A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Soros szatócsboltja, vagy nemzetek Európája

Nem mindegy​Nem sok az a 12 év

Märle Tamás

Amint lezajlottak a demokratikus választások, újból felerősödtek a demokráciáért aggódó hangok. Ujhelyi István szocialista politikus az Európa Parlamentben bólogatott nagyokat arra, hogy hazánk ellen a sajtó- és a szólásszabadság helyzete vagy a civilek ellen intézett „támadások” miatt indítsanak kötelezettségszegési eljárást, szombaton pedig az ellenzéki pártok és szervezetek tüntettek a kormány ellen. Nem egészen egy héttel azután, hogy elhasaltak a választásokon.
Ők nem tudják elviselni a vereséget, mások szerint túlzás a kétharmad, és vannak, akik úgy vélik, hogy sok a Fidesznek jutott 12 esztendő. Pedig maradandót senki sem tudott alkotni a magyar történelemben 4 vagy 8 év alatt. Lássunk néhány példát, amelyek azt bizonyítják, hogy „a jó munkához idő kell.”
Államalapító szent királyunknak 41 esztendő jutott hatalmon. Szent István ennyi idő alatt legyőzte vagy behódoltatta a pogány törzsfőket, megszervezte a vármegyéket, kialakította a feudális rendszert és keresztény hitre térítette az ország lakosságát, megerősödve pedig visszaverte az 1030-as német támadást. Több mint négy évtized kellett munkájához, hogy megalapítsa a máig fennálló keresztény Magyarországot.
A kivételes képességű Szent László 18 év alatt vetett véget szigorú törvényeivel a pogánykodásnak, megbüntette a tolvajokat és munkára kényszerítette a kóborlókat. Eközben megvédte határainkat minden irányból, és a Szent Korona országává tette Horvátországot.
A Bizáncban nevelkedett III. Béla 24 esztendő alatt érte el számos háborúval és tárgyalással, hogy a Magyar Királyság Közép-Európa és a Balkán-félsziget ura legyen, vagyona az angol és a francia uralkodóéval vetekedett. Óriási előrelépést jelentett, hogy bevezette a hivatali írásbeliséget, nem véletlen, hogy első fennmaradt nyelvemlékeink ebből az időből származnak. A róla elnevezett IV. Béla királynak is több mint két évtized kellett, hogy a tatárjárás után újraépítse az országot.
Szintén kaotikus helyzetben került trónra Károly Róbert, akinek 34 év szükségeltetett ahhoz, hogy megtörje a kiskirályok hatalmát, és saját kezébe vegye az egész Kárpát-medence sorsát. Megadóztatta a külföldi kereskedőket, fellendítette a nemesfém bányászatot, hazánk újból Európa legerősebb államai közé tartozott, és Visegrádon szövetséget kötött a csehekkel és a lengyelekkel. Fia, Nagy Lajos a következő 40 évben mindezt folytatta, a köznemesség sérelmei, illetve a parasztok kizsigerelése miatt törvényeivel egységesítette a jobbágyságot és a nemességet, valamint hadjáratai folytán a Magyar Királyság a határain túl fekvő fejedelemségeket is uralta, fontos gazdasági és kereskedelmi lépéseket tett, élete utolsó 12 évében pedig még a lengyel királyi címet is birtokolta.
Legnagyobbjaink között tartjuk számon az 560 éve megkoronázott Hunyadi Mátyást, akinek elődeihez hasonlóan a főúri ligákkal, bárói csoportokkal kellett megküzdenie, és hatalmukat letörve emelhette Európa legnagyobbjai közé hazánkat. 32 éves uralkodásának köszönhetően nagyon komoly gazdasági, kereskedelmi és hadi fejlődés jellemezte a Magyar Királyságot. Mátyás halála után azonban hanyatlás, bukás, török, majd Habsburg uralom következett.
A független Magyarország következő felívelő korszaka 1920 és 1944 közé tehető. Bár a Horthy kormányzó fémjelezte időszakot megtörte a gazdasági világválság, a kor legügyesebb politikusának, Bethlen Istvánnak 10 év alatt sikerült a Trianonban megcsonkított ország gazdaságát talpra állítania, rendet teremtenie, és kitörnie a külpolitikai elszigeteltségből.
Természetesen minden kor és minden történelmi helyzet különbözik, egy törvény végrehajtása nyilvánvalóan nem kerül annyi időbe, mint Szent István korában. Ugyanakkor napjaink felgyorsult világa jóval több feladat elé állítja a mai Magyarország vezetőit.
Új alapokat kell adni ennek a hazának, amelyet a világháborúban megtépáztak, majd a kommunista és liberális időkben tönkretettek. A gazdasági és külpolitikai kihívásokra pedig csak a stabilitás és az erőskezű vezetés adhat jó válaszokat. Ezt bizonyítja a történelem: legyen szó a 15. századról vagy az elmúlt 8 esztendőről.