A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Az idei megyei választások átírták Szlovákia politikai térképét

Jancsó Badacs Károly

A november 4-én megtartott szlovákiai megyei választások egyik legnagyobb meglepetése a Smer kormánypárt váratlan bukása azon megyékben, melyekben eleddig hagyományos támogatottságot élvezett. Eperjes, Zsolna, Nagyszombat és Kassa megyében a Smer elvesztette az eddigi ispánjait, ugyanakkor megyei képviselőinek tetemes részét is. Nem különben végzett a megyei választásokon a képviselők szintjén a Szlovák Nemzeti Párt és a Most-Híd párt is, melyek kormánykoalíciót alkotnak a Smer párttal. Az ellenzéki pártok jelöltjeinek fölemelkedése és a kormánypártok képviselőinek bukása kihívásként szolgál mind a kormánypártiak, mind az ellenzékiek számára. A szlovák kormányt alkotó három párt számára e választási eredmény egy és fél évi kormányzásuk után korántsem kecsegtető. Nagy meglepetés az is, hogy 29,95% választásra jogosult szavazó érkezett a választási urnákhoz, ami az eddigi megyei választások rekordja. Jellegzetes vonása volt az idei választásoknak az extremizmus elleni harc is.
A megyei választások retorikáját mind kormánypárti, mind ellenzéki részről a Kotleba – A mi Szlovákiánk Néppárt elleni toborzás és fegyverkezés itatta át. A 2013-ban megtartott megyei választásokon a besztercebányai megyefőnöki széket magának megszerző Marián Kotleba a 2016-os parlamenti választásokon bejuttatta pártját a szlovák törvényhozásba is. Marian Kotleba, aki a Hitler bábáskodásával létrehozott szlovák állam elnökének – Jozef Tisónak – nagy csodálója, frissen szerzett megyefőnöki hatalmával élve, elsőként az Európai Unió zászlaját vétette le a besztercebányai megyeházáról. Pártjának tagjai a szlovák testvériség és együvé tartozás eszményének hirdetésétől a NATO és az Európai Unió-ellenességig, a holokauszttagadástól Hitler születésnapjának ünnepléséig merészkedve borzolták a szlovák közvélemény és magaspolitikum idegeit.
A mély szegénységgel sújtott nyomorvölgyekben, a még mélyebb nyomorban élő, sokszor terményrablásra kényszerülő cigányság ellen erőfitogtatással fellépő Kotleba-pártbeli markos legények, mint a gyors és hatásos megoldások emberei nyilvánultak meg a nyomorvölgyek falvaiban élő választók előtt. E tettek és a fentebb említett gondolatiságból gyorsan gyúrt párteszmei galacsin juttatta annak idején Marian Kotlebát a Besztercebánya megye ispáni, majd a szlovák parlament képviselői székébe. Mindemellett a fasiszta előtagot is ezzel vívta ki magának és pártjának úgy a szlovák, mint az európai politikai színtéren.
Ezen, fasiszta pártnak titulált politikai tényezővel a törvényhozásban Szlovákia nehezen juthatna a miniszterelnök, Robert Fico által olyannyira sóvárgott európai magba. Ennek tudatosítása volt érezhető abban a megyeválasztásokat megelőző politikai mozzanatban is, amikor a három közjogi méltóság, Andrej Kiska köztársasági elnök, Robert Fico miniszterelnök és Andrej Danko, a parlament elnöke a közösen megtartott sajtótájékoztatón nyomatékosították, hogy Szlovákia jövőjét a NATO-ban és az Európai Unióban látják és megegyeztek abban, hogy a közép-európai térség országai közül jelen időben Szlovákia a legeurópaibb ország.
Utalva ezzel mind az osztrák, mind a cseh parlamenti választásokra, melyeket a Brüsszel-kritikus pártok nyertek. E sajtótájékoztatót nem sokkal követte Andrej Kiska államelnök azon felhívása a választók felé, melyben elmondta: „A novemberi választások alkalmával nemcsak arról lesz szó, hogy egy fasiszta párt elnöke ki legyen kergetve egy megyeközpontból. A veszély sokkalta széleskörűbb és az összes megyét érinti.” Majd arra hívta fel a választókat, hogy ne szavazzanak e zöld ruhás fasisztákra, aminek a választási eredményeket szemlélve lett is foganatja.

Olvassa végig felvidéki elemzőnk cikkét a legújabb Magyar Fórumban!