A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A magyar nemzet számíthat a ruszinokra

Ragaszkodás az egyházhoz, a vallás erejéhez

A Rákóczi-szabadságharc idején és az azóta eltelt évszázadokban a ruszin nép bizonyította, hogy a mindenkori Magyarország számíthat rá. A ruszinok a magyar nemzet fontos és hűséges alapkövei – mondta a Magyar Fórumnak Giricz Vera a Ruszin Nemzeti Ünnep alkalmából.

Május 22-én tartották a Ruszin Nemzeti Ünnepet. Mihez kapcsolódik ez a dátum?
 
– Közösségünk 2000-ben döntött úgy, hogy nemzeti ünnepünket a Rákóczi-szabadságharc kezdetének emlékére május 22-én tartja, hiszen a ruszinok által is lakott Beregszászon bontott zászlót Esze Tamás 1703-ban ezen a napon, és kezdetét vette a szabadságharc. II. Rákóczi Ferenc hadi sikereiből kivették részüket a Kárpátok keleti karéján élő ruszinok is, akik között szép számmal harcoltak ruszin földművesek is. A túlélők közül sokak sorsa is a fejedelemhez hasonlóan a bujdosás lett, vagy a helyben maradóké az elnyomás. Általában a ruszinokkal kapcsolatban II. Rákóczi Ferenc fejedelmet és a Rákóczi-szabadságharcot szoktuk megemlíteni, de ugyanígy beszélhetünk az 1848-as szabadságharcról is, amikor is a ruszin közösség ismét tanújelét adta annak, hogy a magyar nemzet rá mindig és mindenkoron számíthat. Közösségünket jól jellemzi az is, hogy száz évvel ezelőtt, 1910-ben az akkori népszámlálás szerint közel 500 000, tehát közel félmillió ruszin lakosa volt a magyar államnak. Az ilyen ünnepek jelzik, hogy közösségünk továbbra is él, megmaradt az élni akarása és a nemzeti tudata, ragaszkodása az egyházhoz, a vallás erejéhez.
 
Sosem volt a magyaroknak a ruszinokkal konfliktusuk? Olvassa el a teljes interjút a legújabb Magyar Fórumban!