A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 25.
száma.

Orbán Viktor: Jövőre ennek a bizottságnak mennie kell!

A nemzeti összefogás tiszta eszméje: Csurka István 30 évvel ezelőtt elhangzott beszéde az erdélyi falurombolás elleni tüntetésen

Mónus József: a Hódítók Kupáját ezúttal egy Kr.e. 3. századiszkíta íj másolatával nyertem el, amit én készítettem

Szanyit megválasztották az MSZP alelnökének, majd lapunknak azt nyilatkozta, hogy az MSZP ma már nem vonzó
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Az idei megyei választások átírták Szlovákia politikai térképét

Jancsó Badacs Károly

A november 4-én megtartott szlovákiai megyei választások egyik legnagyobb meglepetése a Smer kormánypárt váratlan bukása azon megyékben, melyekben eleddig hagyományos támogatottságot élvezett. Eperjes, Zsolna, Nagyszombat és Kassa megyében a Smer elvesztette az eddigi ispánjait, ugyanakkor megyei képviselőinek tetemes részét is. Nem különben végzett a megyei választásokon a képviselők szintjén a Szlovák Nemzeti Párt és a Most-Híd párt is, melyek kormánykoalíciót alkotnak a Smer párttal. Az ellenzéki pártok jelöltjeinek fölemelkedése és a kormánypártok képviselőinek bukása kihívásként szolgál mind a kormánypártiak, mind az ellenzékiek számára. A szlovák kormányt alkotó három párt számára e választási eredmény egy és fél évi kormányzásuk után korántsem kecsegtető. Nagy meglepetés az is, hogy 29,95% választásra jogosult szavazó érkezett a választási urnákhoz, ami az eddigi megyei választások rekordja. Jellegzetes vonása volt az idei választásoknak az extremizmus elleni harc is.
A megyei választások retorikáját mind kormánypárti, mind ellenzéki részről a Kotleba – A mi Szlovákiánk Néppárt elleni toborzás és fegyverkezés itatta át. A 2013-ban megtartott megyei választásokon a besztercebányai megyefőnöki széket magának megszerző Marián Kotleba a 2016-os parlamenti választásokon bejuttatta pártját a szlovák törvényhozásba is. Marian Kotleba, aki a Hitler bábáskodásával létrehozott szlovák állam elnökének – Jozef Tisónak – nagy csodálója, frissen szerzett megyefőnöki hatalmával élve, elsőként az Európai Unió zászlaját vétette le a besztercebányai megyeházáról. Pártjának tagjai a szlovák testvériség és együvé tartozás eszményének hirdetésétől a NATO és az Európai Unió-ellenességig, a holokauszttagadástól Hitler születésnapjának ünnepléséig merészkedve borzolták a szlovák közvélemény és magaspolitikum idegeit.
A mély szegénységgel sújtott nyomorvölgyekben, a még mélyebb nyomorban élő, sokszor terményrablásra kényszerülő cigányság ellen erőfitogtatással fellépő Kotleba-pártbeli markos legények, mint a gyors és hatásos megoldások emberei nyilvánultak meg a nyomorvölgyek falvaiban élő választók előtt. E tettek és a fentebb említett gondolatiságból gyorsan gyúrt párteszmei galacsin juttatta annak idején Marian Kotlebát a Besztercebánya megye ispáni, majd a szlovák parlament képviselői székébe. Mindemellett a fasiszta előtagot is ezzel vívta ki magának és pártjának úgy a szlovák, mint az európai politikai színtéren.
Ezen, fasiszta pártnak titulált politikai tényezővel a törvényhozásban Szlovákia nehezen juthatna a miniszterelnök, Robert Fico által olyannyira sóvárgott európai magba. Ennek tudatosítása volt érezhető abban a megyeválasztásokat megelőző politikai mozzanatban is, amikor a három közjogi méltóság, Andrej Kiska köztársasági elnök, Robert Fico miniszterelnök és Andrej Danko, a parlament elnöke a közösen megtartott sajtótájékoztatón nyomatékosították, hogy Szlovákia jövőjét a NATO-ban és az Európai Unióban látják és megegyeztek abban, hogy a közép-európai térség országai közül jelen időben Szlovákia a legeurópaibb ország.
Utalva ezzel mind az osztrák, mind a cseh parlamenti választásokra, melyeket a Brüsszel-kritikus pártok nyertek. E sajtótájékoztatót nem sokkal követte Andrej Kiska államelnök azon felhívása a választók felé, melyben elmondta: „A novemberi választások alkalmával nemcsak arról lesz szó, hogy egy fasiszta párt elnöke ki legyen kergetve egy megyeközpontból. A veszély sokkalta széleskörűbb és az összes megyét érinti.” Majd arra hívta fel a választókat, hogy ne szavazzanak e zöld ruhás fasisztákra, aminek a választási eredményeket szemlélve lett is foganatja.

Olvassa végig felvidéki elemzőnk cikkét a legújabb Magyar Fórumban!