculatának átalakítását tartotta kívánatosnak. Ugyanakkor meghirdette, hogy a liberális közvéleménynek kell elsősorban újrafogalmaznia a liberális értékeket és perspektívákat. A globalizmus ideológiája mögött nem csupán az általuk lepecsételt professzionális politikusoknak kell ott állniuk, de az értelmiségnek is. A politika nem a nép, még csak nem is a választott politikusok uralma, még csak nem is a szakértőké; a vérgőzös lukácsista értelmiségnek kell meghatározni a 21.század legfőbb értékeit és cselekvési irányait. A magyar nemzet, amely ellen az SZDSZ megalakulása óta dolgozott, ha majdnem későn is, de ezt a szándékot felfedezte. Magyar Bálinték sorozatos civakodásokkal tarkított pártbéli és azon kívüli csalás-lopás-hazudozással övezett fej és helycseréi az SZDSZ-t mint pártot felszámolták. Ezzel meggátolva, de legalábbis késleltetve felelősségre vonásukat. Mert mégiscsak számot kellene adniuk arról, mit tettek azzal a rengeteg pénzzel, ami felett rendelkeztek. Ők, akik a hivatalos hatalom átláthatóságát követelik, maguk semmit sem tárnak a nyilvánosság elé. A nyílt társadalom eszméjét hirdetők Soros korlátlan magánhatalmáért és e hatalommal szemben állók ellehetetlenítéséért harcolnak. Soros regionális bázisaként működnek a nyílt társadalomért élő-haló civil szervezetek is, melyek minden követ megmozgatnak, ha az ő pénzügyi forrásaikat firtatják. Az titok. Ugyanezt az utat járja a Jobbik is. Húsz évet a húsz évért – harsogták –, s egy szimpla számvevőszéki vizsgálaton elhasalnak. Az fáj nekik, hogy a nemzeti konzultációval és a plakátkampánnyal az eddig jóságos adakozó álarca lehullt. Amikor ők feltöltötték pénzügyi tartályaikat, minden pénzügyi szabályt lebontottak, hozzájuk a pénzek akadály nélkül áramolhattak. A Soros-egyetem léte számukra nagyobb tét, mint az, hogy ki legyen a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Erre a gyászvitéz szerepre nekik Vona is megfelelne. Ha megvalósul Soros terve, Magyarország nem lesz többé magyar állam, nem lesz más, csak látszat. Kellék Soros kezében. Ha az általa favorizált pártok alkothatnak kormányt, annak egy feladata lesz: lefordítani a Brüsszelből jövő utasításokat és egyéb leiratokat.