A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Soros szatócsboltja, vagy nemzetek Európája

Nem mindegySoros őrjöng

czyla

Gondolom, vita tárgyát nem képezheti, hogy a mai ellenzék és sajtója idegen érdekek megszállottja. A liberális újságírók és az általuk favorizált politikai pártok főbb emberei csekély kivételtől eltekintve a Soros által megvásárolt kategóriába tartoznak. Márpedig Soros, a kőgazdag, a megtestesült idegen érdek. Az egész pali egy bűzlő, rothadt lelki nyomor, kenyerünk javát felfalta, őt a mi jövőnk nem aggasztja, csak saját beteges rajtunk való uralkodni vágyása hajtja. Repked s károg a taknyos varnyú, hol ide, hol oda rottyant egy halom pénzt. Ahol lehet, ott árt. Minden nemzetet, még a saját fajtáját is utálja. Néhai Udo Ulfkotte a megvásárlás rendszerét, módszerét, technikáját kitűnő könyvében körüljárta, arról persze sejtése, mióta a föníciaiak feltalálták a pénzt, Ulfkotte előtt is sokunknak volt, hogy a Soros-világ miképpen működik.
Amúgy Soros be is vallja, hogy bár mindent megtesz, de megtorpedózni valószínűleg nem tudja, hogy áprilisban a magyar érdek érvényesüljön a választáson. Orbánt rágalmazza, hazudik, mint a vízfolyás, őrjöng Davosban is és a Financial Times-ben is. Miközben a sárga irigység is eszi, mert hiába a számolatlanul sok pénze, világszerte utálat övezi. Szeretetet nem tud vásárolni egy ilyen szennyes  gyűlölettömeg, talán azt nem is akar, hanem úgy gondolkodik, hogy a migránsok ránkuszításával megtör bennünket. Ezért őt és pártjait a hatalomtól nekünk kötelességünk elütnünk, de olyan meggyőző erővel, hogy egyszer s mindenkorra elmenjen a kedve még a próbálkozástól is.