A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13A Csurkai jóslat beteljesedett

Látnunk kell, mekkora veszély fenyegeti, nem elsősorban a választási győzelmet, hanem a magyarságot. Hiszen mi lesz itt, ha most megtörik a kibontakozást? Magyar megszűnés. Mindenfelől szaporodó betelepülés, felgyorsul a magyar élet elfoglalása. Igen, a soron lévő feladat a választások megnyerése, de az alapfeladat a magyar megmaradás. Az új rend, magyar rend megőrzése. A törvényes, alkotmányos, békés Magyarország megőrzéséhez kétharmados országgyűlési többség kell és akarat. Olyan többség, amely élni is akar és tud ezzel a többséggel. A Jobbik ennek útjában áll. Ezt minden teketória nélkül tudomásul kell venni, és minden cselekvést ehhez kell szabni. Ez nem olyan választás lesz, mint amilyenek az eddigiek voltak, hanem a kívülről irányítottság következében sokkal veszélyesebb és bizonytalanabb kimenetű. Már most fel kell készülni mindenre, elsősorban az ellenség terveinek leleplezésével. A háború sohasem a hadüzenettel kezdődik, hanem a fegyverkezéssel. Ha a magyarság most nem fegyverkezik a választásokra, csak vár és nézi a szeme előtt ellene folyó műsort, akkor rövid időn belül menthetetlenül elpusztul. A megszállást előkészítő hatalom eszköztárába azonban az altatás is beletartozik, nem csupán a kényszerítés. Az MSZP szétesett, végét járja, az SZDSZ nem fog feltámadni a választásokig, utódpártocskái sem fogják az eredményt megváltoztatni, a Fidesz kellő arányú győzelmét csak a Jobbik akadályozhatja meg. A jobbikveszély lekicsinylése: altatás. A Fidesz, tágabb értelemben az egész magyarság jelenlegi fő ellenfele a Jobbik. A csorda gyűlöli őket, a csorda gyűlöletét minden oldalról szítják, és a szavazatrablás hangneme a Fidesz-ellenesség. A szegény faluvégi szavazótábort, meg a lakótelepi munkanélkülit akarják bepalizni, hogy  vevő legyen erre a  hangvételre. A fél-értelmiségit, a sikerhajhászt pedig, aki pozícióra számít a Jobbik révén, s aki most kushad Soros előtt és kiszolgálja, olcsón meg lehet kapni acsarkodásra. Egyre éhesebbek, tehát egyre erősebben acsarkodnak.     
Mi Csurka István születésnapjára emlékezve idézzük üzenetének tartalmát, mert a veszély, amelyre figyelmeztetett, nem múlt el, sőt erősödött. 2012 februárjában, betegágyából felkelve állt ki a nemzeti megmaradás mellett, melynek mint mondta, a  letéteményese most a Fidesz, de aki a Jobbikra akar szavazni, az tegye, de tudjon róla, hogy ezzel az MSZP-SZDSZ-t támogatja, ugyanis a Jobbik e két párt fantomszervezete. Szinte mindenki rá hivatkozik, hogy ő előre megmondta. Igen, ez így van, hát akkor legalább most végre hallgassunk rá!