A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 25.
száma.

Orbán Viktor: Jövőre ennek a bizottságnak mennie kell!

A nemzeti összefogás tiszta eszméje: Csurka István 30 évvel ezelőtt elhangzott beszéde az erdélyi falurombolás elleni tüntetésen

Mónus József: a Hódítók Kupáját ezúttal egy Kr.e. 3. századiszkíta íj másolatával nyertem el, amit én készítettem

Szanyit megválasztották az MSZP alelnökének, majd lapunknak azt nyilatkozta, hogy az MSZP ma már nem vonzó
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Hitszegők, árulók

Csurka István

Az MSZP és az SZDSZ, a két koalíciós párt minden erkölcsi tőkéjét elvesztette. Hazugságai lelepleződtek, mindenki láthatja, hogy nem annak érdekében cselekszenek, mint amit meghirdettek. Olyan hitszegésen, áruláson lettek rajtakapva, mint Kádár János 1956. november 4-én: Kádár másodikán még hitet tett a forradalom mellett, negyedikén pedig behívta a szovjet csapatokat.
Az MSZP-SZDSZ-kormány botrányai és az SZDSZ-es köztársasági elnök megszégyenülése az egész magyar demokrácia valódiságát kérdőjelezik meg. Ezek ugyanis nem működés közben elszenvedett politikai vereségek, hibák, hanem alkati tények: az antidemokratikus, csalárd alap következményei. Göncz köztársasági elnökről ugyan nem most derült ki, hogy az SZDSZ szolgálatában tevékenykedik, az előző lelepleződések – taxisblokád, alá nem írások – azonban a szemben álló fél, az első demokratikus kormánytöbbség leleplezései voltak, azaz, ha úgy tetszik: a szemben álló fél állításai, a mostanit viszont a helyzet dobta felszínre, mindenféle közreműködés nélkül, azzal, hogy Göncz Árpád aggálytalanul aláírt, a figyelmeztetések ellenére. Göncz tehát pártpolitikák szolgálatában, részrehajló félként a népakarat kijátszásához asszisztált.
Az MSZP-SZDSZ-kormány Magyarországot a nép nagy többsége által ismeretlen célok felé vezeti. A tájékozatlan tömeg egy vékony réteg összeesküvésének áldozata. Az út végén a nemzet teljes vagyonvesztése és a magyar nép teljes másodrendűsége áll. Azzal, hogy most az Alkotmánybíróság, amely egyébként része ennek az elithatalomnak, alapvető kifogásokat emelt az elnök által aláírt törvénnyel szemben, s ugyanakkor Göncz Árpád azzal mentegetőzött, hogy azért írt alá, mert nem akarta lefékezni a kormány – őáltala is – szükségesnek látott stabilizációs intézkedéseit, azt mutatja meg, hogy az elnök már észre sem veszi, hogy belül van a kormánykoalíción. A stabilizáció lehet helyes vagy helytelen kormányprogram, az elnök azonban ezek után nem mondhatja, hogy semmi köze a kormányprogramhoz. Göncz Árpád azt a Dobi István-i, Losonczi Pál-i aranyidőt éli újra, amikor az Elnöki Tanács elnöke a párthatalom, a diktatúra egyik – szerény – eleme volt, megvalósítója a Párt szocializmust építő programjának. Göncz, Horn és Pető kormányprogramja ez. Az SZDSZ-es köztárssági elnök aláírásával nemcsak alkalmatlanságát, hanem az összeesküvésbe való beavatottságát is leleplezte.
A kormánnyal is ezt történt, csak másképp. Az MSZP-SZDSZ-kormányról most az derült ki, hogy valójában nem a demokratikusan megosztott hatalom egyik része, hanem a legfőbb, osztatlan hatalom, pontosabban az kíván lenni. Olvassa végig Csurka István 1995-ös elemzését a legújabb Magyar Fróumban!