A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 25.
száma.

Orbán Viktor: Jövőre ennek a bizottságnak mennie kell!

A nemzeti összefogás tiszta eszméje: Csurka István 30 évvel ezelőtt elhangzott beszéde az erdélyi falurombolás elleni tüntetésen

Mónus József: a Hódítók Kupáját ezúttal egy Kr.e. 3. századiszkíta íj másolatával nyertem el, amit én készítettem

Szanyit megválasztották az MSZP alelnökének, majd lapunknak azt nyilatkozta, hogy az MSZP ma már nem vonzó
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
SZDSZ-jelenség: Szemben a nemzeti gondolattal

Medveczky Attila

Március 28-án Latorcai Csaba mutatta be Halmy Kund, Orosz Tímea és Fricz Tamás által írt és szerkesztett, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum gondozásában megjelenő: Az SZDSZ- jelenség. Liberalizmus Magyarországon a rendszerváltás idején – című tanulmánykötetet az intézet zsúfolásig megtelt konferenciatermében.

Dr. Bíró Zoltán, bevezetőjében elmondta, hogy eleinte gondot okozott nekik, miként lehet ezt a témát tudományosan feldolgozni. Munkatársai jó módszert alkalmaztak; az SZDSZ saját dokumentumaira, nyilatkozataira, programbeszédeire építve készítették el a kötetet. Tehát nem légből kapott állításokat olvashatnak a könyvben, hanem az SZDSZ-esek kijelentéseit sorolják fel, amihez a szerkesztők értelmező gondolatokat és dokumentumokat tettek hozzá.
„Huszonnyolc évvel ezelőtt, az első szabad választások második fordulója pontosan április 8-ára esett. Szimbolikus dátum volt, mert a magyar választópolgárok éppen Antall József születésnapján, majdnem negyven esztendő kommunista diktatúrája után, élhettek először demokratikus választójogukkal. Azzal a joggal, amely közel fél évszázadon keresztül meg volt béklyózva. A magyar emberek bátorsága, a haza és a demokrácia tisztelete pedig meghozta a gyümölcsét. Lezártuk magunkról a szovjet rabigát. Magyarország újra szabad és független állam lett Európa szívében” – kezdte beszédét Latorcai Csaba. A Miniszterelnökség helyettes államtitkára kihangsúlyozta, hogy a rendszerváltozásig hosszú utat kellett megtenni. Hiszen a szabadságot nem ajándékba kaptuk, harcolnunk, küzdenünk kellett érte. A küzdelmeket tankkal, árulással vérbe fojtották. „A rendszerváltozás 1956-ban kezdőzött, amikor hőseink a hazáért és a nemzetért életüket feláldozva harcoltak egy szebb és jobb magyar jövő reményében. E példátlan bátorságra Magyarország kormánya ma is örökségként tekint, ezért tartottuk fontosnak, hogy alaptörvényünk nemzeti hitvallás részében rögzítsük: «mai szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki.» Az első szabad választások után nagyon hamar kiderült, hogy a két nagy rendszerváltó párt, a Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Demokraták Szövetsége közül melyik kívánja valójában hazánk érdekeit képviselni, s melyik kiszolgáltatottá tenni, ellehetetleníteni. Hamar kiderült az is, hogy a két párt közül melyik tagadta meg kőbevésett becsületét, és kiradírozva mindazokat az értékeket és követeléseket, amelyekért az 1980-as évek végén az utcákon tüntettek és a tárgyalásokon képviseltek” – fogalmazott Latorcai. A helyettes államtitkár az 1990-es taxisblokádra emlékeztetett, amely teljesen egyértelmű üzenet volt; káoszt teremteni az országban, és mesterségesen előidézett válsággal megbuktatni a demokratikusan megválasztott magyar kormányt. Az SZDSZ politikai karrierje 2009-ben véget ért. Hiszen a választópolgárok „persona non grataként” tekintettek képviselőjelöltjeikre. Az európai parlamenti választáson csúfos kudarcot vallottak. Egy mandátumot sem szereztek. A politikai lejtmenetet a 2010-es országgyűlési választás követte. Két évtizednyi parlamenti „munka” után a szabaddemokratáknak egy mandátumot sem sikerült megszerezniük. 2014-ben pedig a párt végleg megszűnt; élt 26 évet. Ezután Latorcai Csaba arról beszélt, hogy a RETÖRKIT a kormány azzal a céllal hozta létre, hogy a szakértő történész kollegák kutatásain keresztül feltárja és bemutassa a rendszerváltás fontosabb előzményeit, meghatározó személyeit, az események alakítóit. Az SZDSZ-jelenség. Liberalizmus Magyarországon a rendszerváltás idején című tanulmánykötet mérnöki precizitással ismerteti az SZDSZ alapítását, politikai tevékenységét a késő Kádár-rendszertől egészen a párt 2014-es megszűnéséig. Majd a könyv ismertetése következett: „Halmy Kund az SZDSZ-ről és annak magyar társadalmi jövőképéről írt. Rámutat arra a fontos magyar virtusra, amely századokon, történelmi korszakokon keresztül bennünk élt, és a mai napig bennünk él; a szabadság, de főként az erős függetlenség iránti vágy. Hiszen az ember szabadságvágya egyidős az emberiség történetével. Orosz Tímea munkájában a szabaddemokraták sajtómegjelenéseit és azok visszhangjait vizsgálja, publikálja a párt korai éveiből. Ezáltal ismerhetjük meg az SZDSZ valódi múltját. Fricz Tamás politológus, az intézet főmunkatársa arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen Magyarországot akart az SZDSZ. Ez a válasz azért is fontos, mert a rendszerváltást követően az SZDSZ három cikluson keresztül koalíciós partnerként működött együtt a Magyar Szocialista Párttal. Fricz Tamás munkája azért is fontos Latorcai szerint, mert minden olyan tényezőt bemutat, amely alapján tevékenykedett az SZDSZ. Tanulmánya segítségével könnyebben megérthetjük a liberális párt koncepcióit, hogy milyen Magyarországot képzeltek el. A liberális párt olyan Magyarországot akart, amely elfelejti nemzeti hagyományait, lemond a határon túli magyarságról, mert a nemzettudatot avíttnak, elvetendőnek tartották. Az SZDSZ olyan Magyarországot akart, amely vakon követi a nyugati, az atlanti politikai mintákat, intézményi struktúrákat – ezeket gondolták egyedüli iránymutatóknak, modernnek. „Az intézet által megjelentetett újabb kiadvány által közelebbről tudjuk nemcsak megismerni, hanem újra át is élni azt a sorsfordító időszakot, politikai, történeti jelentőségű korszakot, amelyet rendszerváltásnak hívunk.”
Bár az SZDSZ megszűnt, de azért a szellemisége tovább él – hívta fel a figyelmet Bíró Zoltán. Már az 1980-as évek végén is az volt a nagy ütközőpont az MDF és az SZDSZ között, hogy miként viszonyulunk a nemzethez.
            Latorcai Csaba zárszavában felhívta a figyelmet arra, hogy az idei április 8-i országgyűlési választás nem kevésbé fontos és meghatározó lesz hazánk jövője szempontjából, mint volt az 1990-ben. Az országgyűlési választások tétje az, hogy Magyarország megmarad-e Európa legbiztonságosabb országának, és hogy folytatódhat-e az a sikeres gazdaságpolitika, amely az elmúlt esztendőkben fejlődési pályára állította hazánkat. Huszonnyolc esztendő után, április 8-a újra arról szól, hogy megőrizzük-e szabadságunkat, függetlenségünket és biztonságunkat.