A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Csíkszentkirály példát mutat a kereszténység védelmében

maszol.ro

Míg Nyugat-Európában ma templomokat rombolnak, kereszteket szednek le róluk, addig egy kis falu Erdélyben példát mutat a kereszténység védelmében.

Így tett a korábbi vészterhes századokban is. Erdély titka a hűségben rejlik. Ez a térség mindenkor hű maradt önmagához, keresztény gyökereihez, a hazához. Erdély mindenkor jelen volt és jelen lesz nemzetünk történetének alakításában A magyar szentek, boldogok és vértanúk tiszteletére szenteltek november 13-án római katolikus kápolnát a Hargita megyei Csíkszentkirályon. A száz fő befogadására alkalmas kápolnát közadakozásból építette a falu katolikus közössége egy olyan településrész kiszolgálására, mely távol esett a központi római katolikus templomtól. A kápolna oltárképén – melyet Barabás Márton festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja festett – Jézus központi alakja mellett Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent László, Szent Gellért alakja, valamint több 20. századi személyiség is látható. Ott van közöttük Batthyány-Strattmann László, Apor Vilmos, Márton Áron, valamint a román kommunista börtönben agyonvert Boga Alajos kanonok. Csató Béla csíkszentkirályi plébános a Vasárnap című erdélyi katolikus hetilapnak adott interjúban elismerte: szubjektív a válogatás, és az ábrázolt személyiségek sora nem jelenti, hogy csak ők lennének a magyar szentek. Megjegyezte: a magyar szentek, boldogok és vértanúk kifejezésben nem a magyarság az erkölcsi kategória, hanem, hogy szentek, boldogok és vértanúk. Hozzátette: magyarságuk azért fontos, „mert bennünket, magyarokat hívnak, hogy közéjük tartozzunk”.
A kápolna ünnepélyes felszentelésén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutatta be a szent misét, a magyar kormány üzenetét pedig Szilágyi Péter helyettes nemzetpolitikai államtitkár tolmácsolta. Az államtitkár arra emlékeztetett, hogy november 13. az egyházi kalendáriumban a magyar szentek és boldogok napja, de ez az a nap is, amikor 1844-ben az addig használt latin helyett államnyelvvé vált a magyar nyelv – jelentette ki a helyettes államtitkár. Szilágyi Péter arra kérte a jelenlevőket, hogy vegyenek részt a nemzeti döntések meghozásában, és hallassák hangjukat a jövő évi magyar országgyűlési választásokon. „Az összefogás és a szilárd hit elvezet minket nemzetünk felemelkedéséhez.”