A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Józan ésszel

F. B.

Remélhetőleg sokan találkoztak már korábban a Lori Borgman amerikai újságírónő nevéhez fűződő „Búcsúbeszéd a Józan Ész temetésére” című írására, amelyben nagyon igaz és valós problémákat fogalmazott meg, ám ezzel együtt igen szomorú következtetéseket von le a jövőnkre nézve. Hacsak nem teszünk ellene, és nem hagyjuk temetni a józan eszünket. Röviden összefoglalva, és lényegét tekintve, a gondolatai arról szólnak, hogy elment az emberiség józan esze, azzal, hogy egyébként természetes, megszokott és normális viselkedését egyre inkább felváltja a minden téren tapasztalható abnormalitás. Most, a sorsdöntő választásunk alkalmából különösen fontos az, hogy a józan eszünkre hallgassunk, és azt mérlegeljük, hogy a migrációs veszély elhárításán kívül és azon túl az utóbbi két ciklusban mennyi minden változott az előző időszakokhoz képest pozitív irányban, mérhető módon, és nagyon eredményesen, ami miatt az ellenzéknek nincsenek is érdemi ellenérvei. Lényegében az egészségügyet és oktatásügyet szajkózzák, mint megoldatlan problémákat, de ugyanakkor elfelejtik megemlíteni, hogy volt két, sőt több ciklusuk ezek javítására, vagy változtatására, de nem értek el semmit. Hacsak a Bokros-féle tandíjbevezetést és a Gyurcsányék vizitdíját nem tekintjük eredménynek. Nemrégiben az egyik ellenzéki TV műsorában szereplő darth-véder-hangú színészünk azt recsegte nagy fújtatások közepette, mi szerint az a nagy baj, hogy a magyar választók nagy része, ha nem is primitív – mert nem akar ilyen erősen fogalmazni –, de mindenképp nagyfokú tudatlanságban szenved, ezért rosszak a kilátások (mármint a részükre). Hát igen, a pesti liberális értelmiség mindig is lenézte és alábecsülte a vidéket és a vidéki lakosságot, beleértve olykor ebbe az itt működő, vagy innen származó értelmiségieket is. Létezik azonban egy mondás az itt élő, munkálkodó és racionálisan gondolkodó emberek habitusáról, gondolkodásmódjáról és értékítéletéről, amit „józan paraszti észnek” mondanak. Igen-bizony, ebben fogalmazódik meg az, hogy a vidék embere nagyon jól érzékeli és tudja, hogy mit, mikor, hogyan kell tennie és cselekednie. Nos, erről van szó, ezt a józanságot és tettrekészséget kívánja Verebes úr és a hozzá hasonló gondolkodású fővárosi liberális népség elvitatni, illetve bárgyúsággal, tudatlansággal, sőt mi több, primitívséggel azonosítani. A magukat kiváltságosnak, mindentudóknak gondoló, fennhéjázó és nagyképű urak és társaságok minden bizonnyal nem fognak csalódni a jövendölésüket tekintve, mi szerint ezek az általuk tudatlannak nevezettek bajt hoznak rájuk, mert a józan eszüket nem fogják otthon hagyni, amikor a voksukat leadják.