A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Semmi sem történik magától

Csurka István

Mi most elsősorban a nyugati félteke, az atlanti tömb válságával és irányíthatóságával foglalkozunk, mert ebbe tartozunk bele. A nyugati kultúra részterülete, a fehér ember élettere, az úgynevezett liberális demokrácia és liberális piacgazdaság ma a legkönnyebben befolyásolható része a világnak. Holott a legfüggetlenebbnek van feltüntetve. A nyugati ember ma azt tudja, abban él, mert azt közlik vele médiumai, hogy ő a legszabadabb, egyénileg a legfüggetlenebb, legracionálisabb és a legnagyobb teljesítményre képes lénye a Földnek, de közben, sajnos a legbefolyásoltabb, s a legfélrevezetettebb. A nyugati ember ma szerencsétlen ember. Egy önhitten, elbizakodottan, becsapottan kimúló társadalom tagja, egy eltűnőben lévő kultúra részese.
S mit látunk? A titkos társaságok elsősorban ezt az atlanti teret, és az eurázsiai részt irányítják, és ennek még ma is kétségtelenül meglévő tekintélyével, tudásával igyekeznek befolyásolni a Föld többi népét, fajtáját, szegény és gazdag emberét. Egyre reménytelenebbül. Az emberiség nagy részét az egyre terjedő és szétágazó, néha egymással is harcban álló szellem, az Iszlám szelleme irányítja, s sz európai társadalomtudomány pedig tartózkodik attól, hogy ennek a számára veszélyes vegyüléknek a természetét kutassa. Olvassa végig Csurka István elemzését a legújabb Magyar Fórumban!