A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Ferenc pápa és a brüsszeliták

Ki melyik oldalon áll? – foglalkoztatja nap mint nap a közbeszédet, hiszen a bevándorlás kontinensünket és hazánkat is fenyegeti. Különösen nagy figyelem hárul a pápára, mert amíg mi a keresztény Európát igyekszünk megőrizni, addig időnként úgy látszik, hogy a Szentatya mindezt nem tartja olyan fontosnak. A sajtó előszeretettel idézi, amikor menekültekről, migránsokról szól, hiszen nem ugyanazt hangoztatja, mint a magyar kormány. Bár ebben a kérdésben sosem említette meg a magyar álláspontot, üzeneteit mégis mindig úgy tálalják, mintha Budapest lenne a címzett. Pedig mindezidáig hazánk fiaival nem beszélgetett a bevándorlásról, vagy legalábbis nem kapott nyilvánosságot ilyen beszélgetés.
November végén azonban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ad limina látogatáson vettek részt Rómában, és a Szentatyával folytatott beszélgetésen egyik fél sem kerülte a kényes témákat. Szó esett migrációról, Brüsszelről, genderről, de valahogy az ott elhangzottak nem kaptak akkora nyilvánosságot, mint Ferenc pápa egyéb megszólalásai. A látogatás óta azonban a Vatikáni Rádió mindegyik magyar püspökkel részletes interjút készített.
Érthető módon, többek között Márfi Gyula is nagy izgalommal tért be a pápához, hiszen mint azt lapunkban is megírtuk, a veszprémi érsek többször is élesen felszólalt Európa iszlamizációja ellen. A találkozóról ekképp nyilatkozott: „A Szentatya nagyon higgadtan és nagyon kiegyensúlyozottan elmondta, hogy igen, ő is ismeri a veszélyeket, tudja azt, hogy az iszlám folyton változik – időben is, térben is, nem mindenütt ugyanaz. Tudja, hogy általában ha egy muszlim ember házasságot köt egy keresztény emberrel, minden gyermeküknek muszlimnak kell lennie, különben megölik. A Szentatya is tudja, hogy ott ez a szabály. Megemlítette például Iránt – ezt már én mondom, annak ellenére, hogy a toleránsabb országok közé számít –, ahol szintén nagyon kemények a törvények. Én teszem hozzá, hogy 2008 áprilisában ott is hoztak egy olyan törvényt, hogy aki elhagyja az iszlám vallást, azt halálra kell ítélni és ki kell végezni. Kiderült, hogy a Szentatya sokkal többet tud mind az iszlámról, mind a migrációról, mint azt mi az egyoldalú híradások alapján gondoljuk róla.”
Kicsit később így folytatta a témát Márfi Gyula: „Jézus azt mondja, hogy legyetek szelídek, mint a galambok, de legyetek okosak, mint a kígyók. A Szentatya okos ember, hangoztatja is mindezt, csak ez érdekes módon a híradásokból általában – én legalábbis úgy tapasztalom – kimarad. Mintha a Szentatya egyoldalúan csak a befogadást hangsúlyozná, mintha a Szentatya nem is volna tisztában az ezzel járó problémákkal.
Bábel érsek úr fölvetette a kérdést, hogy hogyan látja a Szentatya Európa jövőjét. Ő erre megint elmondta, hogy ismeri a veszélyeket, tudja, mi az, hogy globalizáció, és hogy mennyi veszéllyel jár az, amikor az egységet összetévesztik az egyformasággal. Vagy amikor az egyenlőséget szintén összetévesztik az egyformasággal. Itt van például a genderideológia, ami meg akarja szüntetni a férfiak és a nők közötti alapvető pluralitást, különbséget is. Itt is elmondta a Szentatya, hogy igen, szükség van nemcsak szelídségre, hanem prudentiára is. Azt is tudja, hogy nagyon sok esetben, ha uniós támogatást kérnek valahol Keleten – ha a Nyugattól kérnek támogatást Keleten –, akkor feltételként szabják azt, hogy törvénybe iktatták-e a melegházasságot az adott országban, hogy van-e olyan intézmény, ahol a genderideológiát oktatják. A Szentatya ezekkel tisztában van, és természetesen ő sem ért azzal egyet, hogy ezekhez kössék egy projekt támogatását. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti sajátosságokat meg kell őrizni, hogy a gyökereinkhez ragaszkodnunk kell. Külön kiemelte azt is, hogy a mai fiataloknak meg kell hallgatniuk a nagyszüleiket, és az ő véleményüket is figyelembe kellene venniük.”

Mit mondott erre Kiss-Rigó László és Veres András püspök? Akkor melyik oldalon áll a pápa? Olvassa el a legújabb Magyar Fórumban!