A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Határvédelem Szent László korában

Märle Tamás

Idén volt a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója. A Szent László-évet, tekintve napjaink történéseit, nem fejezhetjük be anélkül, hogy ne szólnánk a Haza Bajnokának, Magyarország Bástyájának honvédelmi politikájáról.

A történelmi tények és a legendák mellett az utókor is azt bizonyítja, hogy Szent László megvédte a hazát és a kereszténységet. Gondoljunk csak arra, hogy a második világháborús katonák csatakiáltásában még mindig szerepelt szent királyunk, továbbá arra, hogy a második világháború elején kiépült Árpád-vonal egyik állását, amelyik pontosan a Kárpátok gerincén húzódott végig, Szent László-állásnak nevezték el.
A lovagkirály hadjáratai, csodatettei viszonylag ismertek, de hogy kikből állt az a sereg, amellyel győzelmeit kivívta, arról már kevesebbet hallani. Dr. Hidán Csaba, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára és az Aranyszablya Történelmi Vívóiskola alapítója segítségével térképeztük fel, kikből állt Szent László hada.
A magyar sereg létszáma a 11. század végén 20 ezer főre tehető, a király körüli testőrség tagjait nevezzük vitézeknek, akik kifejezetten csak katonáskodással foglalkoztak. Jól felfegyverzettek voltak, békeidőben a királyi központokban, hadjáratokban pedig a király személye körül teljesítettek szolgálatot. A királyi vármegye ekkor még erős volt, és majd minden vármegyében volt királyi birtok és királyi vár katonákkal. A várak többsége egyébként ebben az időben föld-fa vár. Gerendák, fatörzsek adták tartását, a gerendaváz agyaggal, földdel, néha kővel volt feltöltve.
A vitézeken és a királyi várak katonáin kívül közvetlenül a király szolgálatába voltak állítva például a székelyek, akik csak katonáskodtak mint lovas íjászok. Nemcsak a keleti határt védték, hanem hadjáratra is elkísérték az uralkodót. Bizonyára László seregében is voltak külföldi zsoldosok, de számuk elenyésző, István seregében is csupán negyven főt számlált Hont, Pázmány és Vecellin hada. A közhiedelemmel ellentétben azonban ezek nem nyugati típusú lovagok voltak, hanem egyszerűen sodronyinges, nehéz fegyverzetű katonák.

Pontosan hány győzelmet aratott és milyen haddal László? Olvassa végig cikkünket a karácsonyi Magyar Fórumban! Keresse az újságárusoknál!