A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 24.
száma.

Merkel kiállt a magyar kerítés mellett

Váratlanul elhunyt a Magyar Fórum egykori munkatársa, Lovas István

Ha Kunhalmi lesz az MSZP elnöke, akkor borítékolható, hogy összeáll Gyurcsányékkal

150 éve született Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország egykori kormányzója
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
A magyar sportkultúra felélesztése a cél

Újraindult az edzőképzés a Testnevelési Egyetemen

Számos egyéb megvalósítandó terv mellett elsődlegesen az edzőképzés újraindítását tűzte zászlajára Mocsai Lajos, amikor 2015 februárjában a Testnevelési Egyetem rektora lett. Két és fél év megfeszített munkája eredményeként idén szeptembertől újra el is indult a szakember-képzés az egyetemen. Sportrovatunkban ezúttal ennek a nagy horderejű eseménynek a hátteréről beszélgetünk a kimagasló múltú testkultúra-tanintézmény vezetőjével, Dr. Mocsai Lajossal.

- Az idei tanév legnagyobb híre kétségtelenül az edzőképzés újraindítása. Mielőtt azonban ennek részleteiről faggatnám, szeretném megkérdezni a rektori hivatalban eltöltött eddigi időszak általános tapasztalatiról.
- Igazság szerint csak maga a rektori munkakör volt új számomra, ugyanis intézményi kötődésem lassanként négy és fél évtizedes. Az 1970-es évek közepén előbb hallgatója lettem a TF-nek, majd 1979-től oktatói státuszban voltam és vagyok tagja az egyetemnek, sőt, néhány éven át az iskola kézilabda-csapatának edzője is voltam. A tanítás mindig nagyon fontos helyen szerepelt az életemben. Az évek során tanárként is sok gyönyörű emlék fűzött össze a TF-el, és talán kevesen tudják, hogy menedzserigazgatóként már rektori kinevezésem előtt is hosszú ideje tagja voltam az egyetem felső vezetésének. Ezek miatt végül is nem mondhatom, hogy teljesen új élethelyzetet jelentett számomra a vezetői munka. Az persze tagadhatatlan, hogy ennek a négy és fél évtizedes kötődésnek köszönhetően nemcsak a felelősséget érzem, de a motivációm is extrán nagy, szeretnék visszaadni valamit az intézménynek abból, amit innen kaptam.
- Kinevezésekor az intézmény nagy múltú edzőképzésének visszaállítását említette az egyik legfontosabb célnak, ami most, szeptembertől újraindult. Mit kell tudni erről, mit jelent ez az egyetem és tágabban vizsgálva a magyar sport életében?
- Messziről kell kezdeni a kérdés boncolgatását. Idén 12 éve, hogy teljesen átalakították az edzőképzés struktúráját a TF-en. Megszűnt a nagy hagyományokra visszatekintő szakedzői képzés, és helyette egy testnevelő-edzői Bsc-képzés indult. Nem állítom, hogy a rossz szándék vezérelte ezt az átalakítást, mert biztosan jót akartak azok, akik a változtatásokat véghez vitték, ám látni kell, hogy ez teljesen elhibázott döntés volt. Egyrészt azért, mert ez a képzés végül sem testnevelő tanári, sem pedig szakedzői értelemben nem adott megfelelő színvonalú képzést, másrészt pedig azért, mert így nem odaillő elvárásokat támasztott a hallgatók felé. Aki egy adott sportágon belül szakedző akar lenni, azzal a hallgatóval felesleges a testnevelő tanárok számára előírt követelményeket olyan magas fokon teljesíttetni, mint ahogyan a korábbi képzési forma ezt előírta, viszont aki testnevelő tanár kíván lenni, annak az edzői ismeretek helyett éppen hogy a tanári követelményeket kell inkább tudnia. Sajnos ezzel a 12 évvel ezelőtti átalakítással az egyetem a saját maga által évtizedek alatt felépített, kiemelkedő színvonalú edzőképzését rombolta le, így a munka elsődleges része az volt, hogy kialakítsuk először is a feltételrendszert, úgy az emberi erőforrások, mint a technikai- és az infrastrukturális háttér terén. Ugyanígy fontos volt, hogy megalkossuk az új Curriculum-ot, vagyis a mintatanterveket és azt a széles spektrumú szakmai hátteret, amelyek így, együttesen az alapját képezik majd újrainduló szakedzői képzésünknek.
- Milyen területekre összpontosít elsősorban az újraindított szakemberképzés?
- Három sajátos specifikációja lesz most induló képzésünknek. Az egyik terület a legmagasabb szintű szakági edzőképzés, amelyen belül a jelenleg elérhető legjobb szakmai tudást szeretnénk átadni hallgatóinknak. Ehhez kiépítettük kapcsolatainkat a nemzetközi élsport hasonló szervezeteivel is, így a másutt alkalmazott, legújszerűbb képzési metódusokat is be tudtuk építeni saját tanterveinkbe. Szintén új alapokra helyezett kapcsolatrendszerünk épült ki a hazai sportági szakszövetségekkel is, így velük együttműködve tevékenykedünk a jövőben. A második területet, a leendő utánpótlás-edzők képzését is legalább ennyire fontosnak érzem. Eltökélt szándékunk, hogy azok számára is vonzó képzést tudunk kínálni, akik terveik szerint nem az élsportban, hanem az utánpótlás-nevelésben kívánnak dolgozni. A legmagasabb sportági szakképzést ők is megkapják természetesen, de emellett a gyermeki korcsoportok pedagógiai és anatómiai sajátosságai, valamint a fejlődéslélektan területén is kiemelt képzésben részesülhetnek majd. Ennek eredményeként magas szinten képzett utánpótlás-szakembereket tudunk majd kibocsátani. A harmadik terület, ahol komoly előrelépésben bízhatunk, a vezetőképzés. Nagyon sokan vannak olyanok, akik a legmagasabb sportolói kultúrából érkeznek ugyan, szeretnének is a sport világában maradni, ám nem edzőként képzelik el jövőjüket. Számukra kínálunk vonzó alternatívát vezető- és menedzsment-képzésünkkel, amelynek égisze alatt a sportvezetői, sportmenedzseri munka titkait tanulhatják meg a képzésre jelentkezők. Mindhárom terület kiemelten fontos.
- Milyen sikerrel indult el az edzőképzés az első évben?

Olvassa végig interjúnkat a legújabb Magyar Fórumban!