A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Soros amerikai szemmel

czyla

Talán emlékeznek még, az orosz parlamenti választási kampány tévévitáiban, a Rosszija tévécsatorna élő adásában botrányos verekedés tört ki. A botrány hőse, szokás szerint, Vlagyimir Wolfovics Zsirinovszkij volt, aki arra szólította fel személyi testőreit, hogy egyszerűen lőjék le vitapartnerét.
Az Izvesztyija újság riportja szerint az indulatok akkor forrósodtak fel, amikor a „Haza” választási egyesülés képviselője, Andrej Szaveljev politológus arra emlékeztette Zsirinovszkijt, hogy ő még a peresztrojka idején, a Solom zsidó kulturális központ aktivistájaként úgy emlegette Izraelt, mint saját hazáját. Szaveljev az iránt érdeklődött, hogy valójában hány hazája van Zsirinovszkijnak és melyik áll hozzá közelebb.
Zsirinovszkij hirtelen dühbe gurult és az elhangzottakat szennyes rágalomnak nevezte, Szaveljevet pedig aljasnak, akinek majd beveri a pofáját. Az utóbbi kijelentésre Szaveljev azonnal úgy reagált, hogy odakiáltotta Zsirinovszkijnak: „Ha ennyire hős vagy, akkor csak gyere!” Az Oroszországi Liberális Demokrata Párt vezére ezt szó szerint értette, felugrott és az ellenfeléhez rohant.
A tévévita vezetője, Erneszt Mackjavicsusz rosszat sejtve kénytelen volt megszakítani a műsort, reklámfilmet indítottak be, és ezalatt ő hívta az őrséget. Szaveljev azonban nem ijedt meg, hanem védőállást foglalt, mintegy bizonyítva, hogy járatos a harcművészetekben, majd fültövön csapta Zsirinovszkijt, aki odasiető híveinek karjaiba esett. Amikor „Zsirinovszkij sólymai” körbevették vezérüket és azt már nem érhette el a „Haza” képviselője, Vlagyimir Wolfovics ismét felélénkült, azt kezdte kiabálni, hogy mindenkit majd lecsuknak, mindenkinek a pofáját a földhöz, a padokhoz verdesik úgy, hogy vérbe borul, és majd végül ebben a vérben fürödhetnek. Ezután Zsirinovszkij odafordult a testőreihez és dühösen azt kiabálta nekik, hogy „Miért fizetek én nektek? Verjétek szét a pofáját! Lőjétek le!”
Ekkor a terembe berohant az Oroszországi Állami Rádió és Tévétársaság őrsége és félrecibálta Zsirinovszkij híveit. A műsorvezető személyesen próbálta nyugalomra inteni a verekedés résztvevőit és a helyükre ültette őket.
Zsirinovszkij választási stábjának munkatársai, de ő maga sem volt hajlandó kommentálni az eseményeket arra hivatkozva, hogy a tévévita során már mindent elmondtak. Nos ezt az eseményt azért idéztem fel, mert annak vitavezetője, E. Mackjavicsusz dokumentumfilmet készített, melyet nemrég sugároztak az orosz televízióban Soros, a rombolás quantumja címmel.
„Ennek az embernek a nyomai mindenütt jelen vannak a bolygón, ahol a polgárháborúk tüze lángol, ömlik a vér, széttörnek az emberi sorsok, tönkremennek és szétesnek az államok. Miért nevezik őt terroristának az USA-ban? Miért átkozzák el Izraelben és Magyarországon? Miért gyűlöli Oroszországot annyira, hogy még a térde is beleremeg? Miért hívják őt »Doktor Rossznak«? Milyen erők állnak mögötte, s milyen új világrendet akarnak építeni?”
A George Soros spekuláns tevékenységéről készült, Soros, a rombolás quantumja címmel sugárzott, oknyomozó film utal a „Quantum” nevű, világuralomra törő szervezetre, és idézi Soros ugyanilyen nevű alapítványát. Az orosz tévé riportfilmjében megszólal Wayne Madsen külügyekre és biztonságpolitikai kérdésekre szakosodott amerikai publicista, és elmondja, hogy ez az egybeesés nem véletlen, ennek a törekvésnek a britek lettek egyik áldozatai, mert Soros 1992-ben csaknem bedöntötte a fontot. Madsen könyvet is írt ebben a témában, Soros: Quantum of Chaos címmel.
 
