A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
​Sör, motor, Luther

Széplaky Bálint

Alig másfél hét múlva, október 31-én elérünk a reformáció 500 éves jubileumához. Az egész év során ünnepelhetjük a kulturális forradalmat is hozó, a Katolikus Egyház megreformálására irányuló, teológiai alapokon nyugvó szellemi változást, mely egész Európára kiterjedt és végül új vallásokat hozott létre. Az emlékév számos újdonságot is hoz, melyek a reformáció üzenetét a megszokottól eltérő formában igyekeznek közvetíteni a társadalom egésze felé. A szombaton (Balatonszárszón) megrendezésre kerülő Lutherfeszt szervezése közepette szakított időt ránk Végh Szabolcs, aki a fél éve bemutatott Reformátor sör és a wittenbergi motoros zarándoklat ötletgazdája.

Frau Luther és a sör
Beszélgetésünk elején rögtön kiderült, hogy alanyunk – az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ vezetője – pályája kezdetétől egyházi vonatkozású munkát végez. Az általa életre keltett Luther-sör ötlete egyáltalán nem új keletű, ugyanis már korábban létezett egy Luther Frau nevű termék, ami azért kapta ezt a nevet, mert Luther felesége, Bóra Katalin sört főzött az evangélikus vallás alapító atyja számára. Ezt a sört az ízletes és kiváló minőségű italokat gyártó, kézműves söröket forgalmazó kapucinus üzemben készítik. Végh Szabolcsnak nagy öröm, hogy az idei Lutherfeszten végre olyan sört fogyaszthatnak majd az odalátogatók, ami kizárólag díszcsomagolásban kapható, és amely így képes a reformátorok egy-egy velős mondanivalóját a sörkedvelőkhöz eljuttatni.
A nagycsaládos apuka, aki egyébiránt a nehézsorsú családoknak megélhetést biztosító – és szárszói lakhelyéhez közel fekvő – kötcsei mintagazdaság megálmodója is, lelkesen mesélt a Reformátor sör ötletéről és annak megvalósításáról. Jókedvűen hozzátéve, sokszor érzi úgy, ötletei inkább az Úristentől jönnek, melyeket így – olykor Jónás próféta módjára – kénytelen meg is valósítani.

Akinek nincs söre, szomjas marad
Mikor személyes motivációjáról faggattuk, hogy mi inspirálta még a bátor gondolkodók fontos szentenciáinak átadásán kívül, kacagva válaszolta, hogy hát nyilvánvaló dolog, azért is szorgalmazta e sör létrejöttét, mert alapvetően nagyon szereti a sört. Érthető, nem is kell ezt tovább fejtegetni, főleg ha felidézzük ama lutheri gondolatot, mi ekképpen szól: „Akinek nincs söre, szomjas marad”. Nincs mese, készíteni kell.
Megosztotta velünk, hogy a sör megalkotásakor a missziós szándék mellett az is vezérelte, hogy erősítse az egyházakról való pozitív gondolkodást. Ezzel újabb csapást mérve arra a képzeletbeli falra, amely miatt az isteni törvényekben sokszor csak a szabadságunk gátló tényezőit látó perspektívából néznek a nem hívők az egyházakra. Hithű protestánshoz híven, egyből igehelyet is rendelt mondanivalója alátámasztására. Ahogy az első korinthusi levélben olvasható: „Mindent szabad nekem, de nem minden használ”. Hozzátette, a világ változik, a szabad akarat nem. A sör olyan könnyed és nyitott forma, amivel a többségi társadalom felé érdemes közeledni. Fontos buzdítás volt számára az ismert lutheri idézet is: „Egyél finomat, igyál tiszta sört és olvasd az igazságot”.

Mit kell tudni a Reformátor sörről? Milyen volt a wittenbergi motoros zarándoklat? Olvassa végig cikkünket az október 19-én megjelent Heti Magyar Fórumban!