A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Soros Újszerzeményi Bizottsága

czyla

Egy Soros-féle „Újszerzeményi Bizottság” felállítása sem váratna sokáig magára, abban az általunk nem várt esetben, ha hagynánk, hogy õ nevessen a végén. Európa teljes „elkereszténytelenítése” amúgy is alapot ad az iszlám terjeszkedésének, mivel egy iszlamista fanatikus, önmagát a hit harcosának tételezi, mindenki másra mint hitetlenre tekint. Ha megvalósul Soros terve, az évi 1 millió migráns betelepítése, illetve a felülrõl nyitott migráns kvóta ránk erõszakolása mellett a súlyos eurótízezrekre rúgó kötelezõ eltartásukkal terhelten, akkor igen rövid idõ alatt végbemehetne az ellenszegülõ országok legyengítése. A fogyatkozó európai népességet amúgy sem nagy gond leszaporodni 4 feleséggel minimum 8 gyerekkel családonként, és pár tíz év múlva, már demokratikusan lennénk kiszavazva mindenünkbõl a saját hazánkban. Egy belsõleg szétzilált ország könnyebben prédává válik az ideterelt idegenek elleni küzdelemben. Drága mulatság lenne, ha mégis Soros gyõzne a végén és ránk újra egy, a már a korábbi történelmi idõkbõl ismerõs küzdelem várna. Voltunk mi már a kereszténység utolsó védõbástyája. Európa nemtörõdömségéért a magyar nemesek saját vérükön kívül a magyar nép vérével is fizettek, következésképpen a 18. század elejére jelentõsen megváltozott a Magyarországon élõ népesség arányszáma az õshonos magyarság kárára. Miért lenne most másképp?
Zrínyi felismerte, hogy Bécsnek nem érdeke a török kiűzése Magyarországról, mivel Nyugat-Európában vannak nagyhatalmi ambíciói, és ehhez Keleten békére és az ellenõrzése alatt megmaradt Magyarországon adó-, élelmiszer- és katonai forrásra van szüksége. Hiába javasolta, hogy a nyugati katolikus és a keleti, erdélyi protestáns magyarok fogjanak össze, hozzanak létre az erdélyi fejedelem vezetésével nemzeti királyságot, amely újraegyesíti Magyarországot. A magyar politikai credo, Erdély fejedelmei, Bocskai, Bethlen teremtette magyar tradíció az ügyesen egyensúlyozó, a magyar nemzeti identitást és állami folyamatosságot fenntartó magyar koncepció, süket fülekre talált. Zrínyi Miklós azt is tanácsolta, hogy mi magyarok nagyrészt saját erõnkbõl, az egész nemzetet felfegyverezve próbáljunk gyõzni, mert ha a „török áfium” ellen idegen segítséget kérünk, abban nem lesz köszönet, mert az, amit nyer, azt magának akarja megtartani.
Zrínyit a történelem igazolta, a Buda visszafoglalásával kezdõdõ és a karlócai békekötéssel végzõdõ háború eredményeként Magyarország az 1541 óta tartó hódoltság alól megszabadult, de nem szabadult meg sem az idegen megszállástól, sem az elnyomástól. A magyar nemesség csúnyán át lett verve, lemondatták a szabad királyválasztás õsi jogáról, sõt még az 1222. évi Aranybullába foglalt ellenállási jogát is elvették tõle. Minden esetleges eljövendõ Habsburg-ellenes pisszenését jó elõre felségsértõnek, fõbenjáró bűnnek nyilvánították, ezzel szemben viszont örökös utódlási jogot biztosítottak maguknak. A bécsi székhelyű Újszerzeményi Bizottság fennhatósága alá került jog- és birtokfosztott magyarok a legjobb esetben is csak tetemes váltságdíj kifizetése után kaphatták vissza tulajdonukat, ha egyáltalán visszakaphatták. Jobbára császári tábornokok, miniszterek, egyéb idegenek lettek vezetõ tisztviselõk és tehették rá kezüket az õsi magyar uradalmakra. Egy sáskajárás semminek nevezhetõ a végbement pusztításhoz képest. Igaz, ez nem hathatott meglepetésként, mivel a törökellenes háború során is kimutatták foguk fehérjét a császári katonák és adóbehajtók, mikor is a magyaroknak hivatalosan szövetségesei voltak, ám ellenségként bántak velünk. A hadsereg ellátásának minden terhét a kivérzett és elszegényedett, elgyötört magyar nép vállára tették. Caraffa a civil lakosságot leckéztette: válogatott kegyetlenkedései Debrecentõl Eperjesig sújtották a magyar vidéket. Az Eperjesi vésztörvényszék például 1687-ben a Habsburg-házi Lipót által, királyi felhatalmazás alapján létrehozott politikai bíróság volt, élén Caraffa itáliai zsoldosvezérrel. Õ kizárólag koholt vádak alapján perbe fogott magyar embereket kínoztatott meg és végeztetett ki.