A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
A hétfejű Vona

czyla

Vona „vendég” volt a Spinoza Caféban, és a saját 2010-es fejérõl beszélt: „Amit az Orbán-kormány csinált és csinál, a 2010-es fejemmel, az nekem tetszett volna.” Ó, ha ezt Gyuri bácsi megélhette volna, tapsikolna; Vona több mint egy elvtárs, egy egész estén át önkritikát gyakorol, brávó!
Lukács csak a pokolban örvend, de van máááásik! Helyette ellenünk most Soros tüsténkedik az EU-ban.
Nyugodtan valljuk be, zavarban vagyunk. Olyat meg írásban nem kérdezünk, hogy ez most hülye, vagy cukrot akar? A helyzet az, hogy a Vona-féle süket duma megfejtéséhez a Spinozában kell szocializálódni, mert anélkül a sztorija követhetetlen. Mi van?
Hiányérzetünk van. A demokrácia felkentjei nem kérdeztek rá semmire, pedig pestiesen szólva buktunk volna az alábbi részletekre: Vajon Vonának az a feje, amelyik még Zázrivecz névre hallgatott, az a feje súgta volt neki, hogy vedd fel a Vona nevet? És melyik feje pihent Terry Black ölében, a Zázriveczé, vagy már a Vonáé? De míg emez a Terry Black ölében pihent, addig amaz már a polgári körök felé hajtotta, a soron következõ feje pedig egészen a Fideszig űzte? 2010-ben a gárdamellényes Vonát a buta feje nem bevitte a parlamentbe? Ezek után mit gondoljunk arról a kijelentésérõl, hogy a 2010-es feje éppúgy önazonos volt, mint a mostani, annak ellenére, hogy a kettõ között mérföldnyi távolság van.
Kutya legyen a nevünk, ha ezt értjük! Nem keresnénk mi a kákán is a csomót, de a Spinozában véletlenül nem az ész trónfosztása zajlott, éppen az, amirõl Vona mentorának tanítómestere, az imádott Gyuri bácsi oly szívesen adott elõ? De ez még nem minden. Vona spinozabéli felvezetése elõtt röviddel, Heller Ágnes, a Sánta Kutya díjjal kitüntetett filozófus adta elõ hírhedett tanait: én Amerikában éltem 23 évig, és megtanultam, hogy mindig arról kell beszélni, amit egy párt (elnöke) most mond. Nem kell megkérdezni, hogy ennek mi a motívuma. Azt fogadjuk el, amit õ ebben a pillanatban mond. Az, hogy mit hisz vagy mi a terve, mi a hátsó gondolata, az engem pillanatnyilag nem érdekel. Nem hívnám meg õt a lakásomba, vendégségbe, nem lenne a barátom, errõl nincs szó, de politikailag egy taktikai szövetséget lehetségesnek tartok vele.
Hogy Heller a pesti piszkos kis lakásába (amerikai infó) miért nem engedné be Vonát, nem értjük. Vona egyik feje sem lenne ott tájidegen, ellenkezõleg, szépen bele tudna olvadni a miliõbe. Azt látjuk, újabban Heller kicsit feszeng, s még mielõtt holmi buzgómócsing belerondítana a létrejött szövetség kellõs közepébe, a vénasszony megüzeni a fiatalabbaknak, hagyják békén Vonát, ne kérdezgessék, Vona parancsot hajt végre, és egy engedelmes szövetségessel már mégse kukoricázzanak!
