A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Európának se mindegy…

Märle Tamás

…ki nyeri a magyarországi választásokat, ahogy mi is árgus szemekkel figyeltük az elmúlt esztendők voksolásait. Az európai választások eredményei az utóbbi időben felértékelődtek, a migráció egyre élesebben osztja két pártra Európát.

…ki nyeri a magyarországi választásokat, ahogy mi is árgus szemekkel figyeltük az elmúlt esztendők voksolásait. Az európai választások eredményei az utóbbi időben felértékelődtek, a migráció egyre élesebben osztja két pártra Európát.
Franciaországban, Hollandiában és Németországban még a befogadás támogatói bele tudtak kapaszkodni a hatalomba, de már messze nem olyan erővel. Gondoljunk csak arra, hogy az új német kormánynak fél évre volt szüksége a megalakuláshoz, Martin Schulz nem került be a kabinetbe, a bajor Horst Seehofer azonban a belügyminiszteri pozíciót foglalta el a minap. A bevándorlásellenes és nemzetállami erők viszont teljes győzelmet arattak Csehországban, Ausztriában, Olaszországban és Oroszországban is.
Ennek a változásnak két oka van: egyrészt a bevándorlók által nap mint nap elkövetett verekedések, robbantások, nemi erőszak, garázdaság. Másrészt volt valaki, aki felnyitotta Európa szemét: Orbán Viktor. A 2015. év eleji párizsi terrorcselekmények után ő mondta ki elsőként, hogy nem kérünk a multikulturális társadalomból és magyar Magyarországot akarunk. Egy folyamatot indított el Európában, azt pedig már számtalanszor tárgyaltuk, hány szövetségest szerzett hazánknak határozott külpolitikájával. 
Orbán Viktor neve közszájon forog Európában. Sokan gyűlölettel említik, az ENSZ emberi jogi főbiztosa lerasszistázta és zsarnokozta, de egyre többek számára maga a példa. A Brexit vezéralakja, Nigel Farage ekképp fogalmazott nemrég: Orbán Viktor – helyesen – nem fogadja el a nevetséges migránskvóta-rendszert, úgy állítják be, mint az ördögöt. Lehet, hogy a valós ok az, hogy nekiment Sorosnak, aki valószínűleg a legveszélyesebb ember a nyugati demokráciákra nézve. Csak így tovább, Orbán Viktor!
Az olasz választásokon élen végző pártszövetség emblematikus figurája, Silvio Berlusconi pedig így nyilatkozott: Orbán Viktor kedves barátom, és Magyarország jelenlegi helyzetében nagyon jól végzi a dolgát.
De nem mehetünk el szó nélkül Svédország mellett sem, ahol a hatóságok már valósággal tehetetlenek a bevándorlókkal szemben. Kent Ekeroth képviselő úgy nyilatkozott hazánkról, hogy „ez az ország szimbolizálja a józan észt. Saját kultúrájának és népének megőrzését. Európa határainak védelmét. Szerencsére Magyarország más utat választott, mint a tömeges bevándorlás balliberális útját, amit Nyugat-Európa választott. Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy kiáll Európáért.” 
Egy kicsit menjünk vissza az időben, és ha már Hunyadi Mátyás-év van, akkor nézzük meg, hogyan köszöntötte III. Callixtus pápa a törökverő trónra lépő fiát 1458-ban: „Midőn éppen a török zsarnok fenyegető készületei és a keresztény fejedelmek vészteljes hanyagsága a legnagyobb aggodalommal töltötte el lelkünket, feltűnt az a szerencsés nap, melyen magyar királlyá megválasztásodról tudósíttatánk. Hogy ez be fog következni, előre megjósoltuk, erősen hittük. Mert nem lehetett föltennünk, hogy az igazságos Isten, akiért és akinek híveiért boldog emlékezetű atyád dicsően és vitézül harcolt, az ő házát a viszontagságok súlya alatt elmerülni engedje. (…) Fölidézve atyádnak, Krisztus győzhetetlen atlétájának, örök dicsőséggel környezett emlékezetét, azt a meggyőződést tápláljuk, hogy az ő gyászos halála után Magyarország Benned újabb támasztóoszlopot nyert, melynek szilárdságát növeli az, hogy előtted áll atyád dicsőségének példája. Ezt biztos hitünk szerint Te nemcsak el fogod érni, hanem minden igyekezettel fölül is fogod múlni…”
A pápa jól érezte, Hunyadi Jánosnak méltó utóda lett fia, Mátyás. Uralkodása alatt végig arra ügyelt, hogy Magyarország ne váljon hadszíntérré, ezért tartotta távol a törököt, és ezért támadta meg többször, valamint foglalt el tőle várakat az akkori magyar határ túloldalán. Mátyás halála után azonban az ország gyenge kézbe került, bő két évtizeddel később pedig bekövetkezett a tragédia Mohácsnál.
A Nyugat sosem halmozott el minket segítséggel, sőt egységesen sosem állt ki mellettünk. De láthatjuk, hogy a Hunyadiak korában is voltak olyan vezető személyiségek a kontinensen, akik felismerték a veszélyt, akadt, aki segített is, és elismerték a magyarok hősiességét.
Közép-Európa és a Nyugat józanodó fele ma is nagyon számít hazánkra és Orbán Viktorra, ahogy az a fenti nyilatkozatokból is kitűnik. Amennyiben a Fidesz elveszítené a választásokat, úgy nemcsak Magyarország veszítené el kiváló miniszterelnökét és biztonságát, hanem az Európáért dolgozó és a bevándorlást ellenző szövetség is elveszítené vezéralakját. 
Április 8-ának óriási a tétje, hiszen vagy a Mátyás király korához hasonló békés, biztonságos fejlődés folytatódik vagy a Mátyás halálát követő zűrzavar, összeomlás következik be.