A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

VILÁG PROLETÁRJAI, ELNÉZÉST KÉREK!

czyla


Karl Marx Rheinland-Pfalz-ban született 1818. május 5-én. Ebben a városban nyomtatják a 0 eurós bankókat, a kommunista filozófus születésének 200. évfordulójára. A 0 EU-s bankjegyeket az ő arcképével árulják is. 
Paul Johnson, Marxot a legnagyobb hatású értelmiséginek írja le, abban a művében, amelyben közel húsz, elsősorban nyugati értelmiségiről rántja le a leplet. Ezek között az eltorzult jellemek között kétségtelenül Marx viszi a pálmát. Erkölcstelenségben majdnem mindenkit ver. A pesti flaszterhumor a Johnson által legnagyobb hatású értelmiséginek nevezett Marx főművét elintézte a ki ismeri Marx, Engels, tanait? terjedő viccel, mire a válasz: Az első két zsidó neve ismerős, de azt a Tanait, nem Tanningernek hívták azelőtt?
A Világ proletárjai, egyesüljetek! jelmondatot Karl Marx a Kommunista kiáltvány végszavaként használta, mely a volt Szovjetunió címerén és az 1919-ig nyomtatott pénzeken oroszul, angolul, németül, franciául és arabul is megtalálható volt, és természetesen a rákosista Magyarországon 1949 után az újságokon ott virított a hírhedett mondat, amiről kiderült, hogy Marxnak még csak nem is eredeti találmánya, hanem valahonnan lopott ötlet alapján használta sajátjaként. 
„A marxizmus nem pusztán régi elméleti korpusz, hanem a modern világ megértésének sajátos nézőpontja, melynek társadalmi jelentőségét – követőik számát tekintve – csak a nagy világvallások múlják felül, és az emberi identitás modern kikristályosodási pontja, mely tekintetben csak a nacionalizmus előzi meg. A marxizmus az 1880-as évektől az 1970-es évekig tartó időszakban tett szert kiemelkedő történelmi jelentőségre, amikor a modernitás dialektikáját képviselő két legjelentősebb társadalmi mozgalom – a munkásmozgalom és a gyarmati felszabadító mozgalom – fő intellektuális kultúrájává vált.”  
Ez szerepel a Wikipédián a kommunizmus alapjait és elvi felépítését alkotóról, ezzel szemben Johnson kutatásai alapján megállapítja, hogy Marx egyéniségében a talmudista jellemző vonásai fedezhetők fel, jóformán egész műve talmudista jellegű. Volt némi költői és újságírói adottsága, de mélyebb értelemben nem volt igazi tudós. A fő műveként számon tartott Tőkének pedig még átgondolt szerkezete sincs, egyébként is Marx csak az első kötet szerzője, a másik kettőt Engels írja meg, adja ki, Marx jegyzetei alapján. Cikkeinek egy részét is Engels írta. Marx több műve már megírásakor időszerűtlen volt, mert elavult tényekkel dolgozott, sőt több alkalommal hamisított is, amit brit tudósok kimutattak. Marx jellemének négy fontos vonása: az erőszak, a hatalomvágy, más pénzén való élősködés és az összeférhetetlenség. Kihasználta környezetét (élete végén Engels tartotta el). Mindenkivel összetűzött. Ellenségeiről jelentéseket küldött a rendőrségnek. Sokat ivott, ritkán fürdött. Májbajban szenvedett, kelések gyötörték, idegösszeroppanása volt. Marx egyáltalán nem ismerte testközelből, mégis lenézte a munkásokat, a proletáriátust pedig pusztán az elkövetkezendő forradalom ágyútöltelékének tartotta, semmi többnek. Johnson megállapítja, hogy Marxnak pusztán a rombolás volt a célja. Marxot ugyebár elvitte az ördög, követői, istenítői azonban kiadhatnák nevében az új jelmondatot: Világ proletárjai, elnézést kérek!