A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!

czyla


Az Országgyűlés alakuló ülését, mint rendesen, a köztársasági elnök nyitotta meg. Ezt követően felkérte a legidősebb képviselőt a korelnöki feladatok ellátására.
Május 8-án az újonnan megválasztott képviselők az Országház főlépcsőjén bementek az épületbe. 10 órakor Áder János köztársasági elnök köszöntötte a megjelenteket: a vendégeket, a képviselőket, a nemzetiségi szószólókat, ezután átadta a korelnöknek az ülés levezetését. A T. Ház közösen elénekelte a Himnuszt. A történelmi zászlók előtt esküdött minden képviselő, hogy hazájához, Magyarországhoz és annak népéhez hű lesz, az Alaptörvényt a többi jogszabállyal együtt megtartja és megtartatja; a tudomására jutott titkot megőrzi, tisztségéből eredő feladatait Magyarország fejlődésének előmozdítása és az Alaptörvény érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesíti. Isten őt úgy segélje. 
Megalakult az új Országgyűlés, Áder János köztársasági elnök az alakuló ülésen kijelentette, a választások eredménye megkérdőjelezhetetlen, az új Országgyűlés legitimitása erős, javasolta, hogy a Parlament Orbán Viktor kormányfőt, a Fidesz elnökét válassza újra miniszterelnöknek. E héten csütörtökön lesz a napja, hogy Orbán Viktort immár negyedszer miniszterelnöknek választják. A parlamenti képviselők fele, plusz egy szavazat szükséges, hogy hivatalba léphessen a miniszterelnök.
A miniszterelnöki eskütétel után Orbán Viktor kormányfő beszédet mond a Parlamentben.