A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Légi kitoloncolás

A kísérést végző rendőrök szakmailag mindenre felkészültek

A légitolonc-kísérők feladata, hogy hazájukba juttassanak vissza az országból kitoloncolt embereket. Rajtuk múlik, hogy a repülőn semmilyen atrocitás ne történhessen. Borsa Csaba, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság idegenrendészeti osztályának vezetője: azokat a harmadik országbeli állampolgárokat kísérjük vissza hazájukba, akiket az idegenrendészeti eljárás során a bíróság vagy az idegenrendészeti hatóság kiutasít, ám önként nem hajlandóak távozni, és távozásuk csak rendőri kísérettel valósulhat meg.

Mi a gyors reagálású egység célja?

– Az Európai Unió illegális migráció elleni hatékonyabb fellépése érdekében sor került egy gyors reagálású visszatérési egység létrehozására. Az egység feladata, hogy szükség esetén bármely tagállam részére rövid időn belül segítséget nyújtson a nagyobb létszámú kitoloncoláshoz szükséges kísérői állomány biztosításához.

Mi történik a harmadik országbeli állampolgárokkal?

 – Az idegenrendészeti eljárás alatt álló, rendszerint őrizetben, őrzött szálláson elhelyezett kiutasított harmadik országbeli állampolgároknak a légi úton történő kitoloncolást elrendelő határozatot az idegenrendészeti hatóság tolmács közreműködésével hirdeti ki. Végrehajtására sor kerülhet szárazföldi és légi úton. A légi úton történő végrehajtás elrendelésére akkor kerül sor, ha a visszafogadáshoz hozzájáruló országba történő szárazföldi kiutaztatás a nagy távolság vagy egyéb objektív körülmény miatt nem megvalósítható vagy célszerűtlen. A légi úton történő kitoloncolás megszervezése a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) hatáskörébe tartozik, a szükséges a hatósági kíséretet a rendőrség a speciálisan kiképzett visszatérési szakértői állományból biztosítja. A kitoloncolás megkezdéséhez a harmadik országbeli állampolgárokat az őrzött szállásokról speciális kényszerszállító járművekkel a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra szállítják, ahol a Légitolonc Alosztály szakértői veszik át a személyeket, majd ezt követően a kijelölt légi járműhöz kísérik. A kitoloncolás előtt a harmadik országbeli állampolgárok kötelező orvosi vizsgálaton vesznek részt, melynek célja annak megállapítása, hogy a személyek repülésre alkalmas állapotban vannak-e. A folyamatos egészségügyi ellátást igénylő személy kitoloncolása esetén az idegenrendészeti hatóság gondoskodik egészségügyi személyzet biztosításáról, akik indokolt esetben a kitoloncolt személlyel együtt utaznak.

 
Hová szállítják a kitoloncoltakat?

– A kitoloncoltakat a származási vagy a visszafogadásra kötelezett egyéb országba szállítják. Mivel köztük vannak olyanok is, akik erőszakos bűncselekményt követtek el, és a szabadságvesztésen felül mellékbüntetésként szabták ki rájuk a kiutasítást, fontos, hogy a kísérést végző rendőrök szakmailag mindenre fel legyenek készülve.

Mit tesznek akkor, ha a visszatoloncolt ember megpróbál magában vagy a rendőrökben kárt tenni, illetve viselkedésével szabotálni a gépre szállását?

 – A kitoloncolási művelet során az ellenszegülő, agresszívan fellépő, rendbontó személyekkel szemben a visszatérési szakértői állomány a rendőrségnél rendszeresített kényszerítő eszközöket alkalmazhatja, a légi járművön azonban kizárólag testi kényszert, valamint bilincset alkalmaznak. Ha a személy súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, abban az esetben a kitoloncolás végrehajtására nem kerül sor.

Erre a feladatra külön kiképzik a rendőröket?

– Igen. A felkérés teljesítéséhez szükséges létszámú állomány biztosítása érdekében a rendőrség a Frontex – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség – támogatásával visszatérési szakértők képzését végzi.

Honnan tudják előre, hogy a kitoloncolt éppen agresszív vagy nyugodt?

– Viselkedésüket az őrzött szállásokon fokozottan ellenőrzik a rendbontás, valamint az esetleges önkárosító magatartás megelőzése érdekében. Magatartásukról a kitoloncolás megkezdése előtt az őrzött szállás vezetője tájékoztatja a műveletet végrehajtó szakértői állomány parancsnokát, aki ennek megfelelően már eleve felkészül a fokozott biztonsági kockázatot jelentő személyek érkezésére, a lehetséges rendkívüli események kezelésére.

Mennyibe kerül ez a művelet?

– A több tagállamot érintő, közös visszatérési műveletek költségeit a Frontex visszatéríti a tagállamoknak. A légi úton történő kitoloncolási műveletek költségeiről nem a rendőrség, hanem a BMH rendelkezik pontos információkkal.

Medveczky Attila