A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

A humanista kommunista

Jánosom Kisem megint szóla, logikus, öt hónap múlva választások lesznek. Azt mondja: Orbán Viktor nem a probléma megoldása, hanem a probléma része. Õ maga viszont csúszik lefele, persze ez meg az õ problémája, már Simicska lapjánál tart. Jánosom Kisem (copyright by Csurka) lukácsista filozófus, az SZDSZ alapító tagja és elsõ elnöke, Lukács-óvodista. Heller Ágnes tanítványa is, plusz a Gorkijban szocializálódott, ahol az egykori pártelit gyermekei nevelkedtek. Az MSZMP-tagból lett SZDSZ-es elnök és párttársa még Kádárt is balról akarta elõzni, Demszky például mint maoista. Kis mindig akkor bújik elõ, amikor a létezõ szocializmus haszonélvezõi és utódaik alól kicsúszik a talaj. Ilyenkor megjelennek Lukács szellemi ivadékai és monomániásan gyűlölködnek. Így történt ez 1986-ban, így történt 1990-ben, 1998-ban, 2014-ben és így történik ma is.
Természetesen mostani elõbújása is egyeztetve van a mögötte álló meglehetõs erejű hálózat mozgatóival, köztük Soros Györggyel.
Ha Applebaum írása nevetséges, Jánosom Kisemé piti, kispályás:
A menekültek elleni gyűlöletkampány; a menekültügyi konvenciók felrúgása; a közös európai menekültpolitika blokkolása; az etnikai homogenitás erõszakolása – ez mind-mind csak elmélyíti a válságot.
Szerinte nem a migránsáradat okozza a válságot, hanem annak észlelése és az ellene való védekezés.
Félelmeket vált ki a közvélemény egy részébõl a tömeges migráció, a félelem pedig fogékonnyá tesz a demagógia iránt. A demokratikus középpártok nyomás alá kerülnek, hogy vegyék át Orbán, a francia Le Pen, a holland Wilders, az osztrák Strache retorikáját.
Óh, hát nem szégyelli magát a filozófus, ilyen parvenü érvekkel képes elõállni?
Ez az idomulás rövid távon sikeres lehet.
Na, végre kibökte, ez fáj.
Egyrészt a centrum eltolódása a szélsõjobb felé öngerjesztõ tendenciává válhat, amit nem biztos, hogy sikerül megállítani.
Mintha nem õk készülnének összeállni a Jobbikkal. Figyelem, és most jön menetrendszerűen a humanista volt kommunista, aki a világ proletárjaiért aggódik.
Másrészt a tömeges migráció nem fog eltűnni az életünkbõl. Hatalmas demográfiai egyensúlytalanság van a fejlett és a fejletlen országok között, amit környezeti katasztrófák, éhínség, vízhiány, helyi háborúk fognak súlyosbítani, emberek száz- és százezreit a lakóhelyük elhagyására kényszerítve.
A magyarok meg pusztuljanak, adják át a helyüket!