A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

A magyar sportkultúra felélesztése a cél

Újraindult az edzőképzés a Testnevelési Egyetemen

Számos egyéb megvalósítandó terv mellett elsődlegesen az edzőképzés újraindítását tűzte zászlajára Mocsai Lajos, amikor 2015 februárjában a Testnevelési Egyetem rektora lett. Két és fél év megfeszített munkája eredményeként idén szeptembertől újra el is indult a szakember-képzés az egyetemen. Sportrovatunkban ezúttal ennek a nagy horderejű eseménynek a hátteréről beszélgetünk a kimagasló múltú testkultúra-tanintézmény vezetőjével, Dr. Mocsai Lajossal.

- Az idei tanév legnagyobb híre kétségtelenül az edzőképzés újraindítása. Mielőtt azonban ennek részleteiről faggatnám, szeretném megkérdezni a rektori hivatalban eltöltött eddigi időszak általános tapasztalatiról.
- Igazság szerint csak maga a rektori munkakör volt új számomra, ugyanis intézményi kötődésem lassanként négy és fél évtizedes. Az 1970-es évek közepén előbb hallgatója lettem a TF-nek, majd 1979-től oktatói státuszban voltam és vagyok tagja az egyetemnek, sőt, néhány éven át az iskola kézilabda-csapatának edzője is voltam. A tanítás mindig nagyon fontos helyen szerepelt az életemben. Az évek során tanárként is sok gyönyörű emlék fűzött össze a TF-el, és talán kevesen tudják, hogy menedzserigazgatóként már rektori kinevezésem előtt is hosszú ideje tagja voltam az egyetem felső vezetésének. Ezek miatt végül is nem mondhatom, hogy teljesen új élethelyzetet jelentett számomra a vezetői munka. Az persze tagadhatatlan, hogy ennek a négy és fél évtizedes kötődésnek köszönhetően nemcsak a felelősséget érzem, de a motivációm is extrán nagy, szeretnék visszaadni valamit az intézménynek abból, amit innen kaptam.
- Kinevezésekor az intézmény nagy múltú edzőképzésének visszaállítását említette az egyik legfontosabb célnak, ami most, szeptembertől újraindult. Mit kell tudni erről, mit jelent ez az egyetem és tágabban vizsgálva a magyar sport életében?
- Messziről kell kezdeni a kérdés boncolgatását. Idén 12 éve, hogy teljesen átalakították az edzőképzés struktúráját a TF-en. Megszűnt a nagy hagyományokra visszatekintő szakedzői képzés, és helyette egy testnevelő-edzői Bsc-képzés indult. Nem állítom, hogy a rossz szándék vezérelte ezt az átalakítást, mert biztosan jót akartak azok, akik a változtatásokat véghez vitték, ám látni kell, hogy ez teljesen elhibázott döntés volt. Egyrészt azért, mert ez a képzés végül sem testnevelő tanári, sem pedig szakedzői értelemben nem adott megfelelő színvonalú képzést, másrészt pedig azért, mert így nem odaillő elvárásokat támasztott a hallgatók felé. Aki egy adott sportágon belül szakedző akar lenni, azzal a hallgatóval felesleges a testnevelő tanárok számára előírt követelményeket olyan magas fokon teljesíttetni, mint ahogyan a korábbi képzési forma ezt előírta, viszont aki testnevelő tanár kíván lenni, annak az edzői ismeretek helyett éppen hogy a tanári követelményeket kell inkább tudnia. Sajnos ezzel a 12 évvel ezelőtti átalakítással az egyetem a saját maga által évtizedek alatt felépített, kiemelkedő színvonalú edzőképzését rombolta le, így a munka elsődleges része az volt, hogy kialakítsuk először is a feltételrendszert, úgy az emberi erőforrások, mint a technikai- és az infrastrukturális háttér terén. Ugyanígy fontos volt, hogy megalkossuk az új Curriculum-ot, vagyis a mintatanterveket és azt a széles spektrumú szakmai hátteret, amelyek így, együttesen az alapját képezik majd újrainduló szakedzői képzésünknek.
- Milyen területekre összpontosít elsősorban az újraindított szakemberképzés?
- Három sajátos specifikációja lesz most induló képzésünknek. Az egyik terület a legmagasabb szintű szakági edzőképzés, amelyen belül a jelenleg elérhető legjobb szakmai tudást szeretnénk átadni hallgatóinknak. Ehhez kiépítettük kapcsolatainkat a nemzetközi élsport hasonló szervezeteivel is, így a másutt alkalmazott, legújszerűbb képzési metódusokat is be tudtuk építeni saját tanterveinkbe. Szintén új alapokra helyezett kapcsolatrendszerünk épült ki a hazai sportági szakszövetségekkel is, így velük együttműködve tevékenykedünk a jövőben. A második területet, a leendő utánpótlás-edzők képzését is legalább ennyire fontosnak érzem. Eltökélt szándékunk, hogy azok számára is vonzó képzést tudunk kínálni, akik terveik szerint nem az élsportban, hanem az utánpótlás-nevelésben kívánnak dolgozni. A legmagasabb sportági szakképzést ők is megkapják természetesen, de emellett a gyermeki korcsoportok pedagógiai és anatómiai sajátosságai, valamint a fejlődéslélektan területén is kiemelt képzésben részesülhetnek majd. Ennek eredményeként magas szinten képzett utánpótlás-szakembereket tudunk majd kibocsátani. A harmadik terület, ahol komoly előrelépésben bízhatunk, a vezetőképzés. Nagyon sokan vannak olyanok, akik a legmagasabb sportolói kultúrából érkeznek ugyan, szeretnének is a sport világában maradni, ám nem edzőként képzelik el jövőjüket. Számukra kínálunk vonzó alternatívát vezető- és menedzsment-képzésünkkel, amelynek égisze alatt a sportvezetői, sportmenedzseri munka titkait tanulhatják meg a képzésre jelentkezők. Mindhárom terület kiemelten fontos.
- Milyen sikerrel indult el az edzőképzés az első évben?

Olvassa végig interjúnkat a legújabb Magyar Fórumban!