A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 17.
száma.

Sára Sándor alkotásait ötvennél is több országban látták

A négygyermekes családapát, Varga Mihályt kérte fel elsőként miniszternek Orbán Viktor

„Ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.”

A Soros-Birodalom örökösének fő ér­deklődési irányát a férfiak és a migránsok adják
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Tolmács nélkül fog beszélni

Zsille Gábor: A Visztulától a Dunáig

A csíksomlyói búcsú szervezői hivatalosan bejelentették, hogy az idei ünnepi szentmise szónoka egy lengyel pálos szerzetes lesz: Marian Adam Waligóra, a czestochowai Jasna Góra-i kolostor házfőnöke. A pünkösdi zarándoklat 1989 utáni történetében csak egyszer fordult elő, hogy nem magyar szónoka volt a hegynyeregben tartott ünnepi szentmisének: akkor a Bukarestben szolgálatot teljesítő pápai nuncius prédikált, beszédét pedig fordították. A mostani szónok, Waligóra azonban kiválóan beszél magyarul, ezért tolmács nélkül fogja elmondani szentbeszédét.
Waligóra atya fiatal korában kezdett magyarul tanulni, mert így akart tisztelegni a pálos rend magyar alapítása előtt. (A czestochowai kolostorban sok évszázados hagyomány, hogy a lengyel szerzetesek egy része megtanul magyarul.) Pappá szentelése után egy esztendeig a pécsi pálos kolostorban szolgált, és elmélyítette a magyar nyelv, történelem és kultúra iránti lelkesedését. Évtizedek óta sokat tesz a lengyel–magyar barátság elmélyítéséért, ismeri és szívén viseli a külhoni magyarság sorsát is. Mindamellett szívügyének tekinti Szent II. János Pál pápa emlékének méltó magyarországi megőrzését, tiszteletének erősítését.
A Jasna Góra-i pálos kolostor (magyarul Fényes Hegy, latinul Clarus Mons) Lengyelország legnagyobb tiszteletnek örvendő zarándokhelye, Czestochowában található. Az épületegyüttes részben gótikus, részben barokk stílusú. A kolostor a lengyel vallási és nemzeti szabadság szimbóluma. Itt található Európa egyik legismertebb Szűz Mária-ábrázolása, a Fekete Madonna ikon, amely az 1382-es alapítás időszakában került a kolostorba. Nem mellékes érdekesség, hogy a kolostort Nagy Lajos királyunk alapította, majd Opolei László herceg adományozta a magyar pálos rendnek. A Fényes Hegy nevet a magyar pálosoktól kapta, akik Szent Lőrincről nevezett budai kolostoruk nevéből kölcsönözték. Azt az épületet úgy jelölték: In Claro Monte Budensi (a budai Fényes Hegyen).
A csíksomlyói szervezők közleménye szerint a zarándoklat ünnepi szentmiséje május 19-én, helyi idő szerint 12.30-kor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben, és a szervező erdélyi ferences rend elsősorban a fiatalokat szeretné megszólítani a rendezvénnyel. Ferenc pápa kezdeményezéséhez csatlakozva ugyanis a 2018-as évet a Gyulafehérvári Főegyházmegye is a Fiatalok a hit útján témának szenteli.