A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

A keresztrombolás démona

Jancsó Badacs Károly

A modern Európai Unió eszmei atyjainak és formálóinak maga az unió érdekében létfontosságú megérteniük, hogy ha a 12 csillag Európáját akarják építeni, akkor azt csupán az összes Európában érvényben lévő társadalmi, nemzeti, vallási szimbólumok tiszteletben tartásával lehet megcselekedni. Egyetlen érvényben lévő hagyományos társadalmi szimbólum sem lehet kirekesztve az Európában honos jelképek bokros családjából. A jelképek kirekesztése az önkényuralmi rendszerek sajátja, mellyel a náci Németország és az Európára ráterpeszkedő szovjet birodalom is megpróbálkozott, ám végül beletört a foga. Egyik sem tartotta tiszteletben a hagyományos jelképeket. Ahol megjelent a szovjet sarló és kalapács, ott templomok omlottak alá keresztestül, nemzeti jelképek lettek maradi feudális csökevények szintjére lesüllyesztve. A náci horogkereszt pedig ahová elért, ott nemcsak a Dávid-csillagokat emésztette fel a gyűlölet tüzében, de a franciaországi villámháború idején a Wehrmachttal vonuló SS csapatok minden útjukba kerülő útszéli, köztéri keresztet, feszületet ledöntöttek, szétzúztak, felszámolva ezzel a jobb jövő reményének utolsó pislángját is a francia emberekben. A franciák a megszállás első pillanataiban megértették, hogy a művelt és fejlett Európában köztiszteletben álló jelkép a kereszt rombolására vetemülő erőtől nem várhatnak könyörületet. Nem csoda hát, hogy a szabadságukat visszakívánó franciák a keresztbe, a lotaringiai keresztbe kapaszkodtak, amikor is az a francia felszabadulás egyik jelképévé vált. A lotaringiai kettős kereszt – mely semmiben sem különbözik a magyar kettős kereszttől – a Charles De Gaulle irányította Szabad Francia Erők ellenállási mozgalom hivatalos jelképe volt. A korunk Franciaországában zajló ploermeli, gestéi, sablé-sur-sarthei templom- és keresztrombolásokat a ma élő, nem is annyira kései francia utódok vajon miként summázhatják?
Azon modern Európa, amelyet az unió eszmei atyjai oly műgonddal csiszolgatnak, nem építhető fel a letűnt zsarnokhatalmak politikájának újkori alkalmazásával, tehát a hagyományos jelképek valamelyikének kirekesztésével. Korunkban, jelen esetben a kereszt kirekesztésével. Európa csak úgy lehet a 12 csillag Európája, a kereszt Európája, a félhold Európája, a Dávid-csillag Európája, a sasok és az oroszlánok, tarka címerpajzsok Európája, ha e jelképek mindegyike tiszteletben lesz tartva, és nem lesz hivatali úton letépve, levésve, levágva, más módon kirekesztve a használatból akképp, ahogy azt a náci Németországban vagy a népek börtönében, a szovjet befolyási övezetben – akkoriban mint ma is – társadalmi okokra hivatkozva hivatali döntéssel megtették.
Az unió eszmei atyjai a sokszínűség elfogadásának Európáját és az egymás melletti békés együttélés Európáját szeretnék felépíteni. Európát, melyben egy utcában a protestáns templom tövében megfér a török kebabárus félholddíszes üzletfelirata a szemben lévő maceszárus menóradíszes reklámjával és az olykor el elvonulgató melegfelvonulások szivárványos zászlajával. A többségek és kisebbségek jelképei bizony ilyen kavalkádban kavarognak Európa metropoliszainak hangyabolyában. Ezen jelképekből csak egyet is kirekeszteni, hivatalilag leparancsolni, kimetszeni a szimbólumok békés együttéléséből a fentebb említett önkényuralmi rendszerek kirekesztő gyakorlatához vezethet. A kereszt mint keresztény jelkép kirekesztésével is nagy hullámokat csapó társadalmi vita alakult ki Európában, pedig az Európai Unió többségének jelképe a kereszt, tehát erős, magát kevésbé féltő közösség szimbóluma lett a kirekesztés tárgya. Gondoljunk bele, milyen cselekmények, történések várnak bennünket akkor, ha az Európa-szerte tovább gyarapodó keresztkirekesztő követeléseknek engedve egy olyan veszélyes gyakorlat alakul ki, amely más közösségek, netán kisebbségek jelképeit célozza meg? Miként fognak elszámolni önmagukkal a francia, a holland, a belga, svéd stb., egyszóval az Európai Unió társadalmai, ha a következő megcélzott jelkép a Dávid-csillag, esetleg a meleg-szórakozóhelyek szivárványa lesz? Vagy netán a társadalmi mérnökök, kik színes és multikulturális társadalmat építenek, ilyen eshetőséggel nem számítanak?

A képen egy nemrégiben lebontott franciaországi templom keresztje hever a bontási munkaeszközök raktárának talaján.