A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Az átöltözés célja

Csurka István

Konrád  György nyilvános  visszaemlékezése szerint Aczél négy nappal a halála előtt ágyához hívatta Konrádot, és azt kérdezte tőle egy nagy sóhajjal: „Hol rontottuk el?”. A kérdés kétfenekű, mert úgy is lehet értelmezni, hogy „mi, kommunisták”, de úgy is, hogy „mi, zsidók”. Konrád az első értelmezést választotta, lévén maga nem kommunista, és azt mondta: „Sokat akasztottak.” Azonban ha zsidóként válaszolt volna a zsidó embertárs kérdésére, akkor azt kellett volna mondania:  „A Golgotán.”
 
Az új, felépítendő rendszerünk, nevezzük bárminek, nem lesz internacionális, hanem nemzetállami. Az állam feltámadását máris pedzegetik. A liberalizmus felbomlasztotta a nemzetállamot, mert az állam szükségképpen korlátozta a liberális üzletelést. A nemzetállam természetesen ma még nem nyerte vissza erejét, ütőképességét, de elindult ezen az úton.
Miközben ezeket a sorokat írom, a rádió bemondja a déli hírekben, hogy Németországban államosítják – így mentik meg… – a Hyppo Reál Bankot, Bajorország és egész Németország legnagyobb jelzálogbankját, a német nagytőke fellegvárát. Természetesen csak ideiglenesen államosít a német állam, teszi hozzá mindjárt a magyar riporter, nehogy a hír egyenesen a nemzetállam feltámadására mutasson. Az előző napokban dühös tömeg tüntetett az angol nemzeti bank előtt, természetesen ultrabaloldali anarchisták, és táblákat tartottak a fejük fölé: „Együnk bankárt!”. Hogy aztán kissé távolabb, a londoni kikötő dokkjaiban megszólaltak-e az „Auróra” ágyúi, arról nem jött hír, de a bankárellenesség Londonban hangot kapott. A folyamat megindult. Az EU, a Fed, a Bilderberg–Soros nemzetközi csoport bizonyára óvintézkedéseket fog tenni, titkosakat és nyilvánosakat, borzalmasan sok világértekezletet hívnak össze és mentőcsomagból hegyeket lehet majd összerakni, de ezek nem mentik meg a liberális kapitalizmust. A  kor imperatívusza most az, hogy nézzünk szembe a tényekkel.
A  nemzetállam nem azért kell, mert akarjuk, hanem azért, mert a liberális piacgazdaság elpusztult, és már nem alkalmas az emberiség előtt álló súlyos kérdések megoldására.
Mindez nem politikai kérdés. Nem is gazdasági és pénzügyi, hanem életkérdés, sorskérdés, az emberiség előtt álló társadalmi kérdés. Tudnak-e a nemzetek maguknak új, takarékos, bensőséges, óriási vagyon- és jövedelemkülönbségek nélküli, közösségi életformát teremteni, amelyben nincs a mai értelemben vett gazdasági növekedés, de van családi növekedés és nemzeti felemelkedés. A családok és a nemzetek belső anyagi és szellemi növekedése, életük emberi-isteni kiterjedése áll majd az új rendszer először mentő, majd karbantartó munkálkodásának közepében. Az új nemzetállamoknak Európában és így Magyarországon is erősen keresztény alapzatúnak, tartalmúnak kell lenniük. A kereszténység megviselve és megcsappanva túlélte a liberalizmust, és most majd hagyni kell hatni.
Olvassa végig Csurka István elemzését a legújabb Magyar Fórumban!