A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13Meg kell próbálni a lehetetlent

Märle Tamás

A Népességtudományi Kutatóintézet legutóbb 2015-ben végezte el „előreszámításait”, amely szerint 2060-ban Magyarország népessége várhatóan 7,9 millió fő lesz. Az optimista számítások szerint 8,7 millió is lehet, a pesszimista szerint inkább 6,7 millió.
 
Ahogyan előző cikkünkben tárgyaltuk, a kivándorlási adatok bizakodásra adnak okot, hiszen az egyre több munkahely, a növekedő bérek (egy szakács pl. csaknem kétszer annyit keres, mint néhány éve) és a közbiztonság miatt egyre többen költöznek haza, és egyre kevesebben vándorolnak ki.
Megmaradásunkhoz azonban ez kevés, nem véletlenül állította politikája középpontjába a családokat a magyar kormány. Ahhoz, hogy egy nemzet reprodukálni tudja magát, vagyis lélekszáma legalább annyi legyen, mint eddig volt, az lenne szükséges, hogy élete során egy nő 2,1-2,2 gyermeknek adjon életet. (Nem 2, mert vannak, akik nem élik meg a termékeny kort és vannak, akiknek különböző okokból kifolyólag nem lehet gyermekük.) Hazánk 2011-ben volt mélyponton e tekintetben, ekkor 1,2 volt a termékenységi ráta, mára ez felment 1,5-re, ami pozitív tendenciát mutat, de még messze van a 2,1-től, amelynek elérését 2030-ra tűzte ki célul a miniszterelnök.
 
Az 1,5-ös termékenységi ráta egyébként szinte megfelel az uniós átlagnak, ami 1,6 körül mozog, ugyanakkor egyik országban sem történt ekkora növekedés az elmúlt években.
De miért csökkent évtizedekig a gyermekek száma Magyarországon? Ennek oka az említett európai minta, a nyugati életstílus, az egyre tovább tartó tanulás, a karrierépítés, a „mamahotel” jelenség (amíg 1990-ben a 20-39 éves korosztály 16 %-a élt szüleivel, addig 2011-ben 31 %-uk), a javak felhalmozása, amiben a gyermekvállalás akadályt jelent, vagy éppen a rossz anyagi körülmények. Ezek legtöbbike vezet ahhoz a változáshoz – ami a népesedés szempontjából igen aggasztó -, hogy a szülőképes kor legtermékenyebb időszaka egyre nyilvánvalóbban tolódik át a 20-as évek első feléről a 30-as évek elejére.
A szülő nők átlagos életkora 2009-ben 29,5 év volt, az anyák első gyermekeiket pedig 27,9 évesen vállalták. Ez utóbbi életkor 5 évvel magasabb az 1990. évinél, és mintegy 6 évvel haladja meg az 1970-es években jellemző 21–22 évet. Jelenleg pont abban az életkorban kezdik el világra hozni gyermekeiket az anyák, amelyikben 20 vagy 30 évvel ezelőtt már befejezték termékenységüket, kialakítva az akkor általánosan jellemző kétgyermekes családot.
30 év felett a nők fogamzó képessége kezdetben lassan, 35 év felett egyre gyorsuló ütemben csökken, és a terhesség is egyre bizonytalanabb kimenetelű. A 30 év feletti kívánt fogamzások kimenetelét tekintve egyértelmű, hogy az életkor előre haladásával csökken az élveszületések, és emelkedik a vetélések aránya. A 2009. évi adatok szerint 30 éves korban még nagy az esélye annak, hogy a kívánt fogamzás szüléssel végződik (87%). Ez az arány 36 éves életkorban 80%-ra, 41 éves életkorban pedig 60%-ra esik. 42 éves életkortól pedig, ha a kívánt fogamzás mégis bekövetkezne, már nagyobb az esélye a vetélésnek, illetve a magzati halálozásnak, mint az élveszületésnek. A késői gyermekvállalás nemcsak biológiailag kockázatos, de demográfiai következményei is kedvezőtlenek.
A különböző felmérésekből, közvélemény-kutatásokból tudni lehet, hogy csaknem minden nő szeretne legalább egy gyermeket, és a legtöbb esetben ezt az egyet világra is hozza. A kormány nagy feladata, hogy segítse azokat, akik második vagy harmadik babát is szeretnének.
Így lehetne ugyanis megállítani a népességcsökkenést, és elérni 2030-ra a 2,1-es termékenységi rátát. Ehhez a kormány számításai szerint 2030-ig 30 ezerrel kellene emelkednie az évente születő gyermekek számának.

2016-ban 93 ezer gyermek látta meg a napvilágot hazánkban, az élveszületések száma utoljára a rendszerváltáskor járt 123 ezer felett. Viszont nem elhanyagolható, hogy akkor még 270 ezerrel többen voltak a szülőképes korú (15-49 éves) nők, mint 2016-ban. A Népességtudományi Kutatóintézet számításai szerint viszont 2030-ig több mint félmillióval fog csökkenni a szülőképes korú nők száma. Vagyis nem minden a termékenységi ráta emelkedése, hiszen kevesebb nő lesz a következő időszakban, aki új gyermekeknek tud életet adni.

Tehát a múltban kialakult demográfiai körülményekkel is meg kell küzdeni, a gyermekvállalási kedv növelése hatványozottan sürgős. Nem véletlenül mondják sokan, hogy Orbán Viktor a lehetetlennel próbálkozik meg, viszont mivel a megmaradásunkról van szó, felelős magyar miniszterelnökként nem is tehet mást. De talán nem is lehetetlen ez a vállalkozás, ezt igazolja a termékenységi ráta 1,2-ről 1,5-re növelése, valamint Oroszország példája.
Oroszországban a termékenységi arányszám 1997-re 1,22-re csökkent, majd tudatos családtámogatással 2015-re 1,75-re nőtt. Igaz, ez nem csak az őshonos orosz lakosság „érdeme”, hanem a mintegy 16 milliós muzulmán kisebbségé is.
Mindent összevetve ugyanazt mondhatjuk, mint a kivándorlás esetében: jó, de hosszú úton járunk. Biztatóak a tendenciák, vannak pozitív példák, az előrejelzések pedig azért vannak, hogy felülmúljuk azokat.  Nem egy-két ciklusig, hanem évtizedekig tartó támogatásra van szükség a célok eléréséhez, ezért is fontos a családokat támogató kormányzat legújabb győzelme.
Olvassa el teljes cikkünket és tekintse meg grafikonjainkat a legújabb Magyar Fórumban!