A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

100 ÉV CSALÁS

Czyla

1918-ban alakult meg a Kommunisták Magyarországi Pártja. Bár 1943-ban ezt taktikailag feloszlatták,  közben azért lett 1925-ben egy fedőszerve,  Magyar Szocialista Munkáspárt néven. Majd a Békepárt nevet vette fel,  hogy 1944-ben Magyar Kommunista Párt néven ujjáalakulását jelentse be. 1948-ban a Szociáldemokrata Pártot bekebelezve a Magyar Dolgozók Pártja  névre vált, hogy a majdnem  kizárólag kétkezi munkásokat legyilkoló 1956-os  megtorlással párhuzamosan Magyar Szocialista Munkáspárt néven működjön  és fenntartson  közel 40 éven át  egy szocializmusnak nevezett rendszert, amelybe eleve bele volt rendezve az esztelen pazarláson kívül a  dolgozó társadalom  letaposása. 
Az állami tulajdon maga lett a préda. Ílyen állapotában csapta  meg  Magyarországot  a 80-as évek harmadik harmadában a rendszerváltozás szele,  amikor a prédára már lesben állók nagyon is könnyen elhitették  a készséges és busásan megfizetett liberálbolsi lakájmédiájukon  keresztül  a társadalommal, hogy a pocséklás  egy varázsütésre megszüntethető. A gyógyír neve: magántulajdon.  Az állami tulajdont ezzel kell felváltani.  Nem számít ki a tulajdonos, legjobb, ha külföldi,  de a magántulajdon az egy olyan csudálatos termék, amely még akkor is képes jólétet teremteni, ha a volt pártállami vezetők lesznek az új tulajdonosok. Ők lettek. Azonban hamar kiderült, hogy a tékozlás egyáltalán nem szűnt meg, csupán átalakult: az eredeti tőkefelhalmozást nem működés, hanem felélés követte, urizálás, szférák bálja, dorbézolás a pártállamból megörökölt  felsőségnek; elvonások, szűkítések a tömegnek. Mire felocsudott, jogok és biztonság nélkül maradt a társadalom jelentős hányada. A valódi változást vágyó népi keresztény tábor iszonyú haragra gerjedt, s mivel a gyenge  és  ráadásul az eszdéeszes Göncz Árpáddal kollaboráló  Antall kormányt találta a keze ügyében, annak csapott oda. A most már  úgyis minden mindegy elvű, arctalan tömegnek  pedig  1994-ben újra beadták   a  „ha mi jövünk, jobb fog lenni” mese mellé a liberálbolsevik praktika  piruláját, hogy   attól kódult.   2006-tól  a köpönyegforgató, országrontó öszödi rémet négy éven keresztül, ha kilépett az utcára leköpdösték,  zengett a Gyurcsány takarodj, de az úgynevezett mértékadó értelmiség   nevében Heller   Ágnes, Esterházy Péter, Nádas Péter (a szégyenletes sor egyébként hosszú) a hazudtunk nappal, hazudtunk éjjel, hazudtunk este tartalmú hírhedett ösződi beszédét,   retorikai csúcstelesítményként értékelte.
 
Majd  most, megalakulásának 100.  évfordulóján MSZP-P néven  a régi pártvagyon maradékán,  kapcsolati tőkéjén, internacionalsta hálózati hátterén  Gyurcsánnyal és az osztódással szaporodó un. „új 21. századi pártjaival” megosztozni látszik.
 
A múlt véres terhét, a kivégzettek emlékét, az ország kirablását, a haza elárulását mint „Apró” hibát hátrahagyja a régi vezetőségre, felkarolja a liberálisokat, Karácsonyt az előtérbe tolja,  szövetséget köt a Jobbikkal és az  LMP-vel  és csak a szépre emlékezve kezdődik minden elölről?  Gyurcsány Ferenccel? Azzal, akinek még csak nyolc éve hogy elviselhetetlenné vált országlása. Még csak nyolc éve, hogy a csőd szélére sodort ország népe fellázadt a hazug KISZ  funkcionárius ellen, és a mértékadó értelmiség képében  újra itt van Heller Ágnes és  nekik kampányol. És nem szégyelli magát.
 
A liberálbolsevikok mértéktelen öndícséretének kényszeres  ideje elmúlt, mert azonkívül, hogy hatalomra akarnak kerülni, nem tudnak semmit mondani, ezért most a leleplező szerepét játsszák el, a brüsszeliták és Soros közreműködésével. Rágalmazni könnyű. Főleg hatásos, mert a tömegtársadalom a világkép hiányára épül.  (Bayer mondja, hogy a Bodrogkeresztúr-i lakossági fórumán gázszerelőzésbe kezdett egy jobbikos. Mármint, hogy ott is mindent megvett volna Mészáros Lőrinc. Igen, de ki és mi volt előtte?  Egy francia, aki csődbe vitt mindent, és fele árat se fizetett a termésért. Mintha azért így más lenne a történet.)  Ennek ellenére az emberek úgy érzik, eldurvult körülöttük minden, egy embertelen világba csúsztak át. Sokan visszaesésként élik meg helyzetüket, menekülnének, de nincsen hová.   Szinte észrevétlenül tört rá a társadalomra  a rendszerváltozás és az azóta eltelt  harminc év alatt  a társadalom nagy többsége vesztes lett, a nép nemcsak vagyon, hanem  szerep nélkül is maradt. Ezért heccelhető. Csak másodlagosan és esetlegesen tartozik a nemzetbe, mert a múltját nem ismeri és nem él együtt vele.  Nincs a saját nemzete iránt felelősséggel, mert nem is kap tőle semmit, aminek fejében felelősséggel tartoznék. Régen jobb volt. S ezt a hamis  érzést használják ki ezek a gazemberek. Ennek  a pokoli körforgásnak kell véget vessen ez a bölcs kormányzat. Kárpótolni kell a népet! Konkrétan. Most. Hogy találjon magára, s a magáratalálás nyomán kialakuljon a felháborodás, amely azután végül elsöpri a 100 év csalásra épülő  pártot és kapcsolt részeit.