A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 25.
száma.

Orbán Viktor: Jövőre ennek a bizottságnak mennie kell!

A nemzeti összefogás tiszta eszméje: Csurka István 30 évvel ezelőtt elhangzott beszéde az erdélyi falurombolás elleni tüntetésen

Mónus József: a Hódítók Kupáját ezúttal egy Kr.e. 3. századiszkíta íj másolatával nyertem el, amit én készítettem

Szanyit megválasztották az MSZP alelnökének, majd lapunknak azt nyilatkozta, hogy az MSZP ma már nem vonzó
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
A romlás virága

Csurka István

A népi igazságérzet, a kirablottság, az elkövetett hazaárulások vért kívánnak. Az a mozdulat, amellyel a választók az SZDSZ-t eltörölték, ezt mutatja. Ugyanakkor Orbán óvatosságát is meg lehet érteni. Egész Európában pattanásig feszült a helyzet, a liberalizmus világrendje összeomlott, de még roppant erős és egy nem idejében mondott mondat miatt még bárkit agyonüthetnek. Akár egész országot eltüntethetnek a föld színéről. Olyan korszakban élünk, oly bűnök és gyalázatok közben, amire még nem volt példa. Egy tapasztalati úton mindenki által rablónak és gazembereknek tartott társulat uralkodik rajtunk, amelynek erős szövetségesei vannak az egész világon, és egyelőre csak az érzékeinkre hagyatkozhatunk, dokumentumok, amelyek az igazságtételhez szükségesek, nincsenek a kezünkben.
A liberálbolsevikok azt akarják, hogy ez az egész vég egy roppant színjátékba torkolljék. Mindenki mindenki ellen, mert válság van. Nem! Mi, magyarok, keresztények és minden jó szándékú ember, akárki fia-borja, fogjunk össze, ölelkezzünk össze és velük, elnyomóinkkal, megnyomorítóinkkal legyünk kérlelhetetlenek.
Azt hiszem, most a győzelem és a végső vereség küszöbén állunk. A bűnök ma még valójában feltáratlanok. Különösen a mértéktelen eladósítás és a háttérből irányítók kiléte és hovatartozása. Beszélünk idegen titkosszolgálatokról, fedőcégekről, különleges jogokról, háttérintézményekről, a magyar nemzetbiztonság idegen szolgálatok alá rendeléséről, de a dolog természetéből következően erről konkrétumot nem tudhatunk. Nem alaptalan a gyanú, hogy éppen ellenségeink akarnak kirobbantani valamilyen műzavargást, valami leverhetőt, ahogyan azt már megtették a közelmúltban. Még csak a balliberális elit luxusban tobzódására, hazugságaira és gazemberségeire derült fény, és csak általánosságban. A fekélyt azonban ki kell operálni – ez a magyar nép véleménye, amelyet még nyíltan és hangosan nem is mer kimondani.
A magyar értelmiségnek ezekben a napokban, hetekben különösen oda kell figyelnie minden csalafintaságra. Ez végjáték, de nem vígjáték és tragikus fordulatot éppen úgy hozhat, mint a kibontakozás kezdetét. Tudni kell, hogy csak a kibontakozás kezdete következhet, mert a romlás iszonyatos. Semmilyen új kormányt, akárkit találnak is ki, nem szabad elfogadni. Ha lesz új kormányfő, azt is Gyurcsánynak kell tekinteni. Az új kormánynak és a mögötte álló pártoknak, ha győztek, annyi híve lesz, hirtelen, amennyi soha nem volt. De nem szabad, hogy a változás, a megmaradásunkért vívott harc kurzusemberek, „görények” martaléka legyen. Munkásokra és magyar irodalmat tanító tanárokra és tanárnőkre van szükség.
Fel kell sorakozni a harmadik utas nemzetállam eszméje mögött. Csak magunk válthatjuk meg magunkat.

Olvassa végig Csurka István tíz évvel ezelőtti elemzését a legújabb Magyar Fórumban!