Az USA neki nem az otthona
 
A spekulánsról köztudott, hogy a különböző országok társadalmi-gazdasági zavarait kihasználva rabolta össze mesés vagyonát. Sohasem a véletlenre bízta a válságok kirobbantását. Csalárd módon, maffiaszerű működést sejtetve, az általa megvásárolt vagy akár közvetve pénzelt politikusok, terrorista szervezetek, bennfentes banki információk segítségével szervezte a kríziseket, melyek révén befolyásolta a tőzsdei árfolyamok alakulását. A jótékonykodónak álcázott spekuláns csak saját vagyonának egyre kevésbé kockázatos gyarapítását tartotta szem előtt. Pénzbeli és egyéb támogatások ígéretével, befészkelte magát a felsőbb politikai, esetleg kormánykörökbe, s a nagyban játszó spekuláns globális hálózatot épített ki ezzel a módszerrel.
A dokumentumfilmben Virginia állam republikánus szenátora, Richard Hayden Black, James Knowles az amerikai 2014-es zavargások színhelye, Ferguson polgármestere és Matthew Vadum politikai elemző azt állítják: a Soros-szervezeteknek, a Soros-pénzeknek szerepük volt és rendre szerepük van az amerikai zavargások támogatásában. Más amerikai szakértők és újságírók is erről beszélnek, konkrétan a Trump megválasztását követő, az USA több mint száz városán végigsöpört tüntetéshullámról azt állítják, hogy Soros-szervezetek szervezték és pénzelték azokat. Céljuk az elnök tekintélyének megtépázása volt, már a következő választásokra készülve, hogy egy tekintélyét vesztett elnökkel szemben könnyebb legyen a demokrata párti jelöltet hatalomra segíteni. Azért folyamodtak ehhez az eszközhöz, mert színes forradalom Amerikában nem szervezhető, ugyanis nincs Amerikában amerikai nagykövetség, jegyezte meg egy izraeli politológus.
Oroszországban, Ukrajnában, a Közel-Keleten válságokat kirobbantó Sorosról Richard Hayden Black azt mondja, az ilyeneknek nincs se hazája, se otthona, illetve az ő otthonuk az egész világ.
Soros 25 millió dollárt áldozott Hillary Clinton megválasztatására, ezzel kudarcot vallott, de a filmben megszólalnak amerikaiak, akik felróják neki, hogy közvetett szerepet játszott a szíriai ellenzék, közte a New York-i ikertornyok felrobbantását megszervező al-Kaida felfegyverzésében, az arab tavasz eseményeiben, amelyek Tunisz, Líbia, Jemen, Szíria szétverésével, Egyiptom megrendítési kísérletével jártak. A menekülthullám Európára zúdítása, a válságok kirobbantása és fenntartása az ő üzleti érdekeit szolgálják, továbbá az eurázsiai kontinens nyugati, illetve keleti felének egymás erősítése ellen dolgozik.
WikiLeaks-iratokkal támasztják alá, hogy a közel-keleti, grúziai, ukrajnai szervezet, illetve államcsíny támogatásában rendre kulcsszerepet játszott a Soros által mozgatott, „minden erkölcsi gátlás nélküli” Hillary Clinton és az amerikai mainstream média.
Ami Ukrajnát illeti, amit Soros Clinton kampányán vesztett, azt Ukrajnában behozza.
Wayne Madsen végső következtetése: ha nem szponzorálta volna a demokrata elnököket, vezetőket, Soros már rég börtönben ülne.