A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Többgenerációs otthon

Kisebb lesz az eltérés a születési és halálozási mutatók között

Habár a törvény szerint a nyugdíjprémiumot csak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttek kaphatnák meg, az október 4-én elfogadott kormányrendelet értelmében a jogosultak körét kiterjesztették mindenkire, aki bármilyen nyugdíjszerű ellátásban részesül – tudtuk meg az Emmi államtitkárságától.

Mekkora összeget postáznak nyugdíjprémium címén?
 
– A nyugdíjprémium célja, hogy a gazdaság teljesítményéből azok is részesedjenek, akik mindezt a korábbi évek teljesítményével megalapozták, de jelenleg passzív ellátásban részesülnek, tehát nyugdíjasok. A törvény szerint csak a nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasoknak járna a nyugdíjprémium, de a kormány döntése alapján minden nyugellátásban részesülő, és minden egyéb, a nyugdíjakkal azonos módon emelendő ellátásban részesülő személy is megkapja. 2 millió 750 ezer fő részesül nyugdíjprémiumban. Akinek a nyugdíja eléri vagy meghaladja a 80 ezer forintot, az a nyugdíjprémium maximális összegét, a 12 ezer forintot kapja meg. A bankszámlákra már megérkezett a pénz, a postások pedig november 15-étől viszik ki a nyugdíjakat.
 
Mi tette lehetővé a nyugdíjprémiumot?
 
– A kormánypártok egységesek abban a meggyőződésükben, hogy Magyarországnak mindenképp egy többgenerációs otthonnak kell maradnia, ami magában foglalja az idősek megbecsülését is. 2011 és 2017 között 26 százalékkal emeltük a nyugdíjakat, erre vezethető vissza a mostani lépés is, és jó reményünk van arra, hogy 2018-ban is lesz nyugdíjprémium. Ha megnézzük a legfrissebb adatokat, akkor azt látjuk, hogy az államadósság minden évben csökken, a nyugdíjakat tehát nem hitelből fizetjük és emeljük, hanem a saját teljesítményünkből, ami mindenképp egy erős ország ismérve. Amennyiben a bruttó hazai termék növekedésének várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében nyugdíjban részesül. 2017-ben első alkalommal, a gazdaság kiemelkedő teljesítményére tekintettel nyílt lehetőség nyugdíjprémium kifizetésére, mert a GDP-növekedés az előírt 3,5 százaléknál 0,6 százalékkal magasabb.
 
Gondoltak a leszázalékolt, például mozgáskorlátozott nyugdíjasokra is?
 
– Habár a törvény szerint a nyugdíjprémiumot csak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttek kaphatnák meg, az október 4-én elfogadott kormányrendelet értelmében a jogosultak körét kiterjesztették mindenkire, aki bármilyen nyugdíjszerű ellátásban részesül. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyugdíjprémiummal azonos módon kiszámított egyszeri juttatás formájában az árvaellátásban, a rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban részesülők is jogosultak, amennyiben részükre ezt az ellátást 2016 legalább egy napján már folyósították. Az intézkedés így már 2 millió 750 ezer embert érint.
 
Jövőre mennyit szán a kormány családtámogatásra és ez az összeg hogyan oszlik meg?
 
– 2018-ban közel kétmilliárd forintot biztosít a családok támogatására a költségvetés, ami a GDP 4,8%-át teszi ki. Ez az összeg tartalmazza a családi adókedvezmények összegét, a pénzbeli családtámogatásokat, és a különféle, családokat érintő szolgáltatások költségeit. Ezen belül a munkaalapú családtámogatásokra (családi kedvezmény, csed, gyed, gyermekápolási táppénz) fordított költségvetési kiadások mértéke 2010–2018 között több mint három és félszeresére emelkedik.
 
Minek köszönhető, hogy növekszik a családalapítási kedv Magyarországon?
 
– Összességében az a 2010-ben meghirdetett célkitűzésünk, hogy a gyermeket vállaló és nevelő családok anyagi helyzetének a megerősítése irányába is komoly erőfeszítéseket teszünk, teljesült, hiszen a költségvetési forrásokat több mint kétszeresére emeltük 2010 óta, ami példa nélküli. Amennyiben az 1,1 millió, kiskorú gyermeket nevelő családra lebontva vesszük figyelembe a teljes ráfordítások összegét, azt láthatjuk, hogy míg 2010-ben összesen átlagosan 784 ezer forint értékű támogatást – ellátást és szolgáltatást – nyújtott az állam egy gyermekes családnak, addig jövőre ez már 1,754 millió lesz, vagyis a 2010-ben bekövetkezett családbarát fordulatnak köszönhetően jövőre minden egyes gyermeket vállaló vagy nevelő család átlagosan közel egymillió forinttal több támogatást kaphat, mint 2010-ben.
 
S mit tesznek annak érdekében, hogy a fiatalok megvalósíthassák terveiket?
 
– Eddig is és ezek után is mindent megteszünk a magyar családok jólétének, biztonságának növeléséért, a családalapítás feltételeinek javításáért. Jövőre a kétgyermekes családok havi családi kedvezménye 35 ezer forintra emelkedik. A harmadik és további gyermekeket vállaló családok gyermekenként 1-1 millió forinttal csökkenthetik jelzáloghitel-tartozásukat, az édesanyák diákhitel tartozását az első gyermek vállalásakor 3 évre felfüggesztjük, a második gyermek születésekor a tartozás felét, a harmadik gyermek születésekor az egész tartozást elengedjük. A „diplomás gyed” folyósításának időtartamát 1 évvel meghosszabbítottuk, vagyis az a gyermek 2 éves koráig jár majd. A bölcsődei rendszer átalakítása és fejlesztése jövőre is folytatódik, a bölcsődei ellátás 2018-ban közel 37 milliárd forint költségvetési támogatást kap. Jövőre a külföldön élő magyar családok is jogosultak már az anyasági támogatásra és a fiatalok életkezdési támogatására – ez a babakötvény.
 
Ha ez sikerül, akkor a születési szám elérheti vagy túllépheti a halálozási rátát?
 
– Minden lehetséges eszközt biztosítunk ahhoz, hogy a magyar fiatalok családalapítási és -bővítési terveiket megvalósíthassák, s a vágyott gyermekeket vállalni tudják. A népesség gyarapodásához a halálozási ráta csökkenése, a népesség egészségi állapotának javítása is szükséges. A közelmúlt egészségügyi fejlesztései, a népegészségügyi programok és intézkedések ezen a téren is kedvező irányban tudják befolyásolni a mutatóinkat, amelynek eredményeképpen kisebb lesz az eltérés a születési és halálozási mutatók között.
 
Medveczky Attila