A Heller–Vona szövetséget mi nem kifogásoljuk, nekünk aztán olyan mindegy, hogy Terry Black vagy Ágnes asszony, és különben öreg zsák is meglelheti a foltját. Azonban hogy Heller a mi országunkat Vonára bízná, azzal van problémánk. Kérdéseink:
Hellert ki vagy mi hatalmazta fel erre a szerepre? És Vona a 2009-es fejébõl kilátott-e? Vagy eltitkolták elõle a mestertervet, melyben a náci zsidófaló vezér szerepét osztották rá arra az esetre, ha a Fidesz gyõzelmét meg nem is akadályozhatják, kénytelen legyen koalícióra lépni a Jobbikkal, amit aztán könnyű kézzel vernek szét? Amikor gárdamellényt húztak rá, azt a 2010-es feje hogyan viselte? A 2012-es feje egyet értett a vascipõbe turházással, és a 2013-as fejére számíthat Apáti a zsidók elleni küzdelmében? A Szent Korona elõtt Vona 2014-es feje tette le az esküt arról, hogy ellenáll minden anyagi és hatalmi csábításnak?
Bár idõközben egy kövér, szõrös légy is beledöglött a levesükbe a Szegedi Csanád üggyel, azért azt jó étvággyal kikanalazta, és most már Simicska, a varangykirály terpeszkedik a kondér közepén.
Jószerivel 2010 óta tart a kudarcsorozata Vona liberális felkarolóinak, ám ennek ellenére sem adták fel elképzelésüket, amelynek célja, bármi áron megtörni a nemzet akaratát.
Csurka István 2009-ben leírta, hogy miért nem szabad bedõlni Vonának. Világosan levezette, mi a liberálisok célja ezzel a kis kaliberrel.
A Jobbik veszélytelen, mert nincs benne államvezetésre alkalmas ember. Meg kell nyeretni vele a választást, aztán – vagy közben – meg kell szállni. Maga a mostani vezetõség fogja behívni a vezetõ kádereket. Az egész kóceráj készenlétben áll, csak egy szép talmudista indoklás kell és egy-két politológus vagy filozófus és megindulhat a liberálbolsi káderáramlás a proletárpártba és az újra betölthetõ helyekre. MSZP? Ki emlékszik rá? Miért nem köt koalíciót a Fidesz a Jobbikkal, teszik majd fel a kérdést. Talán bizony antiszemita a Fidesz? Minden lehetséges, ha átszakadt a gát. Ha ezek hatalomra kerülnek semmi sem lesz a miénk, s a támadt zűrzavarban semmi sem állja útját az idegen betelepedésnek, amelyet már a proletárpárt vezényel. (2009)
Képünk a csurkai jóslat beteljesedését ábrázolja.
A kép tónusához hozzátartozik még egy jellemzõ önéletrajzi részlet Heller Ágnestõl, Vona legfõbb támogatójától.
Sokféle sport érdekelt, B. Gyurit az atlétika érdekelte, akkor én a futókat bámultam. Hermann fociõrült volt, Fehér csatlakozott hozzánk, tehát a két férjemmel sokat jártunk együtt meccsekre. Az eredete és a hagyománya szerint az MTK zsidó csapat, Pista és Feri (a két férj – szerk. megj.) ezért lett MTK drukker. Én a fiúk után mentem mindig.
Most nem azért, de nem ciki ez az egész? Ha eltekintünk is Vona mentora, Heller Ágnes megítélésekor (koronként változó) ideológiájától (hol cionista, hol kommunista, de azért liberális demokrata) és politikai állásfoglalásaitól, valamint attól a lelombozó ténytõl, hogy Arisztotelésszel és klasszika-filológiai kérdésekkel is úgy foglalkozott, hogy a görög nyelvhez még csak nem is konyított (forrás: Ungvári T.), ettõl a szövegtõl nem lehet eltekinteni, mint ahogy attól sem, hogy 2011-ben az EP-ben azt állította, hogy 2006 októberében „senkit sem lõttek meg, senkit sem kínoztak meg”.
Ettõl egyáltalán nem függetlenül Vona vallott a 2013-as fejérõl is, amely már azt érezte, hogy el kell ezen az úton indulnia, és ez nála nem taktikai lépés, hanem világnézeti váltás, egy belsõleg megélt, átélt változás, melynek szerves része a CEU ügye és a civiltörvény. Vona 2017-es feje pedig a párton kívül is és belül is komoly harcokat vívott meg annak érdekében, hogy egy nap eljuthasson oda, hogy most a Spinozában beszélget.