A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
A magyarság nem fogja hagyni, hogy holmi összetartással széthúzzák

Csurka István

Nemzeti tudatunk – és tudatalattink – ősidők óta a népet tekintette a legfelsőbb fórumnak, az ítéletalkotás és a bölcsesség legmagasabb övezetének. Már akkor is, amikor a nép még pórnépnek neveztetett és lent élt a nemesi nemzet alatt és különösen a minden hatalmat kezében tartó arisztokrácia és a királyi hatalom várai tövében. Amikor még nem tudott írni-olvasni, és népszavazásokat sem rendeztek számára, akkor is. „Habár felül a gálya és alul a víznek árja, azért a víz az úr” – írta Petőfi Sándor, amikor a népfelség elve, követelménye a magyar világba berobbant.
Ha meggondoljuk, van ebben némi romantika. Ugyan miért volna a legtájékozatlanabbak, a műveletlenek és tanulatlanok sokasága a legbölcsebb, ugyan miért az elzártságban élő emberek sokasága volna sorskérdések eldöntésére a legalkalmasabb? Másfelől viszont – és a tapasztalat ezt mutatja – ezek a sokszor szegénységben és a magasabb műveltség elől is elzárt milliók, a létküzdelem mindennapjaiban szerzik meg a legérvényesebb tudást. A nép bölcsessége nem egyéni és nem mindig tanulmányi teljesítmény, de mindig millió tapasztalatmolekulából összerakódott tudás. Sokszor a legnagyobb teher alatt megszerzett tudás. A nép a végtelenség realizmusában él. A magyar népnek pedig különös, csak rá jellemző hajlandósága van hatalmas tűrőképességéből, nyelve tömör tárgyiasságából, zenéjéből és munkája öröklött tapasztalataiból bölcsességet teremteni.
A nép bölcsessége apró tényekből áll össze. Nemzedékek során lerakódott élettapasztalatok, a munkához való viszony, a nemzetbe tartozás viszontagságai, a háborús élmények, az ahogy lehet élés célszerű megalkuvásai és mindenekelőtt a legfőbb parancs, az élni, megmaradni örök imperatívusza.
A magyar nép alma matere a szenvedés. Amikor ebből kellő mennyiség és minőség gyűlik benne össze, akkor kitör és forradalmat rendez, Rákóczi Nagy Fejedelem zászlaja alá áll kurucnak, vagy munkástanácsokba szerveződik. A magyarság nagy akaratnyilvánításai tettek voltak, szabadságharcok és kivándorlások. Sajnos, Gyurcsányék alatt most megint olyan rothadt korszakban vagyunk, amikor a kivándorlás a legérvényesebb, az egyetlen érvényes tett. Jelenleg a Gyurcsány-féle Országos Választási Bizottság a kormány szerveként és a gyarmatosító idegen hatalom megbízásából éppen azon dolgozik, hogy fiatal magyar energiák kivándorlásával és a nép fogyásával a legszélesebb megkeseredettség, hazaelhagyás és hazaundor burjánozzék el. A nép tetteivel, lábával, fogyásával szavazza meg az ország magyar néptől való kiürítését.
Most már mindenki látja, láthatja, hogy ez az OVB a kormány megbízása szerint packázik a Fidesz kezdeményezésével. Téved, mert valójában nem a Fidesszel packázik, a néppel packázik, az egész magyarsággal. Elérkeztünk abba a korszakba, amikor a néptől már nem fél a liberálbolsi hatalom, mert úgy hiszi, hogy megtörte. Tapasztalható, hogy a félrevezetés és a manipuláció ma már csak szinten tartásra törekszik. 

Olvassa végig Csurka István 2007-es elemzését a legújabb Magyar Fórumban!