A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Soros szatócsboltja, vagy nemzetek Európája

Nem mindegyAz ellenzék legfőbb szócsöve

cz

A pócspetri gyilkosság ténye hamisítva jelent meg az Élet és Irodalomban. Ha a hosszú zsíros hajú, asszonyosan elhízott, nőies keblű főszerkesztő kilátna Simicska alfeléből, talán észrevenné, hogy lapjában még mindig a kommunista nómenklatúra szája íze szerint hamisítják a történelmi tényeket. 
A történelmi hűség kedvéért, és azért is, nehogy bután haljon meg a nevezett, leírjuk.  

Pócspetri, az 1948. június 3-a és június 11-e közötti események okán maradt emlékezetes. Ott ugyanis a hívő keresztények békésen imádkoztak a községháza udvarán, mert a kommunista rezsim a kitűnően működő népiskolájukat el akarta venni a katolikus egyháztól. Ezt a békés felvonulással kezdődő összejövetelt fojtotta vérbe a rezsim. Az egyházi iskolák elvételeleinek tetőpontján, 1948. június 3-án a Szabolcs vármegyében lévő Pócspetri lakosai az esti litánia után a községháza udvarára vonultak, s ott egyházi énekeikkel, imáikkal adták tudtára az éppen ülésező községi vezetőségnek, hogy népiskolájukat szeretik, elégedettek a katolikus egyház nevelő, tanító munkájával, és nem akarják, hogy azt elvegyék a katolikus egyháztól. A szabadtéren békésen imádkozókra ráküldtek két rendőrt azzal a paranccsal, hogy ha kell, erőszakkal vessenek véget az imádkozásnak. A két rendőr hiába próbált a parancsnak engedelmeskedni, nem volt hatással az imádkozókra, egyikük pánikba esett, és először hevesen dulakodni kezdett, majd a levegőbe lövöldözött. Az emberek kiszorítása nem járt sikerrel a térről, ám a hadonászása közben elsült puskájával, Takács Gábor rendőr-őrvezető véletlenül magát sebesítette meg, halálosan. A megjelent ÁVH-katonák Asztalos János plébános urat, Som István tanítót és Királyfalvi Miklós adóügyis-jegyzőt, Kremper Ferenc napszámost és Vitéz Gábor földművest letartóztatták. De gondjuk volt a felvonuló falu keresztény lakosságára is: a letartóztatottakkal együtt a falu felnőttjeit is kegyetlenül összeverték, annyira, hogy többen később belehaltak a pribékek által okozott sérüléseikbe. Az esetet mindenképpen meg akarták torolni, mégpedig emlékezetesen. Ezért június 10-én, Budapesten, Olti Vilmos elnökletével kidolgozott hamis föltevés alapján, rögtönítélő bíróság tárgyalta az ügyet. Június 11-én már ki is hirdették az ítéletet: Asztalos János plébánost és Királyfalvi Miklós jegyzőt halálra, Som István tanítót életfogytiglani, Kremper Ferenc napszámost 12 évi Vitéz Gábor földművest 10 évi fegyházra ítélték, Királyfalvit a jegyzőt még aznap éjjel fölakasztatta (a budapesti Rákoskeresztúri temető 298. sz. parcellájában földelték el, jeltelen sírban); az akasztásra vezetett plébános büntetését Tildy Zoltán köztársasági elnök (1946. II. 1-1948. VIII. 3.) életfogytiglani fegyházra változtatta. Az állam egyházellenes kampánya a pócspetri rendőr magának okozott véletlen halálát a plébános és a katolikus hívők nyakába varrta. A propagandagépezet pedig a gyilkosságot úgy állította be, mint az egyház, híveiket felheccelő magatartásának következményét. Ezért a „nemzetgyűlés” 1948. június 16-i dátummal, azonnali hatállyal államosította az egyházi iskolákat.
1990. január 17-i Fővárosi Bírósági ítélet kimondta az elítélt, meggyilkolt, összevert, bebörtönzött pócspetri keresztények ártatlanságát. 
2018 februárjában „Pócspetri kísért” címen, bizonyos Kertes Attila írásában, aljas és gyáva módon manipulál. Azt hazudja, hogy „hetven esztendeje a pócspetri plébános a hívőknek azt prédikálta, az állami iskolákban azt tanítják a gyerekeknek, hogy a majomtól származnak. A felbőszített lakosság kaszákkal, kapákkal, vasvillával ezért vonult a tanácsháza elé, és ez egy rendőr életébe került.” A kommunista agit. prop. gépezet működik. Tagjai az ÉS-hez hasonló liberális szennylapokban a történelmi tényektől és az igazságtól háborítatlanul űzik nemzetellenes tevékenységüket. Pártjaik, vezetőik alkalmatlansága miatt döglődnek, ám sajtójukat Soros élteti, nem is rosszul. 80-100 fős szerkesztőségekben, rádiókban, tévékben hazudnak reggel, hazudnak délben, hazudnak minden hullámhosszon.