A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 24.
száma.

Merkel kiállt a magyar kerítés mellett

Váratlanul elhunyt a Magyar Fórum egykori munkatársa, Lovas István

Ha Kunhalmi lesz az MSZP elnöke, akkor borítékolható, hogy összeáll Gyurcsányékkal

150 éve született Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország egykori kormányzója
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Tolmács nélkül fog beszélni

Zsille Gábor: A Visztulától a Dunáig

A csíksomlyói búcsú szervezői hivatalosan bejelentették, hogy az idei ünnepi szentmise szónoka egy lengyel pálos szerzetes lesz: Marian Adam Waligóra, a czestochowai Jasna Góra-i kolostor házfőnöke. A pünkösdi zarándoklat 1989 utáni történetében csak egyszer fordult elő, hogy nem magyar szónoka volt a hegynyeregben tartott ünnepi szentmisének: akkor a Bukarestben szolgálatot teljesítő pápai nuncius prédikált, beszédét pedig fordították. A mostani szónok, Waligóra azonban kiválóan beszél magyarul, ezért tolmács nélkül fogja elmondani szentbeszédét.
Waligóra atya fiatal korában kezdett magyarul tanulni, mert így akart tisztelegni a pálos rend magyar alapítása előtt. (A czestochowai kolostorban sok évszázados hagyomány, hogy a lengyel szerzetesek egy része megtanul magyarul.) Pappá szentelése után egy esztendeig a pécsi pálos kolostorban szolgált, és elmélyítette a magyar nyelv, történelem és kultúra iránti lelkesedését. Évtizedek óta sokat tesz a lengyel–magyar barátság elmélyítéséért, ismeri és szívén viseli a külhoni magyarság sorsát is. Mindamellett szívügyének tekinti Szent II. János Pál pápa emlékének méltó magyarországi megőrzését, tiszteletének erősítését.
A Jasna Góra-i pálos kolostor (magyarul Fényes Hegy, latinul Clarus Mons) Lengyelország legnagyobb tiszteletnek örvendő zarándokhelye, Czestochowában található. Az épületegyüttes részben gótikus, részben barokk stílusú. A kolostor a lengyel vallási és nemzeti szabadság szimbóluma. Itt található Európa egyik legismertebb Szűz Mária-ábrázolása, a Fekete Madonna ikon, amely az 1382-es alapítás időszakában került a kolostorba. Nem mellékes érdekesség, hogy a kolostort Nagy Lajos királyunk alapította, majd Opolei László herceg adományozta a magyar pálos rendnek. A Fényes Hegy nevet a magyar pálosoktól kapta, akik Szent Lőrincről nevezett budai kolostoruk nevéből kölcsönözték. Azt az épületet úgy jelölték: In Claro Monte Budensi (a budai Fényes Hegyen).
A csíksomlyói szervezők közleménye szerint a zarándoklat ünnepi szentmiséje május 19-én, helyi idő szerint 12.30-kor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben, és a szervező erdélyi ferences rend elsősorban a fiatalokat szeretné megszólítani a rendezvénnyel. Ferenc pápa kezdeményezéséhez csatlakozva ugyanis a 2018-as évet a Gyulafehérvári Főegyházmegye is a Fiatalok a hit útján témának szenteli.